Nhóm New Upload Danh sách cảc build của windows 8 tính đến thời điểm hiện tại

Thảo luận trong 'Windows 8, 8.1' bắt đầu bởi Người Nào Đó, 1 Tháng tám 2012.


 1. Người Nào Đó

  Người Nào Đó Mr. Right Ban Quản Trị

  3,683
  1,614
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đăng Quang
  [​IMG]
  Lộ Trình: Milestone 1 / Milestone 2 / Milestone 3 / Beta / Release Candidate / Release to Manufacturing
  Đã hoàn thành Đang thực hiện Kế hoạch thực hiện tiếp theo

  Mã:
  Windows 7 Post-RTM)
  
  7650.0.winmain.090917-1843 
  7651.0.winmain.090924-1802 
  7656.0.winmain.091015-0833 
  7658.0.winmain.091019-1850 
  7659.0.winmain.091020-1830 
  7660.0.winmain.091021-1736 
  7661.0.winmain.091022-1755 
  7662.0.winmain.091023-1645 
  7664.0.winmain.091027-1825 
  7691.0.winmain.100106-1825 
  7692.0.winmain.100107-1735 
  7693.0.winmain.100111-1820 
  7694.0.winmain.100113-1753 
  7695.0.winmain.100114-1855 
  7696.0.winmain.100115-1725 
  
  
  
  (Pre-Milestone 1)
  
  7700.0.winmain.100122-1900
  7702.0.winmain.100126-1751
  7703.0.winmain.100127-1845
  7704.0.winmain.100128-1900
  7705.0.winmain.100129-1930
  7706.0.winmain.100201-1820
  7707.0.winmain.100202-1715
  7709.0.winmain.100204-1515
  7710.0.winmain.100205-2005
  7711.0.winmain.100208-1732
  7712.0.winmain.100211-1740
  7713.0.winmain.100212-1750
  7714.0.winmain.100215-1450
  7715.0.winmain.100217-1715
  7716.0.winmain.100218-1836
  7717.0.winmain.100219-1707
  7718.0.winmain.100223-1403
  7719.0.winmain.100224-1231
  7720.0.winmain.100225-1845
  7721.0.winmain.100226-1832
  7722.0.winmain.100301-1456
  7723.0.winmain.100302-1805
  7724.0.winmain.100303-1435
  7725.0.winmain.100304-1545
  7726.0.winmain.100311-1807
  7727.0.winmain.100315-1740
  7727.0.winmain.100315-1747
  7729.0.winmain.100318-1855
  7730.0.winmain.100319-1635
  7731.0.winmain.100323-1817
  7732.0.winmain.100325-1616
  7733.0.winmain.100329-1816
  7736.0.winmain.100405-1710
  7737.0.winmain.100407-1805
  7739.0.winmain.100410-2250
  7740.0.winmain.100412-1755
  7740.0.winmain.100415-1731
  7744.0.winmain.100423-1730
  7745.0.winmain.100427-1415
  7748.0.winmain.100504-1610
  7751.0.winmain.100507-1750
  7753.0.winmain.100513-1735
  7755.0.winmain.100525-1800
  7758.0.winmain.100602-1930
  7758.0.winmain.100604-1503
  7759.0.winmain.100607-1810
  7760.0.winmain.100608-1721
  7761.0.winmain.100609-1752
  7762.0.winmain.100610-1746
  7763.0.winmain.100611-1821
  7764.0.winmain.100615-1748
  7766.0.winmain.100617-1825
  7700.0.winmain.100623-1825
  7774.0.winmain.100701-1750
  7800.0.winmain.100816-1855
  7804.0.winmain.100820-1742
  7809.0.winmain.100827-1740
  7811.0.winmain.100831-1731
  7811.0.fbl_multimedia(gangji).100901-1706 (Windows Media Player)
  7812.0.winmain.100901-1810
  7814.0.winmain.100903-1700
  7817.0.winmain.100910-1622
  7818.0.winmain.100913-1840
  7821.0.winmain.100916-1940
  7822.0.winmain.100920-1625 (Final Milestone 1 build, next builds are Escrow until winmain_win8m1 Final Milestone 1)
  
  
  (Milestone 1)
  
  7830.0.winmain_win8m1.100921-xxxx (Milestone 1 Escrow)
  7850.0.winmain_win8m1.100922-1508 (Milestone 1 Final) [LEAKED:Client Build x86]
  
  
  
  (Pre-Milestone 2)
  
  7853.0.winmain.100928-1040
  7855.0.winmain.101001-1815
  7857.0.winmain.101006-1908
  7859.0.winmain.101008-1300
  7866.0.winmain.101019-1507
  7867.0.winmain.101020-1800 (CES 2011 Demo Build)
  7868.0.winmain.101021-1827
  7869.0.winmain.101022-1915
  7870.0.winmain.101025-1900
  7871.0.winmain.101026-1800
  7872.0.winmain.101027-1925
  7874.0.winmain.101029-1838
  7875.0.winmain.101101-1832
  7877.0.winmain.101103-1937
  7878.0.winmain.101104-1752 
  7880.0.winmain.101108-1530
  7881.0.winmain.101109-1816 
  7882.0.winmain.101110-1650 
  7883.0.winmain.101111-1631
  7887.0.winmain.101117-1117
  7889.0.winmain.101119-2225
  7890.0.winmain.101122-1810 
  7891.0.winmain.101123-1908 
  7892.0.winmain.101129-1902 
  7894.0.winmain.101201-1840
  7895.0.winmain.101202-1845 
  7898.0.winmain.101207-1620 
  7899.0.winmain.101208-1900 
  7900.0.winmain.101209-1830
  7901.0.winmain.101210-1755
  7901.0.fbl_uex_icp.101213-1800
  7902.0.winmain.101213-1745
  7903.0.winmain.101215-2325
  7904.0.winmain.101216-1845
  7905.0.winmain.110103-2100
  7906.0.winmain.110105-1750
  7907.0.winmain.110106-1823
  7907.0.fbl_srv_wdacxml.110109-1800
  7908.0.winmain.110107-1755
  7909.0.winmain.110110-1515
  7910.0.winmain.110111-1804
  7911.0.winmain.110112-1725
  7913.0.winmain.110114-1745
  7914.0.winmain.110118-1605
  7915.0.winmain.110119-1806
  7916.0.winmain.110121-1715
  7917.0.winmain.110125-1757
  7918.0.winmain.110126-1827
  7919.0.winmain.110127-1733
  7920.0.winmain.110128-1740
  7920.0.fbl_srv_wdacxml.110128-1823
  7921.0.winmain.110201-2005
  7922.0.winmain.110202-1840
  7925.0.winmain.110207-1736
  7926.0.winmain.110209-1755
  7927.0.winmain.110210-1740
  7927.0.fbl_srv_wdacxml.11024-1930 [LEAKED:Client Build x86]
  7928.0.winmain.110214-1825
  7929.0.winmain.110215-1802
  7930.0.winmain_win8m2.110217-1825 (Final Milestone 2 build, next builds are Escrow until winmain_win8m2 Final Milestone 2)
  
  
  (Milestone 2)
  
  7947.0.winmain_win8m2.110218-1608 (Milestone 2 Escrow)
  7948.0.winmain_win8m2.110221-1703 (Milestone 2 Escrow)
  7949.0.winmain_win8m2.110222-1545 (Milestone 2 Escrow)
  7950.0.winmain_win8m2.110223-1820 (Milestone 2 Final)
  
  
  
  (Pre-Milestone 3)
  
