1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Black 31.10 X64 Usb Feb 2015 by Mr. Kirk

Thảo luận trong 'Windows 7' bắt đầu bởi dvson185, 24 Tháng hai 2015.

 1. dvson185 Moderator

  3,907
  4,698
  113

  Lượt xem: 2,358


  *******************************************************************************
  Windows 7 Black 31.10 x64 USB
  *******************************************************************************
  General InformationType.................: Application
  Platform.............: Windows
  Image Format.........: Iso USB
  Post InformationPosted on............: 2/23/2015
  Updates - 277 Updates added, no updates neededIntegration log:

  [HASHTAG]#Silent[/HASHTAG] Installs
  KB2533552::N/A (Not Needed);NO;9.23 MB;C:\New folder\Windows6.1-KB2533552-x64.msu;Always Installed
  KB2603229::N/A (Not Needed);NO;193.42 KB;C:\New folder\Windows6.1-KB2603229-x64.msu;Always Installed
  [HASHTAG]#Tweaks[/HASHTAG]
  Add 'Copy To Folder' to context-menu
  Add 'Move To Folder' to context-menu
  Add 'Take Ownership' to context-menu
  Show 'Computer' on Desktop
  Show User Folder on Desktop
  Allow 3rd Party Themes
  Always Show Menu Bars
  Show File Extensions
  Show Hidden Files & Folders
  Open NFO files with notepad
  Always Show Menu Bar
  Disable Default Browser Check
  Disable First Run Customize

  Disable User Account Control
  [HASHTAG]#Updates[/HASHTAG] - all Critical updates for Feb added

  IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu added last Cumulative Update
  C:\Windows6.1-KB3029944-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3031432-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3004361-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3000483-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3023562-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3013455-x64.msu
  C:\IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3023607-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB2976627-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3008923-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3025390-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3034196-x64.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ar.msu
  C:\New folder\ie-spelling-bg.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ca.msu
  C:\New folder\ie-spelling-cs.msu
  C:\New folder\ie-spelling-da.msu
  C:\New folder\ie-spelling-de.msu
  C:\New folder\ie-spelling-el.msu
  C:\New folder\ie-spelling-en.msu
  C:\New folder\ie-spelling-es.msu
  C:\New folder\ie-spelling-et.msu
  C:\New folder\ie-spelling-eu.msu
  C:\New folder\ie-spelling-fi.msu
  C:\New folder\ie-spelling-fr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-gl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-he.msu
  C:\New folder\ie-spelling-hi.msu
  C:\New folder\ie-spelling-hr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-id.msu
  C:\New folder\ie-spelling-it.msu
  C:\New folder\ie-spelling-lt.msu
  C:\New folder\ie-spelling-lv.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nb.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nn.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pt-br.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pt-pt.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ro.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ru.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sk.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sr-cyrl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sr-latn.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sv.msu
  C:\New folder\ie-spelling-tr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-uk.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB982018-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2479943-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2491683-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506014-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506212-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506928-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2509553-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2511455-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2515325-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2532531-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2534366-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2536275-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2536276-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2544893-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2545698-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2547666-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2552343-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2560656-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2563227-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2564958-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2570947-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2579686-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2585542-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2592687-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2604115-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2619339-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2620704-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2621440-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2631813-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2640148-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2647753-v4-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2653956-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2654428-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2656356-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2660075-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2667402-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2670838-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2676562-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685811-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685813-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685939-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2690533-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2698365-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2705219-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2712808-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2716513-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2718704-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2719033-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2719857-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2726535-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2727528-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2729452-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2732059-v5-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2732487-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2736422-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2742599-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2750841-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2761217-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2763523-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2770660-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2773072-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2786081-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2789645-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2791765-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2798162-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2799926-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2800095-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2803821-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2807986-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2808679-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2813347-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2813430-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2818604-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2820331-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2830477-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2832414-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2835361-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2836942-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2836943-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2839894-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2840149-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2840631-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2843630-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2846960-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847077-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847311-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847927-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2852386-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2853952-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2857650-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2861191-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2861698-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862152-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862330-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862335-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862966-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862973-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2864058-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2864202-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868038-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868116-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868626-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2871997-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2872339-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2882822-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2884256-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2887069-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2888049-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2891804-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2892074-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2893294-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2893519-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2894844-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2900986-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2908783-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2911501-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2912390-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2913152-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2918077-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2918614-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2919469-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2922229-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2923545-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2926765-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2928562-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2929733-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2931356-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2937610-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2939576-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2943357-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957189-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957503-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957509-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2961072-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2965788-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2966583-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2968294-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2970228-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2971850-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972100-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972211-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972280-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973112-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973201-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973351-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2976897-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2977292-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2977728-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978092-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978120-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978668-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978742-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2979570-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2980245-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984972-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984976-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984981-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2985461-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2991963-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2992611-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2993651-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2993958-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2994023-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3001554-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3002885-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3003743-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3004375-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3004394-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3005607-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006121-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006226-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006625-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3008627-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3009736-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3010788-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3011780-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3013126-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3013410-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3014406-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3019215-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3019978-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020338-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020387-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020388-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020393-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3021674-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3021917-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3022777-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3023266-x64.msu


