1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Mong bác Khatmau_sr giúp đỡ lại phát

Thảo luận trong 'Thảo Luận Chung' bắt đầu bởi NuCuoiCuaGio, 22 Tháng tám 2014.

 1. NuCuoiCuaGio Member Chính Thức

  51
  13
  8

  Lượt xem: 910


  Thấy bài viết của bác Khatmau_sr rất bổ ích mà link chết mất coment lại mãi k thấy bác cho ý kiến. Mong bác cho em xin lại cái link hoặc ai có cho mình xin cái link với được không ???
  Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,388
  679
  113
  Bạn nào thích file reg của mình thì inbox nhé
   
  caynatasa thích bài này.
 3. longbuidoi

  longbuidoi Member Tích Cực

  494
  86
  28
  cho mình xin thank
   
 4. teo codon

  teo codon Member Tích Cực

  190
  51
  28
  mình xin nữa bạn ơi. mấy bữa h kiếm không có
   
 5. caynatasa

  caynatasa Member Chính Thức

  22
  1
  3
  bạn cho mình xin với nhé .cám ơn bạn .
   
 6. nh0cc0nbjtuj

  nh0cc0nbjtuj Never Give Up

  580
  171
  43
  cho mình xin luon nha
   
 7. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,388
  679
  113
  Mã:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "WaitToKillAppTimeout"="5000"
  "HungAppTimeout"="5000"
  "AutoEndTasks"="1"
  "MenuShowDelay"="0"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
  "Beep"="No"
  "MouseHoverTime"="0"
  "MouseSpeed"="0"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
  "KeyboardDelay"="0"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
  "WaitToKillServiceTimeout"="5000"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  "Disable Script Debugger"="yes"
  "Show_FullURL"="yes"
  "Show_StatusBar"="yes"
  "Show_ToolBar"="yes"
  "Show_URLinStatusBar"="yes"
  "Show_URLToolBar"="yes"
  "Use_DlgBox_Colors"="yes"
  "XMLHTTP"=dword:00000001
  "NoUpdateCheck"=dword:00000001
  "DisableScriptDebuggerIE"="yes"
  "UseClearType"="yes"
  "Enable Browser Extensions"="yes"
  "Play_Background_Sounds"="yes"
  "Play_Animations"="yes"
  "Start Page"="about:Tabs"
  "DisableFirstRunCustomize"=dword:00000001
  "Check_Associations"="no"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "MapNetDrvBtn"=dword:00000000
  "TaskbarAnimations"=dword:00000001
  "DisablePreviewDesktop"=dword:00000001
  "NavPaneShowAllFolders"=dword:00000001
  "NavPaneExpandToCurrentFolder"=dword:00000001
  "SharingWizardOn"=dword:00000000
  "ShowCompColor"=dword:00000000
  "TaskbarGlomLevel"=dword:00000000
  "Hidden"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
  "NonBestEffortLimit"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
  "AutoShareWks"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
  "DisableAutoUpdate"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem]
  "NtfsDisableEncryption"=dword:00000001
  "NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
  "NtfsDisableCompression"=dword:00000000
  "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
  "NtfsDisableVolsnapHints"=dword:00000001
  "NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Network]
  "RestoreDiskChecked"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
  "SaveZoneInformation"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
  "LowRiskFileTypes"=".avi;.bat;.com;.cmd;.exe;.htm;.html;.lnk;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.msi;.m3u;.rar;.reg;.txt;.vbs;.wav;.zip;"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
  "SaveZoneInformation"=-
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
  "LowRiskFileTypes"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "AlwaysUnloadDll"=dword:00000000
  "ThumbnailQuality"=dword:10
  "ThumbnailSize"=dword:45
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
  "EnableAutoLayout"=dword:00000001
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\-{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
  "CacheSize"=hex:ff,ff,00,00
  "Prefetch"=dword:00004000
  "PrefetchTail"=dword:00004000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
  "DisablePagingExecutive"=dword:00000001
  "LargeSystemCache"=dword:00000001
  "SecondLevelDataCache"=dword:00000001
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
  "IRQ8Priority"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
  "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
  "NtfsMftZoneReservation"=dword:00000002
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider]
  "DnsPriority"=dword:00000001
  "HostsPriority"=dword:00000001
  "LocalPriority"=dword:00000001
  "NetbtPriority"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Usb\0000]
  "IdleEnable"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
  "Start"=dword:00000004
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "NoNetCrawling"=dword:00000001
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
  "GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:0000ffff
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Delete Folder Contents\command]
  @="cmd /c \"cd /d %1 && del /s /q *.*"
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU]
  