  7955.0.winmain.110224-1502 (Post-Milestone 2 Build)
  7955.0.fbl_srv_wdacxml.110228-1930 (Post-Milestone 2 Build) [LEAKED:Client Build x86]
  7956.0.winmain.110228-1701 (Post-Milestone 2 Build)
  7957.0.winmain.110301-1618 (Post-Milestone 2 Build)
  7959.0.fbl_srv_wdacxml.110307-1930 (Post-Milestone 2 Build) [LEAKED:Server Build]
  7961.0.winmain.110308-1712 (Post-Milestone 2 Build)
  7962.0.winmain.11031x-xxxx (Post-Milestone 2 Build)
  7963.0.winmain.110310-1721 (Post-Milestone 2 Build)
  7962.0.fbl_srv_wdacxml.110311-1930 (Post-Milestone 2 Build)
  7964.0.winmain.11031x-xxxx (Post-Milestone 2 Build)
  7965.0.winmain.110314-1700 (Post-Milestone 2 Build)
  7968.0.winmain.110318-1830 (Post-Milestone 2 Build)
  7971.0.winmain.110324-1900 
  7972.0.winmain.110328-1838 
  7973.0.winmain.110329-1742 
  7973.0.fbl_srv_wdacxml.110329-1742 
  7974.0.winmain.110330-1622 
  7975.0.winmain.110331-1827 
  7976.0.winmain.110401-1700 
  7978.0.winmain.110405-1746 
  7979.0.winmain.110406-1800
  7981.0.winmain.110408-1710
  7980.0.winmain.110407-1832
  7982.0.winmain.110411-1832
  7985.0.fbl_core1_kernel_cptx.110503-1501
  7986.0.winmain.110419-1825
  7989.0.winmain.110421-1825 [LEAKED:Client Build x64]
  7991.0.winmain.110425-1315
  7992.0.winmain.110426-1720
  8002.0.winmain.110510-1700
  8004.0.winmain.110512-1917
  8011.0.winmain.110519-1800
  8014.0.winmain.110524-1815
  8018.0.winmain.110531-1842
  8047.0.winmain.110714-1905
  8049.0.fbl_eeap.110718-0510
  8054.0.winmain (Final Milestone 3 build, next builds are Escrow until winmain_win8m3 Final Milestone 3)
   
  
  
  (Milestone 3)
  
  8055.0.winmain.110725-1746 (Milestone 3 Escrow)
  8057.0.winmain.110727-1845 (Milestone 3 Escrow)
  8059.0.winmain.110729-1857 (Milestone 3 Escrow)
  8064.0.fbl_eeap.110806-1000 (Milestone 3 Escrow)
  8066.0.winmain.110809-1602 (Milestone 3 Escrow)
  8070.0.winmain.110817-1805 (Milestone 3 Escrow)
  8071.0.winmain.110819-1615 (Milestone 3 Escrow)
  8072.0.winmain.110822-1712 (Milestone 3 Escrow)
  8073.0.winmain.110823-1750 (Milestone 3 Escrow)
  8074.0.winmain.110824-1655 (Milestone 3 Escrow)
  8075.0.winmain.110825-1852 (Milestone 3 Escrow)
  8075.0.fbl_srv.110825-1855 (Milestone 3 Escrow)
  8076.0.winmain.110826-1235 (Milestone 3 Escrow)
  8090.0.winmain_win8m3 
  8095.0.winmain_win8m3.110812-1840
  8100.0.winmain_win8m3.110819-1727
  8101.0.winmain_win8m3.110822-1905
  8102.0.winmain_win8m3.110823-1455 (Public release for BUILD Event / Server) 
  8102.101.winmain_win8m3.110824-1030 (Public release for BUILD Event / Client x86 & x64) 
  8102.0.winmain_win8m3_d.110908-1930 (BUILD Event demo release)
  
  
  
  (Pre-Beta)
  
  8105.0.winmain.110829-1501 (Post-Milestone 3 Build)
  8106.0.winmain.110830-1723 (Post-Milestone 3 Build)
  8107.0.winmain.110831-1740 (Post-Milestone 3 Build)
  8108.0.winmain.110901-1858 (Post-Milestone 3 Build)
  8119.0.winmain.110920-1902 (Post-Milestone 3 Build)
  8121.0.winmain.110922-1933
  8125.0.winmain.110929-1850
  8126.0.winmain.110930-1810
  8127.0.winmain.111003-1710
  8128.0.winmain.111004-1854
  8129.0.winmain.111005-1803
  8130.0.winmain.111006-1907
  8131.0.winmain.111007-1820
  8132.0.winmain.111010-2121
  8136.0.winmain.111014-1845
  8137.0.winmain.111017-1740
  8139.0.winmain.111019-1845
  8140.0.winmain.111020-1857
  8141.0.winmain.111021-1815
  8142.0.winmain.111025-1835
  8143.0.winmain.111026-1832
  8148.0.winmain.111103-1846
  8150.0.winmain.111107-1833
  8152.0.winmain.111109-1832
  8153.0.winmain.111110-1848
  8154.0.winmain.111111-1830
  8155.0.winmain.111114-1813
  8156.0.winmain.111116-1900
  8158.0.winmain.111118-2210
  8159.0.winmain.111121-1720
  8160.0.winmain.111122-1913
  8161.0.winmain.111128-1254
  8162.0.winmain.111129-1848
  8163.0.winmain.111130-1918
  8164.0.winmain.111201-1832
  8165.0.winmain.111202-1945
  8165.0.fbl_fun_resp.111205-2000
  8166.0.winmain.111205-1323
  8167.0.winmain.111206-1800
  8168.0.winmain.111207-1818
  8169.0.winmain.111208-1905
  8170.0.winmain.111209-1913
  8171.0.winmain.111212-1308
  8172.0.winmain.111213-1842
  8173.0.winmain.111214-1840
  8174.0.winmain.111215-1854
  8175.0.winmain.111216-1850
  8175.0.fbl_dev_dp4.111216-2019 (CES 2012 Demo Build)
  8175.0.winmain.111217-1215 (Last 2011 Build)
  8176.0.winmain.120103-1820
  8180.0.winmain.120109-1245
  8181.0.winmain.120110-1937
  8180.0.fbl_multimedia(codecna).120110-2008 (Windows Media Player)
  8182.0.winmain.120111-1758
  8183.0.winmain.120112-2001
  8184.0.winmain.120113-1850
  8185.0.winmain.120116-1217
  8186.0.winmain.120117-1707
  8187.0.winmain.120118-1748
  8188.0.winmain.120119-1835
  8189.0.winmain.120120-1830 (Final Pre-BETA build, next builds are Escrow until winmain_win8beta Final Beta)
  
  
  
  (Beta)
  
  8191.0.winmain.120124-1748
  8192.0.winmain.120125-1820
  8193.0.winmain.120126-1830
  8194.0.winmain.120127-1917
  8220.0.winmain_win8beta.120127-1925 (Beta Escrow)
  8220.0.winmain_win8beta_srv.120130-2335 (Beta Escrow)
  8195.0.winmain.120131-1637
  8221.0.winmain_win8beta_srv.120131-1900 (Beta Escrow)
  8222.0.winmain_win8beta.120131-1912 (Beta Escrow)
  8223.0.winmain_win8beta.120201-1910 (Beta Escrow)
  8223.0.winmain_win8beta_srv.120201-2019 (Beta Escrow)
  8224.0.winmain_win8beta.120202-1924 (Beta Escrow)
  8224.0.winmain_win8beta_srv.120202-2046 (Beta Escrow)
  8225.0.winmain_win8beta.120203-1918 (Beta Escrow)
  8225.0.winmain_win8beta_srv.120205-1937 (Beta Escrow)
  8226.0.winmain_win8beta.120206-1902 (Beta Escrow)
  8227.0.winmain_win8beta.120207-1903 (Beta Escrow)
  8226.0.winmain_win8beta_srv.120207-2235 (Beta Escrow)
  8228.0.winmain_win8beta.120208-1901 (Beta Escrow)
  8229.0.winmain_win8beta.120209-1545 (Beta Escrow)
  8230.0.winmain_win8beta.120210-1831 (Beta Escrow)
  8231.0.winmain_win8beta.120213-1905 (Beta Escrow)
  8232.0.winmain_win8beta.120214-1755 (Beta Escrow)
  8233.0.winmain_win8beta.120215-1901 (Beta Escrow)
  8234.0.winmain_win8beta.120216-1807 (Beta Escrow)
  8250.0.winmain_win8beta.120217-1520 (Final Beta build)
  
  
  (Pre-Release Candidate)
  
  8275.0.winmain.120202-1550
  8276.0.winmain.120206-1425
  8277.0.winmain.120207-1851
  8278.0.winmain.120208-1842
  8279.0.winmain.120209-1808
  8280.0.winmain.120210-1507
  8281.0.winmain.120213-1325
  8282.0.winmain.120214-1742
  8283.0.winmain.120215-1823
  8284.0.winmain.120216-1840
  8285.0.winmain.120217-1752
  8286.0.winmain.120221-1830
  8287.0.winmain.120222-1841
  8288.0.winmain.120223-1751
  
  8291.0.winmain.120228-1803
  8293.0.winmain.120301-1824
  8294.0.winmain.120302-1914
  8295.0.winmain.120305-1300
  8296.0.winmain.120306-1823
  8297.0.winmain.120307-1810
  
  8301.0.winmain.120314-1910
  8302.0.winmain.120315-
  8303.0.winmain.120316-1840
  8304.0.winmain.120319-1451
  8305.0.winmain.120320-1809
  8306.0.winmain.120321-1813
  8307.0.winmain.120322-1820
  8308.0.winmain.120326-1210
  
  8311.0.winmain.120328-2100
  8312.0.winmain.120329-1841
  8313.0.winmain.120330-1850
  8318.0.winmain.120406-1808
  8319.0.winmain.120409-1219
  8318.0.fbl_core1_soc_120409-2355
  8320.0.winmain.120410-1836
  8321.0.winmain.120411-2008
  8322.0.winmain.120412-1900
  8323.0.winmain.120413-1747
  8324.0.winmain.120416-1243
  8325.0.winmain.120417-1752
  8326.0.winmain.120418-1848
  8327.0.winmain.120419-1821
  8328.0.winmain.120420-1909
  8329.0.winmain.120423-1326
  8330.0.winmain.120424-1806
  8331.0.winmain.120425-1916
  8332.0.winmain.120426-1927
  8333.0.winmain.120428-1320
  
  (Release Candidate)
  
  8370.0.winmain_win8rc.120428-1335 (Release Candidate Escrow)
  8371.0.winmain_win8rc.120430-1923 (Release Candidate Escrow)
  8373.0.winmain_win8rc.120502-1900 (Release Candidate Escrow)
  8375.0.winmain_win8rc.120504-1900 (Release Candidate Escrow ~ Consumer Preview Update 2 ~ DP7) 
  8376.0.winmain_win8rc.120506-0920 (Release Candidate Escrow)
  8377.0.winmain_win8rc.120507-1903 (Release Candidate Escrow)
  8378.0.winmain_win8rc.120508-1952 (Release Candidate Escrow)
  8379.0.winmain_win8rc.120509-1900 (Release Candidate Escrow)
  8381.0.winmain_win8rc.120513-1008 (Release Candidate Escrow)
  8382.0.winmain_win8rc.120514-1833 (Release Candidate Escrow)
  8383.0.winmain_win8rc.120515-1832 (Release Candidate Escrow)
  8384.0.winmain_win8rc.120516-1934 (Release Candidate Escrow)
  8385.0.winmain_win8rc.120517-1725 (Release Candidate Escrow)
  8400.0.winmain_win8rc.120518-1423 (Final Release Candidate build)
  
  (Pre-Release to Manufacturing)
  
