• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Bảng mã màu CSS

No Nguyễn

Admin
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
1,434
Thích
2,047
Nơi ở
Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
#1
Bảng mã màu CSS[TABLE="width: 0"]
[TR]
[TD]Color Name[/TD]
[TD]Mã màu[/TD]
[TD]Xem trước[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]AliceBlue[/TD]
[TD="align: left"]#F0F8FF[/TD]
[TD="bgcolor: #f0f8ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]AntiqueWhite[/TD]
[TD="align: left"]#FAEBD7[/TD]
[TD="bgcolor: #faebd7"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Aqua[/TD]
[TD="align: left"]#00FFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #00ffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Aquamarine[/TD]
[TD="align: left"]#7FFFD4[/TD]
[TD="bgcolor: #7fffd4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Azure[/TD]
[TD="align: left"]#F0FFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #f0ffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Beige[/TD]
[TD="align: left"]#F5F5DC[/TD]
[TD="bgcolor: #f5f5dc"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Bisque[/TD]
[TD="align: left"]#FFE4C4[/TD]
[TD="bgcolor: #ffe4c4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Black[/TD]
[TD="align: left"]#000000[/TD]
[TD="bgcolor: #000000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]BlanchedAlmond[/TD]
[TD="align: left"]#FFEBCD[/TD]
[TD="bgcolor: #ffebcd"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Blue[/TD]
[TD="align: left"]#0000FF[/TD]
[TD="bgcolor: #0000ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]BlueViolet[/TD]
[TD="align: left"]#8A2BE2[/TD]
[TD="bgcolor: #8a2be2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Brown[/TD]
[TD="align: left"]#A52A2A[/TD]
[TD="bgcolor: #a52a2a"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]BurlyWood[/TD]
[TD="align: left"]#DEB887[/TD]
[TD="bgcolor: #deb887"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]CadetBlue[/TD]
[TD="align: left"]#5F9EA0[/TD]
[TD="bgcolor: #5f9ea0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Chartreuse[/TD]
[TD="align: left"]#7FFF00[/TD]
[TD="bgcolor: #7fff00"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Chocolate[/TD]
[TD="align: left"]#D2691E[/TD]
[TD="bgcolor: #d2691e"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Coral[/TD]
[TD="align: left"]#FF7F50[/TD]
[TD="bgcolor: #ff7f50"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]CornflowerBlue[/TD]
[TD="align: left"]#6495ED[/TD]
[TD="bgcolor: #6495ed"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Cornsilk[/TD]
[TD="align: left"]#FFF8DC[/TD]
[TD="bgcolor: #fff8dc"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Crimson[/TD]
[TD="align: left"]#DC143C[/TD]
[TD="bgcolor: #dc143c"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Cyan[/TD]
[TD="align: left"]#00FFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #00ffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkBlue[/TD]
[TD="align: left"]#00008B[/TD]
[TD="bgcolor: #00008b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkCyan[/TD]
[TD="align: left"]#008B8B[/TD]
[TD="bgcolor: #008b8b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkGoldenRod[/TD]
[TD="align: left"]#B8860B[/TD]
[TD="bgcolor: #b8860b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkGray[/TD]
[TD="align: left"]#A9A9A9[/TD]
[TD="bgcolor: #a9a9a9"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkGrey[/TD]
[TD="align: left"]#A9A9A9[/TD]
[TD="bgcolor: #a9a9a9"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkGreen[/TD]
[TD="align: left"]#006400[/TD]
[TD="bgcolor: #006400"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkKhaki[/TD]
[TD="align: left"]#BDB76B[/TD]
[TD="bgcolor: #bdb76b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkMagenta[/TD]
[TD="align: left"]#8B008B[/TD]
[TD="bgcolor: #8b008b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkOliveGreen[/TD]
[TD="align: left"]#556B2F[/TD]
[TD="bgcolor: #556b2f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Darkorange[/TD]
[TD="align: left"]#FF8C00[/TD]
[TD="bgcolor: #ff8c00"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkOrchid[/TD]
[TD="align: left"]#9932CC[/TD]
[TD="bgcolor: #9932cc"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkRed[/TD]
[TD="align: left"]#8B0000[/TD]
[TD="bgcolor: #8b0000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkSalmon[/TD]
[TD="align: left"]#E9967A[/TD]
[TD="bgcolor: #e9967a"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkSeaGreen[/TD]
[TD="align: left"]#8FBC8F[/TD]
[TD="bgcolor: #8fbc8f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkSlateBlue[/TD]
[TD="align: left"]#483D8B[/TD]
[TD="bgcolor: #483d8b"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkSlateGray[/TD]
[TD="align: left"]#2F4F4F[/TD]
[TD="bgcolor: #2f4f4f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkSlateGrey[/TD]
[TD="align: left"]#2F4F4F[/TD]
[TD="bgcolor: #2f4f4f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkTurquoise[/TD]
[TD="align: left"]#00CED1[/TD]
[TD="bgcolor: #00ced1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DarkViolet[/TD]
[TD="align: left"]#9400D3[/TD]
[TD="bgcolor: #9400d3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DeepPink[/TD]
[TD="align: left"]#FF1493[/TD]
[TD="bgcolor: #ff1493"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DeepSkyBlue[/TD]
[TD="align: left"]#00BFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #00bfff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DimGray[/TD]
[TD="align: left"]#696969[/TD]
[TD="bgcolor: #696969"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DimGrey[/TD]
[TD="align: left"]#696969[/TD]
[TD="bgcolor: #696969"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]DodgerBlue[/TD]
[TD="align: left"]#1E90FF[/TD]
[TD="bgcolor: #1e90ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]FireBrick[/TD]
[TD="align: left"]#B22222[/TD]
[TD="bgcolor: #b22222"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]FloralWhite[/TD]
[TD="align: left"]#FFFAF0[/TD]
[TD="bgcolor: #fffaf0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]ForestGreen[/TD]
[TD="align: left"]#228B22[/TD]
[TD="bgcolor: #228b22"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Fuchsia[/TD]
[TD="align: left"]#FF00FF[/TD]
[TD="bgcolor: #ff00ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Gainsboro[/TD]
[TD="align: left"]#DCDCDC[/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]GhostWhite[/TD]
[TD="align: left"]#F8F8FF[/TD]
[TD="bgcolor: #f8f8ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Gold[/TD]
[TD="align: left"]#FFD700[/TD]
[TD="bgcolor: #ffd700"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]GoldenRod[/TD]
[TD="align: left"]#DAA520[/TD]
[TD="bgcolor: #daa520"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Gray[/TD]
[TD="align: left"]#808080[/TD]
[TD="bgcolor: #808080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Grey[/TD]
[TD="align: left"]#808080[/TD]
[TD="bgcolor: #808080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Green[/TD]
[TD="align: left"]#008000[/TD]
[TD="bgcolor: #008000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]GreenYellow[/TD]
[TD="align: left"]#ADFF2F[/TD]
[TD="bgcolor: #adff2f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]HoneyDew[/TD]
[TD="align: left"]#F0FFF0[/TD]
[TD="bgcolor: #f0fff0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]HotPink[/TD]
[TD="align: left"]#FF69B4[/TD]
[TD="bgcolor: #ff69b4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]IndianRed[/TD]
[TD="align: left"]#CD5C5C[/TD]
[TD="bgcolor: #cd5c5c"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Indigo[/TD]
[TD="align: left"]#4B0082[/TD]
[TD="bgcolor: #4b0082"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Ivory[/TD]
[TD="align: left"]#FFFFF0[/TD]
[TD="bgcolor: #fffff0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Khaki[/TD]
[TD="align: left"]#F0E68C[/TD]
[TD="bgcolor: #f0e68c"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Lavender[/TD]
[TD="align: left"]#E6E6FA[/TD]
[TD="bgcolor: #e6e6fa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LavenderBlush[/TD]
[TD="align: left"]#FFF0F5[/TD]
[TD="bgcolor: #fff0f5"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LawnGreen[/TD]
[TD="align: left"]#7CFC00[/TD]
[TD="bgcolor: #7cfc00"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LemonChiffon[/TD]
[TD="align: left"]#FFFACD[/TD]
[TD="bgcolor: #fffacd"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightBlue[/TD]
[TD="align: left"]#ADD8E6[/TD]
[TD="bgcolor: #add8e6"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightCoral[/TD]
[TD="align: left"]#F08080[/TD]
[TD="bgcolor: #f08080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightCyan[/TD]
[TD="align: left"]#E0FFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #e0ffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightGoldenRodYellow[/TD]
[TD="align: left"]#FAFAD2[/TD]
[TD="bgcolor: #fafad2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightGray[/TD]
[TD="align: left"]#D3D3D3[/TD]
[TD="bgcolor: #d3d3d3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightGrey[/TD]
[TD="align: left"]#D3D3D3[/TD]
[TD="bgcolor: #d3d3d3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightGreen[/TD]
[TD="align: left"]#90EE90[/TD]
[TD="bgcolor: #90ee90"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightPink[/TD]
[TD="align: left"]#FFB6C1[/TD]
[TD="bgcolor: #ffb6c1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSalmon[/TD]
