Tất cả Microsoft Product Key (Key xịn của tất cả các hệ điều hành của MS)

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn, Hỏi Đáp Về Ghost' bắt đầu bởi hoangtungpc.info, 9 Tháng hai 2012.


 1. hoangtungpc.info

  hoangtungpc.info Moderator

  1,322
  1,032
  113
  Microsoft Product K.@.y's (Original K.@.y's)


  Windows Server :

  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition -----KX9YP-83MH3-GTFVG-JKCWC-629HG

  Windows Server 2003 R2 Standard Edition -----FQFYX-JXQRT-3MJGD-2B8HP-KHC8B

  Windows Server Longhorn February 2007 CTP (IA64) -----9JB9R-HV9F2-9TQRG-372M3-DWH6H

  Windows Server Longhorn February 2007 CTP (x86 and x64) ----- RGVDW-V3J3C-6CD3P-2CQJV-GF4PG


  WINDOWS VISTA :

  Windows Vista Business ----------- J9QVT-JJMB9-RVJ38-M8KT6-DMT9M

  Windows Vista Home Basic --------- KJTCW-YQGRK-XPQMR-YTQG8-DKVG6

  Windows Vista Home Basic N ------- YQWWH-2YD6Y-V3K2X-H4H8V-WJ8WT

  Windows Vista Home Premium ------ PYYBC-K9XT9-V92KD-6CT89-4VB82

  Windows Vista Ultimate ------------ PVVFY-2F78Q-8T7M8-HDQB2-BR3YT

  Windows Vista Enterprise ---------- CYD8T-QHBMC-6RCMK-4GHRD-CRRB7  WINDOWS XP :

  Microsoft Windows XP Professional
  B86BD-TKWHV-PB39Y-7RY3V-QG4JD

  Microsoft Windows XP Professional
  MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ

  Microsoft Windows XP Professional
  KYKVX-86GQG-2MDY9-F6J9M-K42BQ

  Microsoft Windows XP Professional
  XRWVJ-DHKTT-XM7FX-94W6V-7PWDM

  Microsoft Windows XP Professional
  GKRJK-Y778F-22VFF-847V2-7TYP3

  Microsoft Windows XP Professional
  B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD

  Microsoft Windows XP Professional
  XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M

  Microsoft Windows XP Professional
  D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM

  Microsoft Windows XP Professional
  P8HY6-D3G46-RVF66-GP7VM-8CFT3

  Microsoft Windows XP Professional
  KT44P-78H7G-PYMMG-3XMWH-92TBG

  Microsoft Windows XP Professional
  CB9YB-Q73J8-RKPMH-M2WFT-P4WQJ

  Microsoft Windows XP Home Edition
  RCBF6-6KDMK-GD6GR-K6DP3-4C8MT

  Microsoft Windows XP Home Edition
  F9KWY-FFGX7-73QMF-BBJTH-XFPQW

  Windows XP Home Edition K ---------- W8F6Q-HM3JB-2XRHD-7Q92J-XKY6W

  Windows XP Home Edition KN --------- M9D9J-2TQV2-FBJQP-2M8G8-DGQ26

  Windows XP Media Center Edition ----- H23CJ-2WXM9-M9D2K-42226-DJWRD

  Windows XP Professional Edition K ---- FRH2X-6VD7F-YH2TV-2V8B7-J46F6

  Windows XP Professional Edition KN --- QKBGY-T8JFG-F448Q-24KR9-48XPJ

  Windows XP Home Edition ------------ GHGCP-3KFC6-Y4J4D-MVG7V-67TV6

  Windows XP Professional ------------- F9QV9-HDYR3-6QDR4-PGVW9-GTBBJ

  Windows XP Professional IA64 Edition - BGVXG-CM3VK-FX848-B9JPY-YJJXD

  Windows XP Professional x64 Edition -- PFFY7-Y9RRY-MT6C7-XMQPK-RWFCW

  Windows XP Tablet PC Edition -------- WFMYK-68Y2T-JD473-W8DMW-8PFHQ  WINDOWS 2000 :

  Windows 2000 Professional ------------ DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM

  Windows 2000 Server (All Versions) ---- KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM  MICROSOFT OFFICE + FRONT PAGE :

  Office XP Professional with FrontPage - GBJ7J-7MYPV-RJ46R-RQJXJ-WQ2CM

  Office Professional 2007 -------------- VMRGQ-G3YMP-RWYH2-4TQ97-CT2HD

  Office Ultimate 2007 ----------------- VJPW8-MB6MR-8D8YM-TW37V-WYVX3

  Office Professional Plus 2007 --------- VBQJ8-CBP7J-CP4BH-Q9GFW-B8X

  Office System Beta 2 2007 ----------- RQCRJ-FCTYM-V3PDF-GRD46-9YHXQ

  Outlook 2007 ------------------------ DB4QP-GTFT3-FT3T6-VHHJ9-98XQQ

  Office System Groove Server 2007 Beta 2 ----- WCMWF-H7DD9-3R2Q6-QM863-G7XD6

  Office System Project Server 2007 Beta 2 ----- CYGH3-KVXBH-JDQV3-FFYPP-XGKD3

  Office System SharePoint Server 2007 Beta 2 ----- C39KH-VHBKR-KT62D-Q4FVG-4PB76

  FrontPage Professional 2003 ---------- RV3CJ-VCB3D-9PY99-YDKX8-9MG2T  EXCHANGE :

  Exchange Server 2007 Enterprise Edition ------ PYYMB-HQQMQ-3TBM2-XJ99F-83XVM

  Exchange Server 2007 Standard Edition ------ W3MX6-2WXMD-QB887-4WGPK-VPVDY

  Forms Server 2007 -------------------- K76FH-Y2JHK-9BGCR-37KPR-4Y6JQ

  Project Portfolio Server 2007 ---------- QRPKT-683CC-MJ9VJ-FHBCC-HYKGD

  Project Server 2007 ------------------- GM27X-X6X37-T69MH-98J3Q-44TKG  SHARE POINT :

  SharePoint Server 2007 Enterprise Edition --- F6YVR-4XY7K-RCVY4-37FBK-G44PY

  SharePoint Server 2007 for Search Enterprise Edition ------ P87VV-Q34RV-GW2HT-JVXWV-3VFPM

  SharePoint Server 2007 for Search Standard Edition ------ MYBJH-6YGQQ-6WW3C-FGM3V-YY6JW

  SharePoint Server 2007 Standard Edition ------ WFF2P-M8XYH-3B33C-6KPP9-XVQTG

  SharePoint Designer 2007 ------------ T9CJK-W68FW-D9FX6-37HG3-XHF7D  ACCESS + GROOVE + INFOPATH E.T.C :

  Access 2007 ------------------------- HP44H-VWH8K-J7T22-QD3KC-37F7D

  Groove 2007 ------------------------- MCW9C-WTKM4-KRHBQ-CPYJQ-YYD93

  Groove Server 2007 ------------------ R4X9H-MP2C6-CV2FX-QGPKY-93RPG

  InfoPath 2007 ----------------------- C3R8F-TMMYD-TBGDP-2RDXT-88393

  InterConnect 2007 ------------------- P2BJF-HGV87-RRFB7-8DVQR-F23DQ

  OneNote 2007 ----------------------- GJ2V8-K8CHV-7QP4V-K23TM-CMQDQ

  Project Professional 2007 ------------ T7CBB-KW6DD-VTHB9-6V4D4-K3393

  Project Standard 2007 --------------- G2XT7-K47QK-BFVXC-83T9M-8Y63Q

  Publisher 2007 ----------------------- VC3PJ-TBV6V-XWG4P-2GRBH-RVWVD

  Visio Professional 2007 --------------- JVBKC-PVJRX-MCT9J-JV7FK-JXYK3

  Visio Standard 2007 ----------------- VYK2W-K2Q3Y-MRCTC-WRWMY-8JCHD  Update:

  Windows 7:


  + Windows 7 Enterprise (64bit)
  + Windows 7 Enterprise (32bit)

  + Windows 7 Professional (64bit)
  + Windows 7 Professional (32bit)


  J8BCC-HR9KY-4WWX6-BYDYC-6Y89J
  36RYP-RG3B2-497WD-WBQF9-B3YQ2
  26FMV-TXQM6-6244R-4FVCM-YYD79
  XCJHC-4RF88-V9MBW-DDQC8-F8B3R
  49CGJ-4MTTF-WCM4W-K8WMG-3G2VT
  4JKGW-QRJQ3-7JTC8-393YK-YXMWP
  7QY2T-8P8RD-HDXP4-JR2JK-D4HTP
  7KBJH-3FFG8-TJPP3-HHRXH-XMHG6
  7WYWV-GTCX9-PGDVH-R9XB2-6WDC6
  J8DDV-M8KQC-VP3V8-W26HV-RTC37
  GJMXW-3X88M-Q33C9-DXVT9-QKY6C
  GDCGH-3C3Q2-62RXJ-C9KPD-9MPKG
  HX6TK-9C4G2-BW9PB-DQ9KT-YFC8K
  8W33C-J76XQ-W94GX-WXJFP-KVBB3
  26M6G-WVFT6-KKC48-HM3DG-74K36
  XDHT2-GJTP7-7D34T-XJ3DW-JYYYD
  KFVYC-C8YM2-3483F-P7FJV-FPTDY
  7WBMX-FKYFX-9FJ3V-HJJBJ-J8YXH
  6DHT8-MTM82-XMDG8-2RDKF-DQ8DK
  QX9KK-XQJXM-QPCBR-QF8DV-VVPXF
  RCWJ9-WGR9W-FTW44-37RKK-MQH8K
  MTWW3-KRMP7-9J8JB-PHJDY-3T2HH
  7MQFB-HT2YY-C2MXV-FMMTB-BH8CB
  6FYTK-JFQQQ-XH86P-M73T4-RJ2FJ
  CTYG2-TDK83-K4VWH-9T36D-267XF
  P72WR-DC499-89FRG-P9MXH-6Y3H3
  2MH7C-KYX9K-XBXB3-R3VQ2-CQXMQ
  V37RY-7VXBQ-Q3VGB-34D8R-6B7W7
  BWG7B-229FP-G72TX-4VK3Q-3JXQF
  H6GJ6-T34GM-VF4VT-XX4W2-VK4CW
  Q7KDJ-HRP9T-2VRY2-K4KMH-9JR82
  PTDBH-B3DPX-YR7MM-KVXTQ-WHFK6
  YJRGR-8TX87-J6VM7-JJ7R6-X4KTC

  + Office ProPlus VL 2010 (64bit) :

  Download

  + Office ProPlus VL 2010 (32 bit) :

  Download

  key:
  828CH-G4FPY-HMH4R-32GCK-6D9BH
  XCTBG-VK6G7-72B9R-D2MGC-4VWQC
  CRGRB-CJ4FX-Y4WBX-DCXBQ-Q8RTY
  V6TH8-HCFG3-GW3PX-CCDGW-GBBXX  + Office StandardVL 2010 ( 64bit) :

  Download

  + Office StandardVL 2010 (32 bit) :

  Download

  key:
  YF7DF-86YY3-W6W8H-DF8WR-FGHY3
  7THGF-F37Y6-DXPKF-MFD6G-HGGVV
  XBGXC-VJ3YW-D6G8R-HKYCW-2PJ9Y
  YMGX9-VP8KW-4MRCP-3W6XP-PYMBM
  V4YJ9-PXXGH-DVYKC-3KGFJ-PT68W
  XJBYM-62WK4-RCT9Y-XG3HQ-M2CMK
  9CX8C-CPX86-K6KB9-FM883-HJC33
  TMBJY-D7W6M-KVVPR-3MFGY-FPDXB
  6CCCX-Y93YP-3WQGT-YCKFW-QTTT7
  GGGKW-PYVTM-8JF28-FY8WX-W67F4
  MHG2T-7YM3G-XBD94-CK42H-3HVBT
  HM7R6-FP6QB-XTDC3-MT442-FVPKM  Download Nối file
   
 2. khatmau_sr

  khatmau_sr Administrator Ban Quản Trị

  10,230
  9,631
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đình Bách
  Không có cái win7 nhỉ :th_95:
   
 3. qqwwee123

  qqwwee123 Super Moderator Ban Quản Trị

  1,521
  1,482
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trường

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm kiếm từ Google :

 1. xin key win 7

  ,
 2. xin key win 10

  ,
 3. xin key win 10 pro

  ,
 4. xin key windows 7,
 5. xin key win 7 enterprise,
 6. xin key win xp,
 7. xin key windows 10 enterprise,
 8. xin key win 10 ,
 9. xin key bản quyền windows 10,
 10. XIN KEY WIN 10 HOME 64