1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Thông Báo Tuyển mod cho toàn diễn đàn


  Forum mới lập rất cần sự giúp đỡ của các bạn vậy nên bạn nào có khả năng thì đăng kí tham gia làm mod để quản lí, phát triển diễn đàn nhé!

xin Thuốc photoshop cs5

Thảo luận trong 'Graphics - Designs' bắt đầu bởi hieuhieutn, 28 Tháng tám 2012.

 1. hieuhieutn Member Tích Cực

  337
  151
  43

  Lượt xem: 1,285


 2. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
 3. hieuhieutn

  hieuhieutn Member Tích Cực

  337
  151
  43
  sax,, xin 5 cho 6
  bác thật bá đạo ^:)^
   
 4. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  thử xem mình nghĩ là được 90% đó :D
   
 5. vandieutot

  vandieutot Rom & Ghost

  4,552
  2,300
  113
  Tên thật:
  Lê Đức Tuấn
  5 với 6 thì mình nghĩ là có thể dùng được! Chúc bạn thành công!
   
 6. quyttht

  quyttht Quý Ròm

  567
  562
  93
  Dùng file host nhé ko cần Thuốc
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
  mở Notepad và nhấn Ctrl + O và chọn đường dẫn đến thư mục chứa file
  hosts
  như trên.
  Windows7 phải mở Notepad = quyền admin

  Mở file hosts và bạn tiếp tục thêm vào chúng một đoạn mã
  Mã:
  [LEFT][COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 activate.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 practivate.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 ereg.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 wip3.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 3dns 3.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 3dns 2.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 adobe dns.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 adobe dns 2.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 adobe dns 3.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 activate sea.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 activate sjc0.adobe.com[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com [/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma]
  
  [/FONT][/COLOR][/LEFT]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Sau đó dùng 1 trong 1 mớ Mã dưới đây để đang ký dùng bình thường !!


  Mã:
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1273-0645-3090-0296-3987[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1707-7604-4076-3330-1320[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1126-8389-5347-7026-1516[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1438-4657-0503-2409-9339[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1178-1469-1838-5933-3301[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1892-3397-6011-5572-9542[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1839-2965-7190-2921-7032[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1634-5298-7483-7429-2348[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1182-4704-3825-8468-6637[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1239-8564-2010-9537-5618[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1327-3782-7399-1623-8098[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1517-3781-6362-7596-5660[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1784-8793-4389-9013-7031[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1634-1083-3217-5769-6738[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1230-2480-2284-9907-7831[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1985-9548-0538-9132-8266[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1860-3020-5244-9087-9860[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1303-4803-9383-5764-1887[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1917-9737-6056-2348-8338[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1529-0181-7064-0812-5708[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1490-3607-6017-1703-3666[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1952-3599-5063-6930-4999[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1118-2169-5554-5043-0261[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1110-9105-9055-3111-7284[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1685-9773-7697-3445-2035[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1533-0435-5877-8941-4272[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1999-4537-9060-0531-0793[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1034-4141-3047-8214-8252[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1929-6463-4119-2326-8897[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1476-0242-7221-7595-5287[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1741-0512-0515-6113-5177[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1908-9073-0059-2540-9960[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1747-1837-0235-2132-9526[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1797-0253-1334-7490-5663[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1733-4174-7963-6070-7017[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1956-5317-2294-1430-2819[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1429-9724-3330-8740-0962[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1033-6147-5059-6457-1125[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1222-8963-3991-7297-3163[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1171-1752-4071-7174-4921[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1675-2224-7908-0483-9470[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1751-3954-5932-4027-8369[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1902-1155-7486-5392-4937[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1884-7103-9750-5288-0745[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1564-6857-1825-4424-2580[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1181-2251-2391-0598-2720[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1811-7312-5925-0349-7885[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1175-1961-4193-2939-0377[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1639-2041-5770-5896-9616[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1639-2041-5770-5896-9616[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1369-9780-1730-5273-9901[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1477-8408-3494-0279-4881[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1628-4937-8926-0449-2395[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1231-4414-2502-0307-1737[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1650-4225-6586-8325-4296[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1936-0520-3608-5098-5953[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1749-9032-1249-1547-3573[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1598-6199-6204-1393-2297[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1017-4973-5979-4456-4318[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1449-8820-3304-4167-0326[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1449-5075-1278-6653-6706[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1721-2295-7818-1196-1795[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1686-9521-5292-4314-5234[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1577-6717-2644-0201-3452[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1812-9976-7376-3619-7788[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1693-6681-7992-6154-5305[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1330-9487-6863-3141-6995[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1855-5829-6260-5297-4791[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1398-9844-0655-1090-2029[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1766-1287-0374-6297-2066[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1487-3773-0966-8339-7892[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1435-2737-2654-1875-7391[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1712-3408-0762-3460-2988[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1965-3225-8133-6047-5198[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1231-8830-5523-9790-0894[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1976-5963-7054-5338-8058[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1191-8126-4409-3346-4556[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1473-1826-6761-9764-1274[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1999-1456-2136-0749-8980[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1808-5440-8189-7186-4422[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1798-3961-9647-5223-6826[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1660-6373-6657-7631-9650[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1585-7221-6639-0492-8474[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1698-1239-6948-3264-2220[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1339-8374-0034-0256-6069[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1215-4162-9040-0011-8986[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1834-9396-1592-0882-7648[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1498-9381-3923-2016-9256[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1432-2271-6065-1690-5810[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1275-2391-3950-5956-7695[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1735-0312-6215-8838-2642[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1005-0079-4254-1804-5011[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1564-3223-7938-1850-0010[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1037-5865-0090-5296-1619[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1865-7345-2740-3060-9465[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1790-6746-1637-9165-0104[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1467-6416-2434-4440-8899[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1592-0336-6692-2665-3687[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Constantia]1330-1938-2798-9581-5411-7269[/FONT][/COLOR]
  
  
   
 7. hieuhieutn

  hieuhieutn Member Tích Cực

  337
  151
  43
  cái 6 xài như thế nào bác ngon ơi
   
 8. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  bạn hỏi cách xài hay cách cài ?
   
 9. meodjen

  meodjen Member Mới

  4
  1
  3
 10. Future

  Future Member Tích Cực

  146
  85
  0
 11. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  Mình có xài rất nhiều bản portable,có cả CS6 nhưng thật sự nó kém lắm :-q
   
 12. hieuhieutn

  hieuhieutn Member Tích Cực

  337
  151
  43
  ax, xài chứ cài hỏi làm gì gì =,=
   
 13. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  cái PTS này mình học nửa năm rồi,thế mà vẫn còn kém lắm.Học PTS phải lâu dài mới thành chứ nói một câu không hết đc :D
   
 14. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  bạn vào box ebook có mục PTS đấy \m/
   
 15. hieuhieutn

  hieuhieutn Member Tích Cực

  337
  151
  43
  ax, tớ hỏi Thuốc xài như nào chứ có hỏi pts xài như nào đâu. hjx
   
 16. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,552
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  copy file Thuốc vào thư mục Photoshop CS6 trong C:\Programs file\Adobe\. Tiếp theo nhấp chuột phải >run as admin>nhấn patch(nếu xài win7 không thì thôi :D) sau đó tìm file Photoshop.exe trong folder chạy nó và cảm nhận nó là xong :-bd
   

Chia sẻ trang này