1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Các lệnh trong cmd

Thảo luận trong 'Tin Học - Lập Trình' bắt đầu bởi dragon8792, 23 Tháng sáu 2012.

 1. dragon8792 Member Chính Thức

  62
  10
  8

  Lượt xem: 1,825


  Pà kon có ai biết dùng lệnh trong CMD ko chỉ cho mình với :-?:-?
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. quyttht

  quyttht Quý Ròm

  567
  562
  93
  [FONT=&quot]A Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Add or list users to/from a CSV file[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Address Resolution Protocol[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file extension associations•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết One step file association[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file attributes[/FONT]
  [FONT=&quot]b[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Edit Windows boot settings[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Get domain, browser and PDC info[/FONT]
  [FONT=&quot]c[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file permissions[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Call one batch program from another•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change Directory - move to a specific Folder•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change Terminal Server Session properties[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Check Disk - check and repair disk problems[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Check the NTFS file system[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Accept keyboard input to a batch file[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Encrypt or Decrypt files/folders[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Automated cleanup of Temp files, recycle bin[/FONT]
  [FONT=&quot]CLEARMEM[/FONT][FONT=&quot] Clear memory leaks[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Copy STDIN to the Windows clipboard.[/FONT]
  [FONT=&quot]CLS[/FONT][FONT=&quot] Clear the screen•[/FONT]
  [FONT=&quot]CLUSTER[/FONT][FONT=&quot] Windows Clustering[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Start a new CMD shell[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change colors of the CMD window•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Compare the contents of two files or sets of files[/FONT]
  [FONT=&quot]COMPACT[/FONT][FONT=&quot] Compress files or folders on an NTFS partition[/FONT]
  [FONT=&quot]COMPRESS[/FONT][FONT=&quot] Compress individual files on an NTFS partition[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Connect or disconnect a Printer[/FONT]
  [FONT=&quot]CONVERT[/FONT][FONT=&quot] Convert a FAT drive to NTFS.[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Copy one or more files to another location•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Client-side caching (Offline Files)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Import or Export @ctive Directory data[/FONT]
  [FONT=&quot]d[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display or set the date•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Defragment hard drive[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delete one or more files•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delete NT user profiles[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delete a folder and all subfolders[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Device Manager Command Line Utility[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display a list of files and folders•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display disk usage[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Compare the contents of two floppy disks[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Copy the contents of one floppy disk to another[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Disk Administration[/FONT]
  [FONT=&quot]DNSSTAT[/FONT][FONT=&quot] DNS Statistics[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Edit command line, recall commands, and create macros[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Add user (computer, group..) to @ctive directory
  [/FONT]
  [FONT=&quot]DSQUERY[/FONT][FONT=&quot] List items in @ctive directory[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Modify user (computer, group..) in @ctive directory[/FONT]
  [FONT=&quot]DSRM[/FONT][FONT=&quot] Remove items from @ctive Directory[/FONT]
  [FONT=&quot]e[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display message on screen•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết End localisation of environment changes in a batch file•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delete one or more files•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Quit the current script/routine and set an errorlevel•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Uncompress files[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Uncompress CAB files[/FONT]
  [FONT=&quot]f[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Compare two files[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Search for a text string in a file[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Search for strings in files[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Loop command: against a set of files•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Loop command: against the results of another command•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Loop command: all options Files, Directory, List•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Batch process multiple files[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Format a disk[/FONT]
  [FONT=&quot]FREEDISK[/FONT][FONT=&quot] Check free disk space (in bytes)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết File and Volume utilities[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết File Transfer Protocol[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display or modify file types used in file extension associations•[/FONT]
  [FONT=&quot]g[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display membership of global groups[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Direct a batch program to jump to a labelled line•[/FONT]
  [FONT=&quot]h[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Online Help[/FONT]
  [FONT=&quot]i[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file and folder permissions[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Conditionally perform a command•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Is the current user in an NT Workgroup[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Configure IP[/FONT]
  [FONT=&quot]k[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Remove a program from memory[/FONT]
  [FONT=&quot]l[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Edit a disk label[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display membership of local groups[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Write text to the NT event viewer.[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Log a user off[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Log the date and time in a file[/FONT]
  [FONT=&quot]m[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Send email from the command line[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Baseline Security Analyzer.[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display memory usage[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Create new folders•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Create a symbolic link (linkd)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Configure a system device[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display output, one screen at a time[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Manage a volume mount point[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Move files from one folder to another•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Move a user from one domain to another[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Send a message[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Microsoft Windows Installer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Windows NT diagnostics[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Find and Replace text within file(s)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Copy in-use files[/FONT]
  [FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Manage network resources[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Domain Manager[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Configure network protocols[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Command-line Service Controller[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display networking statistics (TCP/IP)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display the current Date and Time[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Name server lookup[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Backup folders to tape[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Edit user account rights[/FONT]
  [FONT=&quot]p[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display or set a search path for executable files•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Trace route plus network latency and packet loss[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Suspend processing of a batch file and display a message•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Show permissions for a user[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Performance Monitor[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Test a network connection[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display the status of ports and services[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Configure power settings[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Print a text file[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display, configure or rename a printer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Add, delete, list printers set the default printer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change the command prompt•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Execute process remotely[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Show files opened remotely[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display the SID of a computer or a user[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List information about a system[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Kill processes by name or process ID[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List detailed information about processes[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Who's logged on (locally or via resource sharing)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Event log records[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change account password[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết View and control services[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Shutdown or reboot a computer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Suspend processes[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Save and then change the current directory•[/FONT]
  [FONT=&quot]q[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Search file(s) for lines that match a given pattern.[/FONT]
  [FONT=&quot]r[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết[/FONT][FONT=&quot] Manage RAS connections[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết[/FONT][FONT=&quot] Manage RAS connections[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Recover a damaged file from a defective disk.[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Import or export registry settings[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Register or unregister a DLL[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change Registry Permissions[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Record comments (remarks) in a batch file•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Rename a file or files•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Replace or update one file with another[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delete folder(s)•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Share a folder or a printer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Robust File and Folder Copy[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Manipulate network routing tables[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Execute a program under a different user account[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Run a DLL command (add/remove print connections)[/FONT]
  [FONT=&quot]s[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Service Control[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Schedule a command to run at a specific time[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display NT Services[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display, set, or remove environment variables•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Control the visibility of environment variables•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Set environment variables permanently[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List or edit a file share or print share[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Shift the position of replaceable parameters in a batch file•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Create a windows shortcut (.LNK file)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List the NT Workgroups a user has joined[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List the Users who are members of a Workgroup[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Shutdown the computer[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Wait for x seconds[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Software Licensing Management (Vista/2008)[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Schedule a command to run in the near future[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Sort input[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Start a program or command in a separate window•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Switch User[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Associate a path with a drive letter[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List system configuration[/FONT]
  [FONT=&quot]t[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết List running applications and services[/FONT]
  [FONT=&quot]TASKKILL Remove a running process from memory[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display or set the system time•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Delay processing of a batch file[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Set the window title for a CMD.EXE session•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Task list with full path[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file timestamps[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Trace route to a remote host[/FONT]
  [FONT=&quot]TREE Graphical display of folder structure[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display the contents of a text file•[/FONT]
  [FONT=&quot]u[/FONT]
  [FONT=&quot]USRSTAT[/FONT][FONT=&quot] List domain usernames and last login[/FONT]
  [FONT=&quot]v[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display version information•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Verify that files have been saved•[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Display a disk label•[/FONT]
  [FONT=&quot]w[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Locate and display files in a directory tree[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Output the current UserName and domain[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Compare the contents of two files or sets of files[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Windows system diagnostics[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Windows system diagnostics II[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết WMI Commands[/FONT]
  [FONT=&quot]x[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Change file and folder permissions[/FONT]
  [FONT=&quot]Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết Copy files and folders[/FONT]
   

Chia sẻ trang này