vanchiencomputer's Recent Activity

 1. vanchiencomputer đã trả lời vào chủ đề Nhóm New Upload Ghost XP 2016 Final by maytinhchienthang - Bền mãi với thời gian!.

  Quên thì bạn dùng bản khác

  16 Tháng hai 2017 lúc 12:29
 2. vanchiencomputer đã trả lời vào chủ đề Nhóm New Upload Ghost XP 2016 Final by maytinhchienthang - Bền mãi với thời gian!.

  Bình thường mà bạn!

  16 Tháng hai 2017 lúc 12:28
 3. vanchiencomputer đã có avatar mới.

  15 Tháng hai 2017 lúc 05:43