• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Công cụ lưu thông của tín dụng thương mại

haluanvan1080

Member Chính Thức
Tham gia
5/2/18
Bài viết
51
Thích
0
#1
Các loại tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại có thể được phân chia thành 2 loại:



Tín dụng thương mại tự do: Là tín dụng được chấp nhận trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu.



Tín dụng thương mại có chi phí là tín dụng ngoài tín dụng thương mại tự do với chi phí bằng đúng % chiết khấu cho phép.



Thông thường các nhà quản trị tài chính thường sử dụng lại tín dụng thương mại tự do, họ sẽ chỉ sử dụng tín dụng thương mại có chi phí khi phân tích chi phí vốn và chắc chắn rằng nó nhỏ hơn chi phí vốn có từ các nguồn khác.






2.Đặc điểm tín dụng thương mại

+ Tín dụng thương mại vốn cho vay dưới dạng hàng hóa hay một bộ phận của vốn sản xuất chuẩn bị chuyển hóa thành tiền, chưa phải là tiền nhàn rỗi.



+ Người cho vay (chủ nợ) và người đi vay (con nợ) đều là những doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.



+ Khối lượng tín dụng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tổng giá trị của khối lượng hàng hóa được đưa ra mua bán chịu.



3.Công cụ lưu thông của tín dụng thương mại

Thương phiếu



Cơ sở pháp lý xác định quan hệ nợ nần của tín dụng thương mại là giấy nhận nợ, được gọi là kỳ phiếu thương mại hay gọi tắt là thương phiếu. Thương phiếu là chứng chỉ có giá ghi nhận yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định.



Đặc điểm của thương phiếu



Thương phiếu mang tính trừu tượng;



Thương phiếu mang tính bắt buộc;



Thương phiếu mang tính lưu thông.



Phân loại thương phiếu



Dựa trên cơ sở người lập:



Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu;



Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu.



Dựa trên phương thức ký chuyển nhượng:



Thương phiếu vô danh;



Thương phiếu đích danh;



Thương phiếu ký danh.



4.Ưu nhược điểm của tín dụng thương mại

Ưu điểm của tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, làm cho chu kỳ sản xuất rút ngắn lại;



Tín dụng thương mại tham gia vào quá trình điều tiết vốn giữa các doanh nghiệp một cách trực tiếp mà không thông qua bất kỳ cơ quan trung gian nào;



Tín dụng thương mại góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, làm giảm chi phí lưu thông xã hội.



Nhược điểm của tín dụng thương mại

Về quy mô: lượng giá trị cho vay bị hạn chế, chỉ giới hạn trong khả năng vốn hàng hoá mà họ có.



Về thời gian: ngắn thường là dưới 1 năm;



” Về điều kiện kinh doanh, chu kỳ sản xuất”: Thời gian doanh nghiệp muốn bán chịu không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cần mua chịu thì tín dụng thương mại cũng không xảy ra.



‘Về phạm vi’: bị hạn chế chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp với nhau, và phải quen biết và tin tưởng nhau.



” Về sự phù hợp”: Được cấp dưới hình thức hàng hoá, vì vậy doanh nghiệp bán chịu chỉ có thể cung cấp cho một số doanh nghiệp nhất định – những doanh nghiệp có nhu cầu đúng thứ hàng hoá đó để phục vụ sản xuất hoặc kinh doanh.



Tham khảo thêm Vài dịch vụ khác:



+ thư viện sáng kiến kinh nghiệm mầm non



+ bản kiểm điểm đảng viên năm 2016



+ kết luận tiểu luận
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm