• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Code tăng tốc độ load website

dangquang9a

Mr. Right
Thành viên BQT
Tham gia
5/2/12
Bài viết
3,703
Thích
1,489
Nơi ở
Đắc Lắc
#1
Chào các bạn.

Mình viết bài viết này với mục tiêu chia sẻ code tăng tốc độ load nhằm tối ưu hóa website tốt hơn. Một trong những yếu tố góp phần google index nhanh website của bạn.

Về ý tưởng tăng tốc độ load website, mình xin mô tả là đoạn code này dựa trên yếu tố trình duyệt là chủ yếu. Nội dung website khi đã load 1 lần rồi, thì nó sẽ lưu lại dữ liệu là các tập tin javascript, hình ảnh (gif, png, jpg), css,... Ngoài việc lưu lại các tập tin này, thì nó sẽ còn gia tăng chỉ số expires của các tập tin, giúp nó lưu vào trình duyệt lâu hơn.

Bạn cần tạo 3 tập tin sau:

.htaccess (với nội dung):


PHP Code:
ExpiresActive on
ExpiresDefault
"access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/png "access plus 1 months"
ExpiresByType text/css "access plus 1 months"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 months"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 months"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 months"

# Enable gzip (deflate) compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript

RewriteEngine On
####Charset
AddDefaultCharset Off
####Gzip
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule
^(.*)(js|css)$ redir.php?file=$1$2&type=$2 [L]
</
IfModule>
####ETags
FileETag None
####Expires
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image
/gif A2592000
ExpiresByType image
/jpeg A2592000
ExpiresByType image
/png A2592000
ExpiresByType application
/x-shockwave-flash A2592000
ExpiresByType text
/css A2592000
ExpiresByType application
/x-javascript A2592000


pre.php (với nội dung):

PHP Code:
<?php
ob_start
("ob_gzhandler");

$path = pathinfo($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

if (
$path['extension'] == 'css') {
header('Content-type: text/css');
}

if (
$path['extension'] == 'js') {
header('Content-type: application/x-javascript');
}
?>
redir.php (với nội dung):

PHP Code:
<?php
# this is the file redir.php, to gzip javascript and css

# set the request file name
$file=str_replace(chr(0x0),"",$_REQUEST['file']);
$allowedfiles = array('js','gif','png','jpg','css','txt','swf');
if (!
in_array(str_replace(chr(0x2E),"",substr(chr(0x2E).$file,-3)),$allowedfiles)){ exit ("Hacking attempt!"); }

# Set Expires, cache the file on the browse
header("Expires:".gmdate("D, d M Y H:i:s", time()+15360000)."GMT");
header("Cache-Control: max-age=315360000");

# set the last modified time
$mtime = filemtime($file);
$gmt_mtime = gmdate('D, d M Y H:i:s', $mtime) . ' GMT';
header("Last-Modified:" . $gmt_mtime);

# output a mediatype header
switch ($_REQUEST['type']){
case
'css':
header("Content-type: text/css");
break;
case
'js' :
header("Content-type: text/javascript");
break;
default:
header("Content-type: text/plain");
}

# GZIP the content
if(extension_loaded('zlib')){ob_start();ob_start('ob_gzhandler');}

# echo the file's contents
echo implode('', file($file));

if(
extension_loaded('zlib')){
ob_end_flush();
# set header the content's length;
# header("Content-Length: ".ob_get_length()); # (It doesn't work? )
ob_end_flush();
}
?>
Hãy thử và cảm nhận tốc độ load website của bạn nhé.
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm