1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Thông Báo Tuyển mod cho toàn diễn đàn


  Forum mới lập rất cần sự giúp đỡ của các bạn vậy nên bạn nào có khả năng thì đăng kí tham gia làm mod để quản lí, phát triển diễn đàn nhé!

Hệ Điều Hành || Xp ||

Thảo luận trong 'Windows XP' bắt đầu bởi MrKing, 21 Tháng hai 2012.


 1. MrKing

  MrKing Thành Viên Cống Hiến

  1,177
  607
  113
  1.Ẩn các biểu tượng trên desktop ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt​

  [AN]Để ẩn tất cả các biểu tượng trên màn hình ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt chẳng hạn
  như My Computer, Recycle Bin, My Documents, Internet Explorer bạn làm như sau :
  Mở Registry Editor , bạn tìm khóa sau :
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIco
  ns\NewStartPanel
  Ở phía bên phải , bạn nhấn chuột phải chọn New – DWORD Value bạn đặt tên cho giá trị này là
  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} Nhấn chuột vào giá trị này và thiết lập cho nó là 1 .
  Bây giờ bạn thoát khỏi Regedit , ở màn hình Desktop bạn nhấn phím F5 , bạn sẽ thấy tất
  cả các biểu tượng bị ẩn đi ngọai trừ các biểu tượng chẳng hạn như My Computer,
  Recycle Bin, My Documents . Để phục hồi lại bạn chỉ việc thiết lập lại cho giá trị
  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} là 0
  Nếu như bạn sử dụng Classic Start Menu , bạn vẩn tạo giá trị giống như bước ở trên nhưng chỉ
  khác ở khóa .
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIco
  ns\ClassicStartMenu[/AN]

  2. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer​

  [AN]Để ẩn chức năng System Properties khi bạn nhấn chuột phải ở My Computer hoặc chọn

  System trong Control Panel bạn làm như sau :

  Vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter .

  Bạn tìm đến khóa sau :

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer

  Vào Edit chọn New chọn DWORD Value nhập vào giá trị này là NoPropertiesMyComputer bạn

  thiết lập giá trị này thành 1 để ẩn nó .

  Thoát khỏi Registry và khởi động máy tính .
  [/AN]

  3.Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP​

  [AN]Bạn muốn kiểm tra xem trên máy tính của bạn có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin

  của các User này hay không .

  Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer Management tuy nhiên sử dụng tiện

  ích này không khả quan cho lắm !

  Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .

  Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó .

  On Error Resume Next

  strComputer = "."

  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)

  For Each objItem in colItems

  Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType

  Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption

  Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description

  Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled

  Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain

  Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName

  Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate

  Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout

  Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name

  Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable

  Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires

  Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired

  Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID

  Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType

  Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
  [/AN]
  4. Làm thế nào nhận biết USB 2.0 có trên máy tính​
  [AN]Bạn mới vừa mua máy tính , người bán họ nói máy tính của bạn có gắn cổng USB 2.0 .

  Còn bạn , “dân mới vào nghề” không biết đâu mà lần , thôi thì tin vào chính mình vậy .

  Đoạn code sau sẽ giúp bạn nhận biết được USB 2.0 có cài đặt trên máy tính của bạn hay không .

  Mở Notepad chép và dán đọan code này vào . Đặt tên cho nó là testusb.vbs

  On Error Resume Next

  RegKey = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20 "

  CreateObject("WScript.Shell").RegRead(RegKey & "\")

  If Err Then

  If InStr(LCase(Err.Description), "invalid root") > 0 Then

  MsgBox "This computer does not seem to be USB 2 enabled."

  Else

  MsgBox "This computer appears to be USB 2 enabled."

  End If

  End If​

  [/AN]
  Updating
   
 2. khatmau_sr

  khatmau_sr Administrator Ban Quản Trị

  10,244
  9,673
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đình Bách
  Thanks, những bài viết rất bổ ích
   

Chia sẻ trang này