  Silent Apps ListMega.Theme.Pack_ssApp
  7-Zip_v9.38b_ssApp
  Adobe.AIR.Runtime_v16.0.0.273_ssApp
  Adobe.Flash.&.Shockwave.Players_2015.02.21_ssApp
  Adobe.Reader.X.11.0.0.10_ssApp
  Auslogics.Disk.Defrag_v5.3.0.0_ppApp
  Auslogics.Registry.Cleaner_v4.3.0.0_ppApp
  Auslogics.Registry.Defrag_v8.3.0.0_ppApp
  Autoruns_v13.1_ppApp
  BleachBit.1.6_ssApp
  BurnAware.Free_v7.9_ppApp
  CCleaner_5.02.5101_ssApp
  Classic.Shell_v4.1.0_(Glenns_Defaults)_ssApp
  Core.FTP.Lite_v2.2.1832_ppApp
  DVDFab.Virtual.Drive_v1.5.1.1_ssApp
  FileZilla.3.10.1.1_ssApp
  Firefox.Portable_v35.0.1_ppApp
  Firefox_v35.0.1_ssApp
  FoxitReader.7.06_ssApp
  Free.Commander.XE_v2015.685_ppApp
  Glary.Utilities_v5.19.0.32_ppApp
  Glasswire.Network.Monitor.Firewall_1.0.38b_ssApp
  Google.Chrome_v40.0.2214.95_ssApp
  Google.Chrome_v40.0.2214.95_x64_ssApp
  GPU-Z_v0.8.1_ppApp
  HWiNFO_v4.50-2400_ppApp
  Java.Runtime_v8.0.31_ssApp
  Junkware.Removal.Tool_v6.4.1_ppApp
  K-Lite.Codec.Pack.Mega.11.00_ssApp
  LibreOffice_v4.4.0.0_ssApp
  Mega.Theme.Pack.Feb.2015_ssApp
  mkvToolNix_v7.6.0.0_ppApp
  MS.Visual.Runtimes.AIO_2014.12.17_ssApp
  MS.XML.Parser_v4.0-SP3_ssApp
  Notepad++.6.7.4..-..Je.suis.Charlie.edition_ssApp
  Notepad2-mod_v4.2.25.935_ssApp
  nVidia.Desktop.Drivers_v347.52_x64_ssApp
  Revo.Uninstaller.1.95_ssApp
  RogueKiller_v10.2.0_ppApp
  Rufus_v1.4.12.535_ppApp
  ssWPI_App_DB
  System.Explorer_v6.3.0_ppApp
  System.Explorer_v6.3.2_ppApp
  Thunderbird_v31.4.0_ssApp
  Tor.Browser.Bundle.4.03_ssApp
  UltraISO.Premium.9.62_ssApp
  uTorrent_v3.4.2.38758_ppApp
  VirtualBox.+.Extension.Pack_v4.3.22-98236_ssApp
  VMware.Workstation.Lite.11.0.0-2305329_ssApp
  Win.7.Start.ORB.Changer_v2.6_ssApp
  Win.Toolkit_v1.5.3.9_ppApp
  WinRAR.x64.5.20_ssApp
  Wise.Registry.Cleaner_v8.31.543_ppApp

  Screens:

  Here is desktop of my new build:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  boot menu

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Xem đầy đủ hình ảnh tại đây: http://someimage.com/kW8X

   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. LAM ^^^^

  LAM ^^^^ Member Chính Thức

  32
  9
  8
  ẹp quá có bản 32bit ko bro?
   
