• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Danh sách cảc build của windows 8 tính đến thời điểm hiện tại

dangquang9a

Mr. Right
Thành viên BQT
Tham gia
5/2/12
Bài viết
3,703
Thích
1,489
Nơi ở
Đắc Lắc
#1

Lộ Trình: Milestone 1 / Milestone 2 / Milestone 3 / Beta / Release Candidate / Release to Manufacturing
Đã hoàn thành Đang thực hiện Kế hoạch thực hiện tiếp theo

Mã:
Windows 7 Post-RTM)

7650.0.winmain.090917-1843 
7651.0.winmain.090924-1802 
7656.0.winmain.091015-0833 
7658.0.winmain.091019-1850  
7659.0.winmain.091020-1830  
7660.0.winmain.091021-1736  
7661.0.winmain.091022-1755 
7662.0.winmain.091023-1645 
7664.0.winmain.091027-1825  
7691.0.winmain.100106-1825 
7692.0.winmain.100107-1735 
7693.0.winmain.100111-1820 
7694.0.winmain.100113-1753 
7695.0.winmain.100114-1855 
7696.0.winmain.100115-1725 (Pre-Milestone 1)

7700.0.winmain.100122-1900
7702.0.winmain.100126-1751
7703.0.winmain.100127-1845
7704.0.winmain.100128-1900
7705.0.winmain.100129-1930
7706.0.winmain.100201-1820
7707.0.winmain.100202-1715
7709.0.winmain.100204-1515
7710.0.winmain.100205-2005
7711.0.winmain.100208-1732
7712.0.winmain.100211-1740
7713.0.winmain.100212-1750
7714.0.winmain.100215-1450
7715.0.winmain.100217-1715
7716.0.winmain.100218-1836
7717.0.winmain.100219-1707
7718.0.winmain.100223-1403
7719.0.winmain.100224-1231
7720.0.winmain.100225-1845
7721.0.winmain.100226-1832
7722.0.winmain.100301-1456
7723.0.winmain.100302-1805
7724.0.winmain.100303-1435
7725.0.winmain.100304-1545
7726.0.winmain.100311-1807
7727.0.winmain.100315-1740
7727.0.winmain.100315-1747
7729.0.winmain.100318-1855
7730.0.winmain.100319-1635
7731.0.winmain.100323-1817
7732.0.winmain.100325-1616
7733.0.winmain.100329-1816
7736.0.winmain.100405-1710
7737.0.winmain.100407-1805
7739.0.winmain.100410-2250
7740.0.winmain.100412-1755
7740.0.winmain.100415-1731
7744.0.winmain.100423-1730
7745.0.winmain.100427-1415
7748.0.winmain.100504-1610
7751.0.winmain.100507-1750
7753.0.winmain.100513-1735
7755.0.winmain.100525-1800
7758.0.winmain.100602-1930
7758.0.winmain.100604-1503
7759.0.winmain.100607-1810
7760.0.winmain.100608-1721
7761.0.winmain.100609-1752
7762.0.winmain.100610-1746
7763.0.winmain.100611-1821
7764.0.winmain.100615-1748
7766.0.winmain.100617-1825
7700.0.winmain.100623-1825
7774.0.winmain.100701-1750
7800.0.winmain.100816-1855
7804.0.winmain.100820-1742
7809.0.winmain.100827-1740
7811.0.winmain.100831-1731
7811.0.fbl_multimedia(gangji).100901-1706 (Windows Media Player)
7812.0.winmain.100901-1810
7814.0.winmain.100903-1700
7817.0.winmain.100910-1622
7818.0.winmain.100913-1840
7821.0.winmain.100916-1940
7822.0.winmain.100920-1625 (Final Milestone 1 build, next builds are Escrow until winmain_win8m1 Final Milestone 1)


(Milestone 1)

7830.0.winmain_win8m1.100921-xxxx (Milestone 1 Escrow)
7850.0.winmain_win8m1.100922-1508 (Milestone 1 Final) [LEAKED:Client Build x86](Pre-Milestone 2)

7853.0.winmain.100928-1040
7855.0.winmain.101001-1815
7857.0.winmain.101006-1908
7859.0.winmain.101008-1300
7866.0.winmain.101019-1507
7867.0.winmain.101020-1800 (CES 2011 Demo Build)
7868.0.winmain.101021-1827
7869.0.winmain.101022-1915
7870.0.winmain.101025-1900
7871.0.winmain.101026-1800
7872.0.winmain.101027-1925
7874.0.winmain.101029-1838
7875.0.winmain.101101-1832
7877.0.winmain.101103-1937
7878.0.winmain.101104-1752 
7880.0.winmain.101108-1530
7881.0.winmain.101109-1816 
7882.0.winmain.101110-1650 
7883.0.winmain.101111-1631
7887.0.winmain.101117-1117
7889.0.winmain.101119-2225
7890.0.winmain.101122-1810 
7891.0.winmain.101123-1908 
7892.0.winmain.101129-1902 
7894.0.winmain.101201-1840
7895.0.winmain.101202-1845 
7898.0.winmain.101207-1620 
7899.0.winmain.101208-1900 
7900.0.winmain.101209-1830
7901.0.winmain.101210-1755
7901.0.fbl_uex_icp.101213-1800
7902.0.winmain.101213-1745
7903.0.winmain.101215-2325
7904.0.winmain.101216-1845
7905.0.winmain.110103-2100
7906.0.winmain.110105-1750
7907.0.winmain.110106-1823
7907.0.fbl_srv_wdacxml.110109-1800
7908.0.winmain.110107-1755
7909.0.winmain.110110-1515
7910.0.winmain.110111-1804
7911.0.winmain.110112-1725
7913.0.winmain.110114-1745
7914.0.winmain.110118-1605
7915.0.winmain.110119-1806
7916.0.winmain.110121-1715
7917.0.winmain.110125-1757
7918.0.winmain.110126-1827
7919.0.winmain.110127-1733
7920.0.winmain.110128-1740
7920.0.fbl_srv_wdacxml.110128-1823
7921.0.winmain.110201-2005
7922.0.winmain.110202-1840
7925.0.winmain.110207-1736
7926.0.winmain.110209-1755
7927.0.winmain.110210-1740
7927.0.fbl_srv_wdacxml.11024-1930 [LEAKED:Client Build x86]
7928.0.winmain.110214-1825
7929.0.winmain.110215-1802
7930.0.winmain_win8m2.110217-1825 (Final Milestone 2 build, next builds are Escrow until winmain_win8m2 Final Milestone 2)


(Milestone 2)

7947.0.winmain_win8m2.110218-1608 (Milestone 2 Escrow)
7948.0.winmain_win8m2.110221-1703 (Milestone 2 Escrow)
7949.0.winmain_win8m2.110222-1545 (Milestone 2 Escrow)
7950.0.winmain_win8m2.110223-1820 (Milestone 2 Final)(Pre-Milestone 3)

7955.0.winmain.110224-1502 (Post-Milestone 2 Build)
7955.0.fbl_srv_wdacxml.110228-1930 (Post-Milestone 2 Build) [LEAKED:Client Build x86]
7956.0.winmain.110228-1701 (Post-Milestone 2 Build)
7957.0.winmain.110301-1618 (Post-Milestone 2 Build)
7959.0.fbl_srv_wdacxml.110307-1930 (Post-Milestone 2 Build) [LEAKED:Server Build]
7961.0.winmain.110308-1712 (Post-Milestone 2 Build)
7962.0.winmain.11031x-xxxx (Post-Milestone 2 Build)
7963.0.winmain.110310-1721 (Post-Milestone 2 Build)
7962.0.fbl_srv_wdacxml.110311-1930 (Post-Milestone 2 Build)
7964.0.winmain.11031x-xxxx (Post-Milestone 2 Build)
7965.0.winmain.110314-1700 (Post-Milestone 2 Build)
7968.0.winmain.110318-1830 (Post-Milestone 2 Build)
7971.0.winmain.110324-1900 
7972.0.winmain.110328-1838 
7973.0.winmain.110329-1742 
7973.0.fbl_srv_wdacxml.110329-1742 
7974.0.winmain.110330-1622 
7975.0.winmain.110331-1827 
7976.0.winmain.110401-1700 
7978.0.winmain.110405-1746 
7979.0.winmain.110406-1800
7981.0.winmain.110408-1710
7980.0.winmain.110407-1832
7982.0.winmain.110411-1832
7985.0.fbl_core1_kernel_cptx.110503-1501
7986.0.winmain.110419-1825
7989.0.winmain.110421-1825 [LEAKED:Client Build x64]
7991.0.winmain.110425-1315
7992.0.winmain.110426-1720
8002.0.winmain.110510-1700
8004.0.winmain.110512-1917
8011.0.winmain.110519-1800
8014.0.winmain.110524-1815
8018.0.winmain.110531-1842
8047.0.winmain.110714-1905
8049.0.fbl_eeap.110718-0510
8054.0.winmain (Final Milestone 3 build, next builds are Escrow until winmain_win8m3 Final Milestone 3)
 


