• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Cá Nhân Hóa Menu Context | Xp | Win7 !! Quyttht - PhienBanMoi.Com

quyttht

Quý Ròm
#1
Menu Context 7


Tạo một file .Reg với nội dung như sau !!

Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\name]
@="[B][COLOR=#008000]Quyttht[/COLOR][/B]"
"Icon"="[B][COLOR=#008000]imageres.dll,207[/COLOR][/B]"
"Position"="top"

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\name\command]
@="[COLOR=#008000][B]explorer.exe[/B][/COLOR]"
Quyttht là tên bạn muốn thay thế
imageres.dll,207 là ico bạn muốn thay thế VD D:\name.ico
explorer.exe là ứng dụng sẽ được thực thi qua menu VD D:\name.exe________________________________________________________________

Menu Context XP

Tìm File ''Shell32.dll'' Trong System32

Dùng Resource Hacker để mod

Trỏ tới Menu -> 215 -> 1033
Thêm dòng code này vào :
Mã:
[FONT=courier new][SIZE=3]MENUITEM "[COLOR=#008000][I][U]Quyttht[/U][/I][/COLOR]", 33333, MFT_STRING, MFS_GRAYED | MFS_DEFAULT[/SIZE][/FONT]
Đặt phía trên 2 dòng code sau :
Mã:
[SIZE=1][I]MENUITEM "", 65535, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
    POPUP "Arrange &Icons By", 28673, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0[/I][/SIZE]

Quyttht là tên bạn muốn thay thế
Ấn vào "Compile Script"
Lưu file shell32.dll ra chỗ khác . sau đó dùng replacer để thay thế nó trong system32. 

quyttht

Quý Ròm
#8

Love Trang

VietNam peole's Army
Thành viên BQT
#10
Chuẩn không chỉnh :>
 

Bài xem nhiều