1. Kết quả Event Ghost 2016


  Dưới đây là danh sách những thành viên đoạt giải thưởng trong Event Ghost 2016

khatmau_sr

 1. DangPro
 2. DangPro
 3. DangPro
 4. trannhat90
 5. IsoKakashsi
 6. khatmau_sr
 7. khatmau_sr
 8. khatmau_sr
 9. ChoiBeHau
 10. trunq 123321
 11. DarkLich
 12. Com Te Thit Lon
 13. Johny Newman
 14. nhoxkate
 15. minhpb
 16. Phuhung's
 17. Bùi Đại Gia
 18. dung9ahpvip
 19. vanduc9004
 20. nhocxomlieu