• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Adobe Photoshop Plug-Ins Collection (Update 09/2014)

chipcomputer

Nam ca sĩ Lệ Rơi
#1

Đây là bộ Plugins dành cho Adobe Photoshop được update 09/2014

Bao gồm :

ADPTools (New!)

• RepaintMyImage 1.1
• IDRMyImage 2.2
• DeblurMyImage 2.2
• DenoiseMyImage 3.2
• SignMyImage 4.1

Alien Skin Software Plug-ins Bundle (09.2014)

• Alien Skin Blow Up 3.0.0.700 Revision 25734
• Alien Skin Bokeh 2.0.1.494
• Alien Skin Exposure 6.0.0.1154
• Alien Skin Eye Candy 7.1.0.1192 Revision 24364
• Alien Skin Snap Art 4.0.0.366 Revision 24362

Auto FX – Adobe Photoshop Plug-ins:

• AutoEye 2.11
• DreamSuite Ultimate 1.36
• Mystical Suite

AV Bros – Adobe Photoshop Plug-ins:

• Puzzle Pro v3.1 Retail
• Page Curl Pro 2.2 Retail

Nik Software Complete Collection 1.2.0.7

• Analog Efex Pro 2.04.323
• Color Efex Pro 4.3.16.323
• Dfine 2.2.16.323
• HDR Efex Pro 2.2.16.323
• Sharpener Pro 3.1.16.323
• Silver Efex Pro 2.2.16.323
• Viveza 2.1.16.323

Topaz Plug-ins Bundle for Adobe Photoshop (DC 12.08.2014)

• Topaz Adjust 5.0.1
• Topaz ReStyle 1.0.0
• Topaz Clarity 1.0.0
• Topaz ReMask 3.2.1
• Topaz B&W Effects 2.1.0
• Topaz Detail 3.2.0
• Topaz Simplify 4.1.1
• Topaz Lens Effects 1.2.0
• Topaz Star Effects 1.1.0
• Topaz Clean 3.1.0
• Topaz DeNoise 5.1.0
• Topaz InFocus 1.0.0
• Topaz DeJPEG 4.0.2
• Topaz photoFXlab 1.2.8

Digital Anarchy – Adobe Photoshop Plug-ins:

• Backdrop Designer 1.5 for Photoshop
• Beauty Box 3.0.7 for Photoshop
• Primatte Chromakey 5.1.2 for Photoshop
• Texture Anarchy 1.2 for Photoshop
• ToonIt! Photo 2.6.4 for Photoshop

DxO Software – Adobe Photoshop Plug-ins:

• DxO FilmPack Expert 4.5.2.62
• DxO Optics Pro 9.5.2 Build 347 Elite
• DxO ViewPoint 2.1.8 Build 39

Engelmann Media – Adobe Photoshop Plug-ins:

• Photomizer Pro 2.0.14.110
• Photomizer Retro 2.0.14.106
• Photomizer Scan 2.0.14.113

Imagenomic Plugin Suite for Photoshop

• Noiseware 5.0.3 Build 5030
• Portraiture 2.3.4 Build 2340
• RealGrain 2.0.1 Build 2010

indii – Adobe Photoshop Plug-ins:

• Tintii Photo Filter 2.6.2 for Adobe Photoshop
• Urban Lightscape 1.2.2

PictoColor – Adobe Photoshop Plug-ins:

• iCorrect EditLab Pro 6.0 for Adobe Photoshop
• iCorrect Portrait 2.0 for Adobe Photoshop

PixelGenius – Adobe Photoshop Plug-ins:

• PixelGenius PhotoKit 2.0.5 for Adobe Photoshop
• PixelGenius PhotoKit Color 2.2.2 & 2.2.3 for Adobe Photoshop
• PixelGenius PhotoKit Sharpener 2.0.7 for Adobe Photoshop

Redfield Plugins Bundle 2007-2014 for Adobe Photoshop (05.05.2014)

• Fractalius 2.01 (New!)
• Fractalius 1.85
• ATX 1.25
• iEmboss 1.50
• Perfectum 2.01
• SketchMaster 3.35
• Umatrix 1.85
• Face Control 2.0
• Face Control 1.25
• Redfield ++ 1.1
• Seamless Workshop 1.20
• Ripples Magic 1.40
• Water Ripples 1.40
• Expressionist 1.20
• Texturation 3D 1.50
• Craquelure 3D 1.70
• Jama 3D v.1.8
• Jama2000 1.80
• Lattice XP 1.80
• Plasteroid 1.43
• Emblazer 1.70
• FineTouch 3.25
• Sharpinion 1.70
• Sharpinion HD 2.0

Stepok – Adobe Photoshop Plug-ins:
• Stepok Recomposit Pro 5.35 Build 17770
• Stepok Light Developer 7.85

Unified Color – Adobe Photoshop Plug-ins:

• HDR Expose 3.0.3 Build 10714 (x86)
• HDR Expose 3.0.3 Build 10714 (x64)
• HDR Express 2.1.0 Build 10658 (x86)
• HDR Express 2.1.0 Build 10658 (x64)
• 32 Float 3.1.0 Build 11364 (x86/x64)

Single Photoshop Plugins Included in Bundle 2014.09:

• Tiffen Dfx 3.0.10.4 Standalone & Plug-in for Adobe Photoshop
• Vertus Fluid Mask 3.3.8 Build 7869
• HDRsoft Photomatix Pro 5.0.4 (x86/x64)
• onOne Perfect Photo Suite 8.5.1.727 Premium Edition
• Reallusion FaceFilter Pro 3.02.1821.1
• Everimaging HDR Darkroom 3 Pro 1.1.1
• Neat Image Pro 7.0 for Adobe Photoshop
• Piccure 1.0.1 for Adobe Photoshop
• Power Retouche Retouching Suite 7.8.0 Retail for Adobe Photoshop
• ePaperPress PTLens 9.0.2122.8 Standalone & Plugin
• Fhotoroom HDR 3.0.4 for Adobe Photoshop
• Filter Forge 4.008 Adobe Photoshop Plug-in
• BenVista PhotoZoom Pro & Plug-in 6.0.2 (x86/x64)
• Curvemeister 3.4.1 Retail for Adobe Photoshop
• Altostorm Panorama Corrector 2.1 for Adobe Photoshop
• ArcSoft Portrait Plus 3.0.0.402 (Standalone & Plug-in)
• Ardfry PNGOUT Plugin for Adobe Photoshop
• Athentech Perfectly Clear for Photoshop 1.7.4
• Electric Rain Swift 3D 6.0.933

Chức năng từng loại mời các bạn có thể tham khảo trên google

Link :
http://www.solidfiles.com/d/79739dbb83/ADPTools_(New).rar
http://www.solidfiles.com/d/792831c12a/Alien_Skin_Software_Plug-ins_Bundle_(09.2014).part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/ea4d4b674e/Alien_Skin_Software_Plug-ins_Bundle_(09.2014).part2.rar
http://www.solidfiles.com/d/c213c330aa/Alien_Skin_Software_Plug-ins_Bundle_(09.2014).part3.rar
http://www.solidfiles.com/d/bb2ecd21d5/Alien_Skin_Software_Plug-ins_Bundle_(09.2014).part4.rar

http://www.solidfiles.com/d/c51a788dc2/Altostorm_Panorama_Corrector_2.1_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/ec663fd4c6/ArcSoft_Portrait_Plus_3.0.0.402_(Standalone_&_Plug-in).rar

http://www.solidfiles.com/d/54a4eaff66/Ardfry_PNGOUT_Plugin_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/4f8274d9e5/Athentech_Perfectly_Clear_for_Photoshop_1.7.4.rar

http://www.solidfiles.com/d/87d016159c/Auto_FX_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/e749e86193/Auto_FX_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part2.rar
http://www.solidfiles.com/d/bff2c7195e/Auto_FX_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part3.rar
http://www.solidfiles.com/d/bd0377c199/Auto_FX_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part4.rar

http://www.solidfiles.com/d/6891400b4f/AV_Bros_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.rar

http://www.solidfiles.com/d/680f5ed357/BenVista_PhotoZoom_Pro_&_Plug-in_6.0.2.rar

http://www.solidfiles.com/d/33e44a1f19/Curvemeister_3.4.1_Retail_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/216222b5b7/Digital_Anarchy_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/177f85471b/Digital_Anarchy_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part2.rar

http://www.solidfiles.com/d/8fa35d971b/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/f7740bef87/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part2.rar
http://www.solidfiles.com/d/55c48373ca/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part3.rar
http://www.solidfiles.com/d/cc3e7d40e4/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part4.rar
http://www.solidfiles.com/d/719bf76625/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part5.rar
http://www.solidfiles.com/d/1b379a3131/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part6.rar
http://www.solidfiles.com/d/233841298a/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part7.rar
http://www.solidfiles.com/d/92a8f722d9/DxO_Software_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part8.rar

http://www.solidfiles.com/d/db190aa57e/Electric_Rain_Swift_3D_6.0.933.rar

http://www.solidfiles.com/d/e941854b6e/Engelmann_Media_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/aee70d0a25/Engelmann_Media_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part2.rar

http://www.solidfiles.com/d/1790e72d44/ePaperPress_PTLens_9.0.2122.8.rar

http://www.solidfiles.com/d/9ace0e710c/Everimaging_HDR_Darkroom_3_Pro_1.1.1.rar

http://www.solidfiles.com/d/8a6c5613b9/Fhotoroom_HDR_3.0.4.rar

http://www.solidfiles.com/d/c69d1861b7/Filter_Forge_4.008_Adobe_Photoshop_Plug-in.rar

http://www.solidfiles.com/d/cf5c2ced06/HDRsoft_Photomatix_Pro_5.0.4.rar

http://www.solidfiles.com/d/c53cb04320/Imagenomic_Plugin_Suite_09.2014.rar

http://www.solidfiles.com/d/8d1d5e10da/indii_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.rar

http://www.solidfiles.com/d/b5073b9475/Neat_Image_Pro_7.0_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/430d9809ec/Nik_Software_Complete_Collection_1.2.0.7.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/adc04a3bda/Nik_Software_Complete_Collection_1.2.0.7.part2.rar
http://www.solidfiles.com/d/1415fd3381/Nik_Software_Complete_Collection_1.2.0.7.part3.rar
http://www.solidfiles.com/d/119856e3d2/Nik_Software_Complete_Collection_1.2.0.7.part4.rar
http://www.solidfiles.com/d/6ee95ba886/Nik_Software_Complete_Collection_1.2.0.7.part5.rar

http://www.solidfiles.com/d/211e51a322/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/f1f20d1e01/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part2.rar
http://www.solidfiles.com/d/548ab0203c/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part3.rar
http://www.solidfiles.com/d/322be92445/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part4.rar
http://www.solidfiles.com/d/bdb815d45f/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part5.rar
http://www.solidfiles.com/d/42ee472cbe/onOne_Perfect_Photo_Suite_8.5.1.727_Premium_Edition.part6.rar

http://www.solidfiles.com/d/24574ab35f/Piccure_1.0.1_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/b64a60a680/PictoColor_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.rar

http://www.solidfiles.com/d/9e9ff99...lugin_Pack_15.12.2013_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/27115ff...ng_Suite_7.8.0_Retail_for_Adobe_Photoshop.rar

http://www.solidfiles.com/d/f63c0faa7b/Reallusion_FaceFilter_Pro_3.02.1821.1_(English).part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/6bd6395617/Reallusion_FaceFilter_Pro_3.02.1821.1_(English).part2.rar

http://www.solidfiles.com/d/d62f400...007-2014_for_Adobe_Photoshop_(05.05.2014).rar

http://www.solidfiles.com/d/796be2d933/Stepok_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.rar

http://www.solidfiles.com/d/96560fe30e/Tiffen_Dfx_3.0.10.4_Standalone_&_Plug-in.rar

http://www.solidfiles.com/d/a16c089d8e/Tint_Guide_Photoshop_Plugins_(DC_02.06.2014).rar

http://www.solidfiles.com/d/dfd21d9...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part01.rar
http://www.solidfiles.com/d/84fc465...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part02.rar
http://www.solidfiles.com/d/c8a702e...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part03.rar
http://www.solidfiles.com/d/fcc10e1...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part04.rar
http://www.solidfiles.com/d/113729f...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part05.rar
http://www.solidfiles.com/d/a613873...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part06.rar
http://www.solidfiles.com/d/7787c5f...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part07.rar
http://www.solidfiles.com/d/fb92122...or_Adobe_Photoshop_(DC_12.08.2014).part08.rar

http://www.solidfiles.com/d/3a6908a6eb/Unified_Color_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part1.rar
http://www.solidfiles.com/d/4492f1cc0a/Unified_Color_-_Adobe_Photoshop_Plug-ins.part2.rar

http://www.solidfiles.com/d/e7072cfc6e/Vertus_Fluid_Mask_3.3.8_Build_7869.rar
Pass : benhvientinhoc.com​

Nguồn : benhvientinhoc
 

Bài xem nhiều