(Milestone 3)

8055.0.winmain.110725-1746 (Milestone 3 Escrow)
8057.0.winmain.110727-1845 (Milestone 3 Escrow)
8059.0.winmain.110729-1857 (Milestone 3 Escrow)
8064.0.fbl_eeap.110806-1000 (Milestone 3 Escrow)
8066.0.winmain.110809-1602 (Milestone 3 Escrow)
8070.0.winmain.110817-1805 (Milestone 3 Escrow)
8071.0.winmain.110819-1615 (Milestone 3 Escrow)
8072.0.winmain.110822-1712 (Milestone 3 Escrow)
8073.0.winmain.110823-1750 (Milestone 3 Escrow)
8074.0.winmain.110824-1655 (Milestone 3 Escrow)
8075.0.winmain.110825-1852 (Milestone 3 Escrow)
8075.0.fbl_srv.110825-1855 (Milestone 3 Escrow)
8076.0.winmain.110826-1235 (Milestone 3 Escrow)
8090.0.winmain_win8m3 
8095.0.winmain_win8m3.110812-1840
8100.0.winmain_win8m3.110819-1727
8101.0.winmain_win8m3.110822-1905
8102.0.winmain_win8m3.110823-1455 (Public release for BUILD Event / Server) 
8102.101.winmain_win8m3.110824-1030 (Public release for BUILD Event / Client x86 & x64) 
8102.0.winmain_win8m3_d.110908-1930 (BUILD Event demo release)(Pre-Beta)

8105.0.winmain.110829-1501 (Post-Milestone 3 Build)
8106.0.winmain.110830-1723 (Post-Milestone 3 Build)
8107.0.winmain.110831-1740 (Post-Milestone 3 Build)
8108.0.winmain.110901-1858 (Post-Milestone 3 Build)
8119.0.winmain.110920-1902 (Post-Milestone 3 Build)
8121.0.winmain.110922-1933
8125.0.winmain.110929-1850
8126.0.winmain.110930-1810
8127.0.winmain.111003-1710
8128.0.winmain.111004-1854
8129.0.winmain.111005-1803
8130.0.winmain.111006-1907
8131.0.winmain.111007-1820
8132.0.winmain.111010-2121
8136.0.winmain.111014-1845
8137.0.winmain.111017-1740
8139.0.winmain.111019-1845
8140.0.winmain.111020-1857
8141.0.winmain.111021-1815
8142.0.winmain.111025-1835
8143.0.winmain.111026-1832
8148.0.winmain.111103-1846
8150.0.winmain.111107-1833
8152.0.winmain.111109-1832
8153.0.winmain.111110-1848
8154.0.winmain.111111-1830
8155.0.winmain.111114-1813
8156.0.winmain.111116-1900
8158.0.winmain.111118-2210
8159.0.winmain.111121-1720
8160.0.winmain.111122-1913
8161.0.winmain.111128-1254
8162.0.winmain.111129-1848
8163.0.winmain.111130-1918
8164.0.winmain.111201-1832
8165.0.winmain.111202-1945
8165.0.fbl_fun_resp.111205-2000
8166.0.winmain.111205-1323
8167.0.winmain.111206-1800
8168.0.winmain.111207-1818
8169.0.winmain.111208-1905
8170.0.winmain.111209-1913
8171.0.winmain.111212-1308
8172.0.winmain.111213-1842
8173.0.winmain.111214-1840
8174.0.winmain.111215-1854
8175.0.winmain.111216-1850
8175.0.fbl_dev_dp4.111216-2019 (CES 2012 Demo Build)
8175.0.winmain.111217-1215 (Last 2011 Build)
8176.0.winmain.120103-1820
8180.0.winmain.120109-1245
8181.0.winmain.120110-1937
8180.0.fbl_multimedia(codecna).120110-2008 (Windows Media Player)
8182.0.winmain.120111-1758
8183.0.winmain.120112-2001
8184.0.winmain.120113-1850
8185.0.winmain.120116-1217
8186.0.winmain.120117-1707
8187.0.winmain.120118-1748
8188.0.winmain.120119-1835
8189.0.winmain.120120-1830 (Final Pre-BETA build, next builds are Escrow until winmain_win8beta Final Beta)(Beta)

