• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Ai có phần mềm hoặc cách nào gộp các file exe thành 1 file exe duy nhất ko?

Han Như

Moderator
Thành viên BQT
#5
gộp lại thành 1 file thì được
chứ còn cho nó tự động cài lần lượt thì chắc không có đâu :(
 

mr.trung91

Member Tích Cực
#9
Bạn có thể viết 1 file .BAT hoặc CMD, như mình từng làm cái hotfix 1 click này
Mã:
@echo off
color 1a
title Update Windows XP
:CheckYN
cls
echo.
echo Update cac ban cap nhat, hotfix tu Microsoft giup bao ve may tinh ban tot hon.
echo.
echo Duoi day la goi update offline full (v2) cho Windows XP Sevice Packs 3
echo.
set Choice=
set /P Choice=Ban co muon Update (Y/N)?: 
echo.
IF /I %Choice%==Y goto Yes
IF /I %Choice%==N goto End
goto CheckYN
:Yes
echo Bat dau update - viec nay se mat chut thoi gian - Xin doi 1 lat ...
@echo OFF
IF EXIST %WinDir%\System32\CMDOW.EXE CMDOW @ /HID
START /WAIT IE8-WindowsXP-KB2497640-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT IE8-WindowsXP-KB2510531-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB975560-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB975562-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB975713-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB977816-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB977914-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB978542-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB978601-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB979309-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB979482-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB979687-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB980436-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB981322-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB982132-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB982665-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2079403-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2115168-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2121546-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2229593-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2296011-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2347290-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2360937-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2393802-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2412687-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2419632-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2423089-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2440591-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2443105-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2476687-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2478960-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2478971-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2479943-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2481109-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2483185-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2485663-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2491683-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2503658-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2506212-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2506223-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2507618-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2508272-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2508429-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2509553-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2510581-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-KB2511455-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-WindowsMedia-KB954155-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-WindowsMedia-KB973540-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-WindowsMedia-KB975558-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-WindowsMedia-KB978695-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
START /WAIT WindowsXP-WindowsMedia-KB2378111-x86-ENU.exe /quiet /norestart /nobackup
echo.
echo Da Update xong. Ban co the vao Control Panel/Add or remove Programs
echo.
echo Roi Check vao Show updates de kiem tra!
echo.
@pause
goto End
:End
 

linhhonhuynhde

Member Tích Cực
#10
Làm theo cách của Bạn Mr trung là được.
Lưu lại với chế độ All file đặt tên là Update.bat sau đó dùng Winrar để đóng gói lại bằng code


Path=%tmp%
Setup=Update.bat
Silent=1
Overwrite=1

code của Bạn Trung post và hotfix của Bạn nếu ko trùng tên thì edit lại code là được.
nhớ là file .BAT và các hotfix phải nằm trong 1 folder.
 

Bài xem nhiều