[TD="align: left"]#FFA07A[/TD]
[TD="bgcolor: #ffa07a"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSeaGreen[/TD]
[TD="align: left"]#20B2AA[/TD]
[TD="bgcolor: #20b2aa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSkyBlue[/TD]
[TD="align: left"]#87CEFA[/TD]
[TD="bgcolor: #87cefa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSlateGray[/TD]
[TD="align: left"]#778899[/TD]
[TD="bgcolor: #778899"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSlateGrey[/TD]
[TD="align: left"]#778899[/TD]
[TD="bgcolor: #778899"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightSteelBlue[/TD]
[TD="align: left"]#B0C4DE[/TD]
[TD="bgcolor: #b0c4de"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LightYellow[/TD]
[TD="align: left"]#FFFFE0[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffe0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Lime[/TD]
[TD="align: left"]#00FF00[/TD]
[TD="bgcolor: #00ff00"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]LimeGreen[/TD]
[TD="align: left"]#32CD32[/TD]
[TD="bgcolor: #32cd32"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Linen[/TD]
[TD="align: left"]#FAF0E6[/TD]
[TD="bgcolor: #faf0e6"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Magenta[/TD]
[TD="align: left"]#FF00FF[/TD]
[TD="bgcolor: #ff00ff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Maroon[/TD]
[TD="align: left"]#800000[/TD]
[TD="bgcolor: #800000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumAquaMarine[/TD]
[TD="align: left"]#66CDAA[/TD]
[TD="bgcolor: #66cdaa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumBlue[/TD]
[TD="align: left"]#0000CD[/TD]
[TD="bgcolor: #0000cd"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumOrchid[/TD]
[TD="align: left"]#BA55D3[/TD]
[TD="bgcolor: #ba55d3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumPurple[/TD]
[TD="align: left"]#9370D8[/TD]
[TD="bgcolor: #9370d8"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumSeaGreen[/TD]
[TD="align: left"]#3CB371[/TD]
[TD="bgcolor: #3cb371"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumSlateBlue[/TD]
[TD="align: left"]#7B68EE[/TD]
[TD="bgcolor: #7b68ee"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumSpringGreen[/TD]
[TD="align: left"]#00FA9A[/TD]
[TD="bgcolor: #00fa9a"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumTurquoise[/TD]
[TD="align: left"]#48D1CC[/TD]
[TD="bgcolor: #48d1cc"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MediumVioletRed[/TD]
[TD="align: left"]#C71585[/TD]
[TD="bgcolor: #c71585"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MidnightBlue[/TD]
[TD="align: left"]#191970[/TD]
[TD="bgcolor: #191970"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MintCream[/TD]
[TD="align: left"]#F5FFFA[/TD]
[TD="bgcolor: #f5fffa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]MistyRose[/TD]
[TD="align: left"]#FFE4E1[/TD]
[TD="bgcolor: #ffe4e1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Moccasin[/TD]
[TD="align: left"]#FFE4B5[/TD]
[TD="bgcolor: #ffe4b5"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]NavajoWhite[/TD]
[TD="align: left"]#FFDEAD[/TD]
[TD="bgcolor: #ffdead"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Navy[/TD]
[TD="align: left"]#000080[/TD]
[TD="bgcolor: #000080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]OldLace[/TD]
[TD="align: left"]#FDF5E6[/TD]
[TD="bgcolor: #fdf5e6"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Olive[/TD]
[TD="align: left"]#808000[/TD]
[TD="bgcolor: #808000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]OliveDrab[/TD]
[TD="align: left"]#6B8E23[/TD]
[TD="bgcolor: #6b8e23"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Orange[/TD]
[TD="align: left"]#FFA500[/TD]
[TD="bgcolor: #ffa500"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]OrangeRed[/TD]
[TD="align: left"]#FF4500[/TD]
[TD="bgcolor: #ff4500"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Orchid[/TD]
[TD="align: left"]#DA70D6[/TD]
[TD="bgcolor: #da70d6"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PaleGoldenRod[/TD]
[TD="align: left"]#EEE8AA[/TD]
[TD="bgcolor: #eee8aa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PaleGreen[/TD]
[TD="align: left"]#98FB98[/TD]
[TD="bgcolor: #98fb98"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PaleTurquoise[/TD]
[TD="align: left"]#AFEEEE[/TD]
[TD="bgcolor: #afeeee"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PaleVioletRed[/TD]
[TD="align: left"]#D87093[/TD]
[TD="bgcolor: #d87093"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PapayaWhip[/TD]
[TD="align: left"]#FFEFD5[/TD]
[TD="bgcolor: #ffefd5"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PeachPuff[/TD]
[TD="align: left"]#FFDAB9[/TD]
[TD="bgcolor: #ffdab9"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Peru[/TD]
[TD="align: left"]#CD853F[/TD]
[TD="bgcolor: #cd853f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Pink[/TD]
[TD="align: left"]#FFC0CB[/TD]
[TD="bgcolor: #ffc0cb"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Plum[/TD]
[TD="align: left"]#DDA0DD[/TD]
[TD="bgcolor: #dda0dd"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]PowderBlue[/TD]
[TD="align: left"]#B0E0E6[/TD]
[TD="bgcolor: #b0e0e6"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Purple[/TD]
[TD="align: left"]#800080[/TD]
[TD="bgcolor: #800080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Red[/TD]
[TD="align: left"]#FF0000[/TD]
[TD="bgcolor: #ff0000"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]RosyBrown[/TD]
[TD="align: left"]#BC8F8F[/TD]
[TD="bgcolor: #bc8f8f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]RoyalBlue[/TD]
[TD="align: left"]#4169E1[/TD]
[TD="bgcolor: #4169e1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SaddleBrown[/TD]
[TD="align: left"]#8B4513[/TD]
[TD="bgcolor: #8b4513"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Salmon[/TD]
[TD="align: left"]#FA8072[/TD]
[TD="bgcolor: #fa8072"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SandyBrown[/TD]
[TD="align: left"]#F4A460[/TD]
[TD="bgcolor: #f4a460"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SeaGreen[/TD]
[TD="align: left"]#2E8B57[/TD]
[TD="bgcolor: #2e8b57"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SeaShell[/TD]
[TD="align: left"]#FFF5EE[/TD]
[TD="bgcolor: #fff5ee"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Sienna[/TD]
[TD="align: left"]#A0522D[/TD]
[TD="bgcolor: #a0522d"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Silver[/TD]
[TD="align: left"]#C0C0C0[/TD]
[TD="bgcolor: #c0c0c0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SkyBlue[/TD]
[TD="align: left"]#87CEEB[/TD]
[TD="bgcolor: #87ceeb"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SlateBlue[/TD]
[TD="align: left"]#6A5ACD[/TD]
[TD="bgcolor: #6a5acd"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SlateGray[/TD]
[TD="align: left"]#708090[/TD]
[TD="bgcolor: #708090"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SlateGrey[/TD]
[TD="align: left"]#708090[/TD]
[TD="bgcolor: #708090"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Snow[/TD]
[TD="align: left"]#FFFAFA[/TD]
[TD="bgcolor: #fffafa"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SpringGreen[/TD]
[TD="align: left"]#00FF7F[/TD]
[TD="bgcolor: #00ff7f"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]SteelBlue[/TD]
[TD="align: left"]#4682B4[/TD]
[TD="bgcolor: #4682b4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Tan[/TD]
[TD="align: left"]#D2B48C[/TD]
[TD="bgcolor: #d2b48c"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Teal[/TD]
[TD="align: left"]#008080[/TD]
[TD="bgcolor: #008080"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Thistle[/TD]
[TD="align: left"]#D8BFD8[/TD]
[TD="bgcolor: #d8bfd8"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Tomato[/TD]
[TD="align: left"]#FF6347[/TD]
[TD="bgcolor: #ff6347"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Turquoise[/TD]
[TD="align: left"]#40E0D0[/TD]
[TD="bgcolor: #40e0d0"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Violet[/TD]
[TD="align: left"]#EE82EE[/TD]
[TD="bgcolor: #ee82ee"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Wheat[/TD]
[TD="align: left"]#F5DEB3[/TD]
[TD="bgcolor: #f5deb3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]White[/TD]
[TD="align: left"]#FFFFFF[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]WhiteSmoke[/TD]
[TD="align: left"]#F5F5F5[/TD]
[TD="bgcolor: #f5f5f5"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Yellow[/TD]
[TD="align: left"]#FFFF00[/TD]
[TD="bgcolor: #ffff00"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]YellowGreen[/TD]
[TD="align: left"]#9ACD32[/TD]
[TD="bgcolor: #9acd32"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

trannamdt1

Member Tích Cực
Tham gia
4/2/12
Bài viết
297
Thích
291
#2
Cái này cần cho mấy bạn thiết kế web, đồ họa nè. thanks bạn!
 

Han Như

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/2/12
Bài viết
1,283
Thích
1,246
#3
SteelBlue #4682B4 wall của xp tìm mãi mới thấy mò thanh màu sắc cực lâu hơn cái bản này :)
 

hoangviet123

Member Vip
Tham gia
15/2/12
Bài viết
1,858
Thích
1,225
Nơi ở
Bà Rịa_Vũng Tàu + Tp.HCM
#5
Nhớ đại khái vài màu thôi.Nhớ tên tiếng anh á như blue black white .....chẳng hạn.:D
 

Scarlett

Member Chính Thức
Tham gia
24/8/12
Bài viết
64
Thích
16
Nơi ở
Xa lắm ---------0O0------------- @$@
#7
cái đó chưa phê lắm . khi cần thì mình sài cái này :
[/url][/IMG]

coi thêm ở đây nếu chưa thấy đủ >-)
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm