1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Hỏi] Lỗi cài đặt .NET Framework

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp, Thắc Mắc, Yêu Cầu' bắt đầu bởi vtc341, 11 Tháng tám 2013.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. vtc341 Yuhgnaup

  1,051
  493
  83

  Lượt xem: 1,726


  Tình hình là cài đặt .NET FW bị lỗi thế nào .tra GG rồi mà cũng sửa không được .
  Capture.PNG

  Chạy lệnh ra file logs thì thế này
  Mã:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 Scratch directory set to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\'. - CDISMManager::put_ScratchDir
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 DismCore.dll version: 6.2.9200.16384 - CDISMManager::FinalConstruct
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::LoadLocalImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session ----->
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=6.2.9200, Running architecture=x86, Number of processors=4
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 6.2.9200.16384
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Executing command line: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:C:\sources\sxs /LimitAccess
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider FolderManager - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 physical location path: C:\ - CDISMManager::CreateImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Copying DISM from "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3" - CDISMManager::LoadRemoteImageSession
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Image Session: PID=4088 TID=688 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\OSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Defaulting SystemPath to C:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Defaulting Windows folder to C:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\LogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\PEProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Image session successfully loaded from the temporary location: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3 - CDISMManager::CreateImageSession
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider OSServices - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM.EXE: Target image information: OS Version=6.2.9200.16384, Image architecture=x86
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\CbsProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS is being initialized for online use. More information about CBS actions can be located at: %windir%\logs\cbs\cbs.log - CDISMPackageManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Loaded servicing stack for online use only. - CDISMPackageManager::RefreshInstanceAndLock
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\MsiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IntlProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IBSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\DmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Successfully loaded the hive. - CDISMOSServiceManager::DetermineBootDrive
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Driver Manager: PID=4088 TID=688 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\UnattendProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\Wow64provider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\Wow64provider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\SmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\EmbeddedProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AppxProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AssocProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\TransmogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Current image session is [ONLINE] - CTransmogManager::GetMode
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Audit Mode: [No] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider DISM Package Manager - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Processing the top level command token(enable-feature). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Routing the command... - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered the option "featurename" with value "NetFx3" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered an unknown option "featurename" with value "NetFx3" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered the option "source" with value "C:\sources\sxs" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered an unknown option "source" with value "C:\sources\sxs" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Initiating Changes on Package with values: 5, 7 - CDISMPackage::Internal_ChangePackageState
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS AddSource failed with HRESULT=0x80070003! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS session options=0x20100! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=1744 Error in operation: source for package or file not found, ResolveSource() unsuccessful. (CBS HRESULT=0x800f081f) - CCbsConUIHandler::Error
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed finalizing changes. - CDISMPackageManager::Internal_Finalize(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 The source files could not be found; their location must be specified using the /source option to restore the feature. - GetCbsErrorMsg
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed processing package changes with session options - CDISMPackageManager::ProcessChangesWithOptions(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed ProcessChanges. - CPackageManagerCLIHandler::Private_ProcessFeatureChange(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed while processing command enable-feature. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no.
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session ----->
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  
  Anh em nào giúp với :smile:
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  670
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Ai tải bản offline về cài thử đi
   
 3. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  nó cũng lỗi vậy đó :smile:
   
  khoatoannangcao thích bài này.
 4. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  670
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Anh coi lại kết nối mạng đi
   
  vtc341 thích bài này.
 5. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  có mạng mới lên đây dc nà :brick:
   
 6. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  670
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Anh mount file iso hoặc đĩa cài win8 vào, sau đó mở cmd, gõ lệnh này
  Mã:
  DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:i:\sources\sxs
  đoạn cuối thay i: bằng ký tự của ổ đĩa chứa bộ cài win8
   
  vtc341 thích bài này.
 7. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,587
  5,554
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  vtc341 thích bài này.
 8. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  ths 2 cậu .mình làm dc rồi :big_smile:
   
 9. traidailuc

  traidailuc Member Tích Cực

  139
  47
  28
  Chắc là chạy sai commnad:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:C:\sources\sxs /LimitAccess
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này