8191.0.winmain.120124-1748
8192.0.winmain.120125-1820
8193.0.winmain.120126-1830
8194.0.winmain.120127-1917
8220.0.winmain_win8beta.120127-1925 (Beta Escrow)
8220.0.winmain_win8beta_srv.120130-2335 (Beta Escrow)
8195.0.winmain.120131-1637
8221.0.winmain_win8beta_srv.120131-1900 (Beta Escrow)
8222.0.winmain_win8beta.120131-1912 (Beta Escrow)
8223.0.winmain_win8beta.120201-1910 (Beta Escrow)
8223.0.winmain_win8beta_srv.120201-2019 (Beta Escrow)
8224.0.winmain_win8beta.120202-1924 (Beta Escrow)
8224.0.winmain_win8beta_srv.120202-2046 (Beta Escrow)
8225.0.winmain_win8beta.120203-1918 (Beta Escrow)
8225.0.winmain_win8beta_srv.120205-1937 (Beta Escrow)
8226.0.winmain_win8beta.120206-1902 (Beta Escrow)
8227.0.winmain_win8beta.120207-1903 (Beta Escrow)
8226.0.winmain_win8beta_srv.120207-2235 (Beta Escrow)
8228.0.winmain_win8beta.120208-1901 (Beta Escrow)
8229.0.winmain_win8beta.120209-1545 (Beta Escrow)
8230.0.winmain_win8beta.120210-1831 (Beta Escrow)
8231.0.winmain_win8beta.120213-1905 (Beta Escrow)
8232.0.winmain_win8beta.120214-1755 (Beta Escrow)
8233.0.winmain_win8beta.120215-1901 (Beta Escrow)
8234.0.winmain_win8beta.120216-1807 (Beta Escrow)
8250.0.winmain_win8beta.120217-1520 (Final Beta build)


(Pre-Release Candidate)

8275.0.winmain.120202-1550
8276.0.winmain.120206-1425
8277.0.winmain.120207-1851
8278.0.winmain.120208-1842
8279.0.winmain.120209-1808
8280.0.winmain.120210-1507
8281.0.winmain.120213-1325
8282.0.winmain.120214-1742
8283.0.winmain.120215-1823
8284.0.winmain.120216-1840
8285.0.winmain.120217-1752
8286.0.winmain.120221-1830
8287.0.winmain.120222-1841
8288.0.winmain.120223-1751

8291.0.winmain.120228-1803
8293.0.winmain.120301-1824
8294.0.winmain.120302-1914
8295.0.winmain.120305-1300
8296.0.winmain.120306-1823
8297.0.winmain.120307-1810

8301.0.winmain.120314-1910
8302.0.winmain.120315-
8303.0.winmain.120316-1840
8304.0.winmain.120319-1451
8305.0.winmain.120320-1809
8306.0.winmain.120321-1813
8307.0.winmain.120322-1820
8308.0.winmain.120326-1210

8311.0.winmain.120328-2100
8312.0.winmain.120329-1841
8313.0.winmain.120330-1850
8318.0.winmain.120406-1808
8319.0.winmain.120409-1219
8318.0.fbl_core1_soc_120409-2355
8320.0.winmain.120410-1836
8321.0.winmain.120411-2008
8322.0.winmain.120412-1900
8323.0.winmain.120413-1747
8324.0.winmain.120416-1243
8325.0.winmain.120417-1752
8326.0.winmain.120418-1848
8327.0.winmain.120419-1821
8328.0.winmain.120420-1909
8329.0.winmain.120423-1326
8330.0.winmain.120424-1806
8331.0.winmain.120425-1916
8332.0.winmain.120426-1927
8333.0.winmain.120428-1320

(Release Candidate)

8370.0.winmain_win8rc.120428-1335 (Release Candidate Escrow)
8371.0.winmain_win8rc.120430-1923 (Release Candidate Escrow)
8373.0.winmain_win8rc.120502-1900 (Release Candidate Escrow)
8375.0.winmain_win8rc.120504-1900 (Release Candidate Escrow ~ Consumer Preview Update 2 ~ DP7) 
8376.0.winmain_win8rc.120506-0920 (Release Candidate Escrow)
8377.0.winmain_win8rc.120507-1903 (Release Candidate Escrow)
8378.0.winmain_win8rc.120508-1952 (Release Candidate Escrow)
8379.0.winmain_win8rc.120509-1900 (Release Candidate Escrow)
8381.0.winmain_win8rc.120513-1008 (Release Candidate Escrow)
8382.0.winmain_win8rc.120514-1833 (Release Candidate Escrow)
8383.0.winmain_win8rc.120515-1832 (Release Candidate Escrow)
8384.0.winmain_win8rc.120516-1934 (Release Candidate Escrow)
8385.0.winmain_win8rc.120517-1725 (Release Candidate Escrow)
8400.0.winmain_win8rc.120518-1423 (Final Release Candidate build)

(Pre-Release to Manufacturing)

8411.0.winmain.120502-1801

8418.0.winmain.120518-1230
8419.0.winmain.120521-1835
8420.0.winmain.120522-1844
8421.0.winmain.120523-1740
8422.0.winmain.120524-1848
8423.0.winmain.120525-1830
8422.0.fbl_core1_soc_partner.120525-1923
8424.0.winmain.120529-1855
8424.0.fbl_woa_drop.120530-2000
8431.0.fbl_uex.120609-2000
8432.0.fbl_woa.120611-2000

8436.0.winmain.120615-1816
8437.0.winmain.120618-1325
8438.0.winmain.120619-1856
8439.0.winmain.120620-1916
8440.0.winmain.120621-1932

(Release to Manufacturing)

8436.0.win8_rtm.120618-2000 (RTM Escrow)
8500.0.win8_rtm.120619-2000 (RTM Escrow)
8500.0.win8_rtm.120620-2000 (RTM Escrow)
8500.0.win8_rtm.120621-2000 (RTM Escrow)
8500.0.win8_rtm.120622-2230 (RTM Escrow)
8500.0.win8_rtm.120623-1707 (RTM Candidate)
8500.0.win8_rtm.120623-2000 (RTM Escrow)
8501.0.win8_rtm.120625-1904 (RTM Candidate)
8501.0.win8_rtm.120625-1904-1 (RTM Candidate)
8502.0.win8_rtm.120626-1905 (RTM Candidate)
8503.0.win8_rtm.120627-1905 (RTM Candidate)
8504.0.win8_rtm.120628-1900 (RTM Candidate)
8505.0.win8_rtm.120629-1900 (RTM Candidate)
8506.0.win8_rtm.120630-1900 (RTM Candidate)
8507.0.win8_rtm.120702-1900 (RTM Candidate)
8507.0.win8_rtm.120702-1900-1 (RTM Candidate)
8508.0.win8_rtm.120703-1900 (RTM Candidate)
8509.0.win8_rtm.120705-1900 (RTM Candidate)
8510.0.win8_rtm.120706-1900 (RTM Candidate)
8511.0.win8_rtm.120708-1220 (RTM Candidate) 
8512.0.win8_rtm.120709-1900 (RTM Candidate)
8513.0.win8_rtm.120710-1900 (RTM Candidate)
8514.0.win8_rtm.120711-1900 (RTM Candidate)
8514.0.win8_rtm.120711-1900-1 (RTM Candidate)
8514.0.win8_rtm.120711-1900-2 (RTM Candidate)
8515.0.win8_rtm.120712-1900 (RTM Candidate)
8516.0.win8_rtm.120713-1900 (RTM Candidate)
8517.0.win8_rtm.120716-1805 (RTM Candidate)
8517.0.win8_rtm.120716-1805-1 (RTM Candidate)
8518.0.win8_rtm.120717-1813 (RTM Candidate)
8519.0.win8_rtm.120718-1900 (RTM Candidate)
8519.0.win8_rtm.120718-1915 (RTM Candidate)
8520.0.win8_rtm.120719-1815 (RTM Candidate)
8521.0.win8_rtm.120720-1844 (RTM Candidate)
8522.0.win8_rtm.120721-1642 (RTM Candidate)
8523.0.win8_rtm.120723-1815 (RTM Candidate)
8888.16384.win8_rtm.120724-1555 (RTM Candidate)
9200.16384.win8_rtm.120725-1247 (RTM Candidate ~ Signed off ~ Windows 8 RTM)

WinMAIN = Đã hoàn thiện ổn định
FBL = Đang phát triển
Có nhiều đội phát triển và sửa lỗi khác nhau , khi bất kì đội nào hoàn thành phần việc của mình thì 1 build mới đc tạo ra
Có rất nhiều đội lập trình thành phần riêng biệt
SRV = Máy chủ
WDACXML = Thành phần truy cập dữ liệu XML
UEX = Lấy kết quả từ người dùng
EEAP = Chương trình truy cập máy tính cho kĩ sư
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm