1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Thông Báo Tuyển mod cho toàn diễn đàn


  Forum mới lập rất cần sự giúp đỡ của các bạn vậy nên bạn nào có khả năng thì đăng kí tham gia làm mod để quản lí, phát triển diễn đàn nhé!

Mong bác Khatmau_sr giúp đỡ lại phát

Thảo luận trong 'Thảo Luận Chung' bắt đầu bởi NuCuoiCuaGio, 22 Tháng tám 2014.


 1. NuCuoiCuaGio

  NuCuoiCuaGio Member Chính Thức

  51
  13
  8
 2. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,385
  674
  113
  Bạn nào thích file reg của mình thì inbox nhé
   
  caynatasa thích bài này.
 3. longbuidoi

  longbuidoi Member Tích Cực

  490
  86
  28
  cho mình xin thank
   
 4. teo codon

  teo codon Member Tích Cực

  185
  46
  28
  mình xin nữa bạn ơi. mấy bữa h kiếm không có
   
 5. caynatasa

  caynatasa Member Chính Thức

  22
  1
  3
  bạn cho mình xin với nhé .cám ơn bạn .
   
 6. nh0cc0nbjtuj

  nh0cc0nbjtuj Never Give Up

  580
  171
  43
  cho mình xin luon nha
   
 7. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,385
  674
  113
  Mã:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "WaitToKillAppTimeout"="5000"
  "HungAppTimeout"="5000"
  "AutoEndTasks"="1"
  "MenuShowDelay"="0"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
  "Beep"="No"
  "MouseHoverTime"="0"
  "MouseSpeed"="0"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
  "KeyboardDelay"="0"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
  "WaitToKillServiceTimeout"="5000"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  "Disable Script Debugger"="yes"
  "Show_FullURL"="yes"
  "Show_StatusBar"="yes"
  "Show_ToolBar"="yes"
  "Show_URLinStatusBar"="yes"
  "Show_URLToolBar"="yes"
  "Use_DlgBox_Colors"="yes"
  "XMLHTTP"=dword:00000001
  "NoUpdateCheck"=dword:00000001
  "DisableScriptDebuggerIE"="yes"
  "UseClearType"="yes"
  "Enable Browser Extensions"="yes"
  "Play_Background_Sounds"="yes"
  "Play_Animations"="yes"
  "Start Page"="about:Tabs"
  "DisableFirstRunCustomize"=dword:00000001
  "Check_Associations"="no"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "MapNetDrvBtn"=dword:00000000
  "TaskbarAnimations"=dword:00000001
  "DisablePreviewDesktop"=dword:00000001
  "NavPaneShowAllFolders"=dword:00000001
  "NavPaneExpandToCurrentFolder"=dword:00000001
  "SharingWizardOn"=dword:00000000
  "ShowCompColor"=dword:00000000
  "TaskbarGlomLevel"=dword:00000000
  "Hidden"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
  "NonBestEffortLimit"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
  "AutoShareWks"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
  "DisableAutoUpdate"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem]
  "NtfsDisableEncryption"=dword:00000001
  "NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
  "NtfsDisableCompression"=dword:00000000
  "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
  "NtfsDisableVolsnapHints"=dword:00000001
  "NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Network]
  "RestoreDiskChecked"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
  "SaveZoneInformation"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
  "LowRiskFileTypes"=".avi;.bat;.com;.cmd;.exe;.htm;.html;.lnk;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.msi;.m3u;.rar;.reg;.txt;.vbs;.wav;.zip;"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
  "SaveZoneInformation"=-
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
  "LowRiskFileTypes"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "AlwaysUnloadDll"=dword:00000000
  "ThumbnailQuality"=dword:10
  "ThumbnailSize"=dword:45
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
  "EnableAutoLayout"=dword:00000001
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\-{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
  "CacheSize"=hex:ff,ff,00,00
  "Prefetch"=dword:00004000
  "PrefetchTail"=dword:00004000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
  "DisablePagingExecutive"=dword:00000001
  "LargeSystemCache"=dword:00000001
  "SecondLevelDataCache"=dword:00000001
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
  "IRQ8Priority"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
  "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
  "NtfsMftZoneReservation"=dword:00000002
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider]
  "DnsPriority"=dword:00000001
  "HostsPriority"=dword:00000001
  "LocalPriority"=dword:00000001
  "NetbtPriority"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Usb\0000]
  "IdleEnable"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
  "Start"=dword:00000004
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "NoNetCrawling"=dword:00000001
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
  "GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:0000ffff
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Delete Folder Contents\command]
  @="cmd /c \"cd /d %1 && del /s /q *.*"
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU]
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags]
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell]
  "BagMRU Size"=dword:00001f40
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam]
  "BagMRU Size"=dword:00001f40
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\MakeCab\command]
  @="\"makecab.exe\" \"%1\""
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit\command]
  @="expand -r \"%1\""
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters] 
  "CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
  "CacheHashTableSize"=dword:00000180
  "MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
  "MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoDrives"=hex:01,00,00,00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider]
  "RestoreConnection"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "MaxCmds"=dword:00000064
  "MaxThreads"=dword:00000064
  "MaxCollectionCount"=dword:00000064
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
  "MaxConnectionsPerServer"=dword:00000040
  "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000040
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "AddToMRU"=hex:00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "SendUserGUID"=hex:00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "PlayerScriptCommandsEnabled"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
  "NonBestEffortLimit"=dword:00000000
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take ownership"
  "HasLUAShield"=""
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "HasLUAShield"=""
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableConfig"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
  "RPSessionInterval"=dword:00000000
  "FirstRun"=dword:00000000
  "LastIndex"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg]
  "DiskPercent"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Setup_Last]
  "Generalize_DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware]
  "Icon"="hotplug.dll,-100"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware\command]
  @="C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
  @="Services"
  "InfoTip"="Starts, stops, and configure Windows services."
  "System.ControlPanel.Category"="5"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\DefaultIcon]
  @="%SystemRoot%\\System32\\filemgmt.dll,-236"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\Shell\Open\Command]
  @="mmc.exe services.msc"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
  @="Services"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
  "Disabled"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
  "Disabled"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
  "DisablePCA"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
  @="@SYS:DoesNotExist"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoAutorun"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoAutorun"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers]
  "DisableAutoplay"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
  "HibernateEnabled"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "link"=hex:00,00,00,00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "EnableAutoTray"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
  "NoWindowMinimizingShortcuts"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "DisablePreviewDesktop"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "WindowArrangementActive"="0"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
  "AutoReboot"=dword:00000000
  "CrashDumpEnabled"=dword:00000000
  "Overwrite"=dword:00000000
  "LogEvent"=dword:00000000
  "MinidumpsCount"=dword:00000000
  "DumpFile"=hex(2):00,00
  "MinidumpDir"=hex(2):00,00
  "DumpFilters"=hex(7):00,00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode]
  @=hex(2):47,00,6f,00,64,00,20,00,4d,00,6f,00,64,00,65,00,00,00
  "Icon"=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
   00,00,00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode\command]
  @="explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
  "AllowBlockingAppsAtShutdown"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "ReportBootOk"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
  "RegisteredOwner"="Administrator"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "EnableLUA"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
  "EnableConnectionRateLimiting"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "RestrictAnonymous"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
  "NetworkThrottlingIndex"=dword:ffffffff
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
  "EnablePrefetcher"=dword:00000003
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "EnableQuickReboot"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
  "CurrentPowerPolicy"=4"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "SmoothScroll"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "FontSmoothing"="2"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
  "IconTitleWrap"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]
  "UpdateMode"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "Max Cached Icons"="4096"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableConfig"=dword:00000001
  "DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
  "EnableRSS"=dword:00000000
  "DisableTaskOffload"=dword:00000001
  
   
  lê thanh giảng and teo codon like this.
 8. teo codon

  teo codon Member Tích Cực

  185
  46
  28
  Thank bạn, những thông số 5000 mình có thể giảm đi không bạn
   
 9. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,385
  674
  113
  Đó là 5000ms tức là 5s, bạn có thể giảm nhưng dễ gây lỗi Win vì 1 số app ko thể tắt nhanh dc. Mình thấy 5s là vừa đủ
   
 10. .::[NHÃ]::.

  .::[NHÃ]::. Member Chính Thức

  54
  3
  8
  Anh tuananhpt cái đó để tinh chỉnh win7 hả, thế bác cho xin lun file tắt service ít dùng của win7 lun, anh cho em hỏi mún tắt bớt ở menu chuột phải thì làm sao ạ, em cài card màn hình intel g41 vào win7 thì khi click chuột phải thì có Gridpic Option + hotkey em mún xóa thì làm sao ạ
   
 11. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,385
  674
  113
  Dịch vụ thì tắt mỗi IP Helper thôi là đủ
  Menu chuột phải thì vào HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\Shellex\ContextMenuHandlers, xóa cái igfxcui đi
   
 12. .::[NHÃ]::.

  .::[NHÃ]::. Member Chính Thức

  54
  3
  8
  anh thật là tài giỏi quá mún bái làm sự phụ nhận em đi nào :D
   
 13. lê thanh giảng

  lê thanh giảng Moderator Ban Quản Trị

  354
  127
  43
  cách tinh chỉnh đó mình rất thích nhưng có một số chổ mình ko ưng ý cho lắm
  thôi mình cảm ơn bạn nhiều
  phải test thử mới biết
   
 14. khatmau_sr

  khatmau_sr Administrator Ban Quản Trị

  10,244
  9,677
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đình Bách
 15. ChenJi Nguyễn

  ChenJi Nguyễn Chuyên Gia All In One Soft

  602
  488
  63
  Không Hỉu Chỗ "giờ mình không còn gì nữa rồi"
   

Chia sẻ trang này