 3. dvson185

  dvson185 Moderator Ban Quản Trị

  3,907
  4,698
  113
  Tên thật:
  Đặng Văn Sơn
  không
   
 4. Bao Nhok

  Bao Nhok Member Chính Thức

  18
  3
  3
  Windows 7 Black 31.10 x64 USB
  có thêm USb nữa là sao bạn, là cài = usb hã?
   
 5. dvson185

  dvson185 Moderator Ban Quản Trị

  3,907
  4,698
  113
  Tên thật:
  Đặng Văn Sơn
  cài = gì cũng đc cái tên quan trong gì,
   
 6. anhduc2011

  anhduc2011 Member Chính Thức

  44
  6
  8
  đang dùng bản 29 chạy cực kỳ ổn định.Download ban nay dùng xem thế nào.sẽ cho ý kiến. Thank
   
 7. dvson185

  dvson185 Moderator Ban Quản Trị

  3,907
  4,698
  113
  Tên thật:
  Đặng Văn Sơn
  thánh này cũng tài mỗi ver một giao diện khác
   
 8. longleehn

  longleehn Member Chính Thức

  30
  5
  8
  có cách nào cài đặt trực tiếp trên HDD mà k cần burn ra đĩa k bạn ơi
   
 9. chuotconleader

  chuotconleader Moriyasu Takahashi 森安高橋

  3,509
  1,397
  113
  Tên thật:
  Moriyasu Takahashi 森安高橋
  nếu muốn cài bản này lên 1 partition khác thì dùg ultraiso hoặc phần mềm mount khác để mount file iso vào ổ ảo r cài ^^
   
 10. sockoy

  sockoy Member Chính Thức

  31
  22
  8
  ko biết có bác nào kéo về chạy thử chưa nhỷ lom thấy 7,5gb cũng hơi nản
   
 11. longleehn

  longleehn Member Chính Thức

  30
  5
  8
  Mình cài đè lên win cũ cơ,cài luôn ý! Hiện tại bộ cài mình đang để ổ D rồi
   
 12. chuotconleader

  chuotconleader Moriyasu Takahashi 森安高橋

  3,509
  1,397
  113
  Tên thật:
  Moriyasu Takahashi 森安高橋
  Vào win pe mount ra ổ ảo r cài cho dễ
   
 13. QuanRongChun

  QuanRongChun Member Tích Cực

  120
  7
  18
  sao ổng ko thêm cái idm rack vào nhỉ ? :(
   
 14. chuotconleader

  chuotconleader Moriyasu Takahashi 森安高橋

  3,509
  1,397
  113
  Tên thật:
  Moriyasu Takahashi 森安高橋
  vào box có post IDM mà bạn tìm đi :byebye:
   
  daoquangvy thích bài này.
 15. daoquangvy

  daoquangvy Member Chính Thức

  49
  14
  8
 16. daoquangvy

  daoquangvy Member Chính Thức

  49
  14
  8
  Tải về rồi đung ntn >< mình bật lên thay cai bang 1 đống tuỳ chọn lun
   
 17. chuotconleader

  chuotconleader Moriyasu Takahashi 森安高橋

  3,509
  1,397
  113
  Tên thật:
  Moriyasu Takahashi 森安高橋
  tải về iso r giờ địh cài đó hả bác
   
  daoquangvy thích bài này.
 18. daoquangvy

  daoquangvy Member Chính Thức

  49
  14
  8
  Uhm bác mà ko biết chọn cái nào nó hiện ra menu 4 tuỳ chọn gì â
   
 19. chuotconleader

  chuotconleader Moriyasu Takahashi 森安高橋

  3,509
  1,397
  113
  Tên thật:
  Moriyasu Takahashi 森安高橋
  cho cái ảh bác ơi k biết bác đag ở chỗ nào s giải thích đc hehe :big_smile:
   
  daoquangvy thích bài này.
 20. daoquangvy

  daoquangvy Member Chính Thức

  49
  14
  8
  Đó bác mình đang trong winpe vừa mount nó vào
   

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   52.6 KB
   Đọc:
   42

Chia sẻ trang này