• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

CẦN PRO GIÚP GẤP BÀI TẬP PASCAL

quoctuanck99

Member Chính Thức
Tham gia
27/6/13
Bài viết
57
Thích
5
Tham gia
14/1/14
Bài viết
4
Thích
2
Nơi ở
Gia Lâm Pho, Ha Noi, Vietnam
#3
bài 1 nè bạn:
uses crt;
var
n,so,j,k,i,tg:longint;
a:array[1..100] of longint;
function mu(so,luy:longint):longint;
var ii,ss:longint;
begin
ss:=so;
for ii:=2 to luy do
ss:=ss*so;
mu:=ss;
end;
{----------------------------------}
BEGIN
write('n=');readln(n);
{a}
so:=n;
k:=0;
while so<>0 do
begin
k:=k+1;
a[k]:=so mod 10;
so:=so div 10;
end;
{dao mang a thanh so ban dau}
for i:=1 to k do
begin
for j:=k+1 downto i+1 do
a[j]:=a[j-1];
a:=a[k+1];
end;
writeln('so dau, cuoi=', a[1],' ',a[k]);
{b}
writeln('so cac chu so =', k);
tg:=a[1];
a[1]:=a[k];
a[k]:=tg;
so:=0;
for i:=1 to k do
so:=so*10+a;
writeln(n,' ',so);
writeln('tong=',n+so);
readln
END.
 
Tham gia
14/1/14
Bài viết
4
Thích
2
Nơi ở
Gia Lâm Pho, Ha Noi, Vietnam
#4
còn đây là bài 2
uses crt;
var m,k,i:longint;
function mu(so,luy:longint):longint;
var ii,ss:longint;
begin
ss:=1;
for ii:=1 to luy do
ss:=ss * so;
mu:=ss;
end;
{----------------------------------------}
BEGIN
write('m=');readln(m);
if m=1 then k:=-1
else
if m=2 then k:=0
else
for i:=trunc(sqrt(m)) downto 0 do
if mu(4,i)<m then
begin
k:=i;
break;
end;
writeln('k=',k);
readln
END.
 

lll_C7G_lll

♥→ Milker ←♥
Tham gia
14/11/14
Bài viết
304
Thích
72
Nơi ở
Vĩnh Phúc
#6
4rum này thì pascal chìm lắm nếu muốn hỏi thêm thì có thể sang vn zoom sang box pascal tìm nick mình có tên o0olllforeverlllo0o pm nhé
 

danggg

Member Chính Thức
Tham gia
19/2/15
Bài viết
19
Thích
2
Nơi ở
Bắc Ninh
#7
bạn không cần cảm ơn, nếu nhận được thì chỉ cần nhắn lại là "ok" là ổn rồi. có gì thắc mắc cần hỏi về pascal thì vào địa chỉ này:
https://www.facebook.com/pages/Pascal-phần-mềm-lập-trình-đơn-giản-nhất/758101737540656
đù.. tg? thế nào. bác ktra lỗi chưa z mak post.. e nghĩ dữ liểu kiểu mảng chắc chỉ có integer vs real nhể.. e cũng có chút kt lập trình nên ms nói.. sai phạm j ....:brick::beat_brick:
 

lll_C7G_lll

♥→ Milker ←♥
Tham gia
14/11/14
Bài viết
304
Thích
72
Nơi ở
Vĩnh Phúc
#8
đù.. tg? thế nào. bác ktra lỗi chưa z mak post.. e nghĩ dữ liểu kiểu mảng chắc chỉ có integer vs real nhể.. e cũng có chút kt lập trình nên ms nói.. sai phạm j ....:brick::beat_brick:
mảng thì kiểu dữ liệu cơ bản nào cũng cho vào được mà bạn
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm