• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Download Microsoft .NET Framework offline tất cả các bản

Tham gia
20/12/14
Bài viết
62
Thích
24
#1
Tổng hợp tất cả các phiên bản Microsoft .NET Framework offline (Link Microsoft tải max speed :D )
.NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, .NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET.
Latest version: 4.5 (17 Aug 2012)
License: Freeware
System requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7

Download .NET Framework 1.1 Redistributable: (23.1 MB)
http://download.microsoft.com/download/a/a/c/aac39226-8825-44ce-90e3-bf8203e74006/dotnetfx.exe

Download .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable: (10.2 MB)
http://download.microsoft.com/downl...-bdb8-c4e00af5b94b/NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: (22.4 MB)
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit: (23.8 MB)
http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x86.exe

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: (46.3 MB)
http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x64.exe

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit: (50.3 MB)
http://uni-smr.ac.ru/archive/win/MS .NET Framework/3.0/dotnetfx3.exe

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit: (90.1 MB)
http://uni-smr.ac.ru/archive/win/MS .NET Framework/3.0/dotnetfx3_x64.exe

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable: (25.0 MB)
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98105

Download .NET Framework 3.5 Redistributable: (197 MB)
http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe

Download .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable: (231 MB)
http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe

Download .NET Framework 4.0 Redistributable: (48.1 MB)
http://download.microsoft.com/downl...BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Download .NET Framework 4.5 Redistributable: (48.0 MB)
http://download.microsoft.com/downl...a0e1-80cf16844f5f/dotnetfx45_full_x86_x64.exe

Download .NET Framework Removal Tool:(259 KB)
http://goo.gl/8HPw2
Microsoft Visual C++ (2005, 2008 , 2010, 2012, 2013) Redistributable Package (x86)(64x)

2005 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3387
2008 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
2010 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
2012 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
2013 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm