Bị mất Computer Name . help

Thảo luận trong 'Sử Dụng Máy Tính' bắt đầu bởi anhghetcongai, 14 Tháng mười hai 2013.


 1. anhghetcongai

  anhghetcongai Híu HuGo

  471
  122
  43
 2. quangxacuhp

  quangxacuhp Member Chính Thức

  6
  1
  3
  Bị mất tab Computer Name trong System Properties là do bạn xóa hoặc rename file netid.dll trong thư mục C:\Windows\System32

  Bạn copy file đó ở máy nào xài Win8 về rồi paste chỗ cũ là ok thôi...

  p/s:Để copy được file netid.dl bạn phải Take OwnerShip nó nhé

  B1:bạn mở notepad.exe paste đoạn code sau vào
  Mã:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  ; Created by: Shawn Brink
  ; http://www.sevenforums.com
  ; Tutorial: http://www.sevenforums.com/tutorials/1911-take-ownership-shortcut.html
  
  
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "HasLUAShield"=""
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  
  B2:Save lại với tên Take Ownership_Enable.reg-->Chạy file reg OK add nó vào Registry Editor

  B3:Right click vào file netid.dl-->Take OwnerShip
   

Chia sẻ trang này