  8411.0.winmain.120502-1801
  
  8418.0.winmain.120518-1230
  8419.0.winmain.120521-1835
  8420.0.winmain.120522-1844
  8421.0.winmain.120523-1740
  8422.0.winmain.120524-1848
  8423.0.winmain.120525-1830
  8422.0.fbl_core1_soc_partner.120525-1923
  8424.0.winmain.120529-1855
  8424.0.fbl_woa_drop.120530-2000
  8431.0.fbl_uex.120609-2000
  8432.0.fbl_woa.120611-2000
  
  8436.0.winmain.120615-1816
  8437.0.winmain.120618-1325
  8438.0.winmain.120619-1856
  8439.0.winmain.120620-1916
  8440.0.winmain.120621-1932
  
  (Release to Manufacturing)
  
  8436.0.win8_rtm.120618-2000 (RTM Escrow)
  8500.0.win8_rtm.120619-2000 (RTM Escrow)
  8500.0.win8_rtm.120620-2000 (RTM Escrow)
  8500.0.win8_rtm.120621-2000 (RTM Escrow)
  8500.0.win8_rtm.120622-2230 (RTM Escrow)
  8500.0.win8_rtm.120623-1707 (RTM Candidate)
  8500.0.win8_rtm.120623-2000 (RTM Escrow)
  8501.0.win8_rtm.120625-1904 (RTM Candidate)
  8501.0.win8_rtm.120625-1904-1 (RTM Candidate)
  8502.0.win8_rtm.120626-1905 (RTM Candidate)
  8503.0.win8_rtm.120627-1905 (RTM Candidate)
  8504.0.win8_rtm.120628-1900 (RTM Candidate)
  8505.0.win8_rtm.120629-1900 (RTM Candidate)
  8506.0.win8_rtm.120630-1900 (RTM Candidate)
  8507.0.win8_rtm.120702-1900 (RTM Candidate)
  8507.0.win8_rtm.120702-1900-1 (RTM Candidate)
  8508.0.win8_rtm.120703-1900 (RTM Candidate)
  8509.0.win8_rtm.120705-1900 (RTM Candidate)
  8510.0.win8_rtm.120706-1900 (RTM Candidate)
  8511.0.win8_rtm.120708-1220 (RTM Candidate) 
  8512.0.win8_rtm.120709-1900 (RTM Candidate)
  8513.0.win8_rtm.120710-1900 (RTM Candidate)
  8514.0.win8_rtm.120711-1900 (RTM Candidate)
  8514.0.win8_rtm.120711-1900-1 (RTM Candidate)
  8514.0.win8_rtm.120711-1900-2 (RTM Candidate)
  8515.0.win8_rtm.120712-1900 (RTM Candidate)
  8516.0.win8_rtm.120713-1900 (RTM Candidate)
  8517.0.win8_rtm.120716-1805 (RTM Candidate)
  8517.0.win8_rtm.120716-1805-1 (RTM Candidate)
  8518.0.win8_rtm.120717-1813 (RTM Candidate)
  8519.0.win8_rtm.120718-1900 (RTM Candidate)
  8519.0.win8_rtm.120718-1915 (RTM Candidate)
  8520.0.win8_rtm.120719-1815 (RTM Candidate)
  8521.0.win8_rtm.120720-1844 (RTM Candidate)
  8522.0.win8_rtm.120721-1642 (RTM Candidate)
  8523.0.win8_rtm.120723-1815 (RTM Candidate)
  8888.16384.win8_rtm.120724-1555 (RTM Candidate)
  9200.16384.win8_rtm.120725-1247 (RTM Candidate ~ Signed off ~ Windows 8 RTM)
  [​IMG]
  WinMAIN = Đã hoàn thiện ổn định
  FBL = Đang phát triển
  Có nhiều đội phát triển và sửa lỗi khác nhau , khi bất kì đội nào hoàn thành phần việc của mình thì 1 build mới đc tạo ra
  Có rất nhiều đội lập trình thành phần riêng biệt
  SRV = Máy chủ
  WDACXML = Thành phần truy cập dữ liệu XML
  UEX = Lấy kết quả từ người dùng
  EEAP = Chương trình truy cập máy tính cho kĩ sư
   

Chia sẻ trang này