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags]
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell]
  "BagMRU Size"=dword:00001f40
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam]
  "BagMRU Size"=dword:00001f40
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\MakeCab\command]
  @="\"makecab.exe\" \"%1\""
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit\command]
  @="expand -r \"%1\""
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters] 
  "CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
  "CacheHashTableSize"=dword:00000180
  "MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
  "MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoDrives"=hex:01,00,00,00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider]
  "RestoreConnection"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "MaxCmds"=dword:00000064
  "MaxThreads"=dword:00000064
  "MaxCollectionCount"=dword:00000064
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
  "MaxConnectionsPerServer"=dword:00000040
  "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000040
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "AddToMRU"=hex:00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "SendUserGUID"=hex:00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
  "PlayerScriptCommandsEnabled"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
  "NonBestEffortLimit"=dword:00000000
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take ownership"
  "HasLUAShield"=""
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "HasLUAShield"=""
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
  "NoWorkingDirectory"=""
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableConfig"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
  "RPSessionInterval"=dword:00000000
  "FirstRun"=dword:00000000
  "LastIndex"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg]
  "DiskPercent"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Setup_Last]
  "Generalize_DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware]
  "Icon"="hotplug.dll,-100"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware\command]
  @="C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
  @="Services"
  "InfoTip"="Starts, stops, and configure Windows services."
  "System.ControlPanel.Category"="5"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\DefaultIcon]
  @="%SystemRoot%\\System32\\filemgmt.dll,-236"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\Shell\Open\Command]
  @="mmc.exe services.msc"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
  @="Services"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
  "Disabled"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
  "Disabled"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
  "DisablePCA"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
  @="@SYS:DoesNotExist"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoAutorun"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoAutorun"=-
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers]
  "DisableAutoplay"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
  "HibernateEnabled"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "link"=hex:00,00,00,00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "EnableAutoTray"=dword:00000000
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
  "NoWindowMinimizingShortcuts"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
  "DisablePreviewDesktop"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "WindowArrangementActive"="0"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
  "AutoReboot"=dword:00000000
  "CrashDumpEnabled"=dword:00000000
  "Overwrite"=dword:00000000
  "LogEvent"=dword:00000000
  "MinidumpsCount"=dword:00000000
  "DumpFile"=hex(2):00,00
  "MinidumpDir"=hex(2):00,00
  "DumpFilters"=hex(7):00,00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode]
  @=hex(2):47,00,6f,00,64,00,20,00,4d,00,6f,00,64,00,65,00,00,00
  "Icon"=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
   00,00,00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode\command]
  @="explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
  "AllowBlockingAppsAtShutdown"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "ReportBootOk"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
  "RegisteredOwner"="Administrator"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "EnableLUA"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
  "EnableConnectionRateLimiting"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "RestrictAnonymous"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
  "NetworkThrottlingIndex"=dword:ffffffff
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
  "EnablePrefetcher"=dword:00000003
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "EnableQuickReboot"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
  "CurrentPowerPolicy"=4"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "SmoothScroll"=dword:00000001
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  "FontSmoothing"="2"
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
  "IconTitleWrap"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]
  "UpdateMode"=dword:00000000
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
  "Max Cached Icons"="4096"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  "DisableConfig"=dword:00000001
  "DisableSR"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
  "EnableRSS"=dword:00000000
  "DisableTaskOffload"=dword:00000001
  
   
  lê thanh giảng and teo codon like this.
 8. teo codon

  teo codon Member Tích Cực

  190
  51
  28
  Thank bạn, những thông số 5000 mình có thể giảm đi không bạn
   
 9. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,388
  679
  113
  Đó là 5000ms tức là 5s, bạn có thể giảm nhưng dễ gây lỗi Win vì 1 số app ko thể tắt nhanh dc. Mình thấy 5s là vừa đủ
   
 10. .::[NHÃ]::.

  .::[NHÃ]::. Member Chính Thức

  54
  3
  8
  Anh tuananhpt cái đó để tinh chỉnh win7 hả, thế bác cho xin lun file tắt service ít dùng của win7 lun, anh cho em hỏi mún tắt bớt ở menu chuột phải thì làm sao ạ, em cài card màn hình intel g41 vào win7 thì khi click chuột phải thì có Gridpic Option + hotkey em mún xóa thì làm sao ạ
   
 11. tuananhpt

  tuananhpt Research & Development System Ban Quản Trị

  1,388
  679
  113
  Dịch vụ thì tắt mỗi IP Helper thôi là đủ
  Menu chuột phải thì vào HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\Shellex\ContextMenuHandlers, xóa cái igfxcui đi
   
 12. .::[NHÃ]::.

  .::[NHÃ]::. Member Chính Thức

  54
  3
  8
  anh thật là tài giỏi quá mún bái làm sự phụ nhận em đi nào :D
   
 13. lê thanh giảng

  lê thanh giảng Moderator Ban Quản Trị

  355
  127
  43
  cách tinh chỉnh đó mình rất thích nhưng có một số chổ mình ko ưng ý cho lắm
  thôi mình cảm ơn bạn nhiều
  phải test thử mới biết
   
 14. khatmau_sr

  khatmau_sr Administrator Ban Quản Trị

  10,272
  9,810
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đình Bách
  Sorry, giờ mình không còn gì nữa rồi :D Tham khảo những Topic tinh chỉnh win của VN và nước ngoài nhé!
  • Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
  • Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
  • Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
  • Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
  • Ultimate Collection of Registry Tweaks to Speed Up Windows 7
   
 15. ChenJi Nguyễn

  ChenJi Nguyễn Event Ghost 2017 By ITRUM.NET

  607
  492
  63
  Không Hỉu Chỗ "giờ mình không còn gì nữa rồi"
   

Chia sẻ trang này