• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[E-book] Sổ tay lập trình web asp.net bằng C# - Full dành cho newbie và pro

thebest4iu

Số Nguyên Tố
Thành viên BQT
Tham gia
2/7/12
Bài viết
5,587
Thích
5,395
Nơi ở
21.255942,105.384979
#1
Hiện nay nhu cầu nghiên cứu và xây dựng web để tự lập trình web với asp.net là vô cùng cần thiết. Vậy nên mình đã sưu tầm được một tài liệu rất hay giới thiệu cho các bạn.

Nội dung cuốn sách : khá đa dạng :x​
Mã:
Chương 01: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ........................................................... Trang 1
I. Giới thiệu về ASP.Net .................................................................................................1
1. Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................1
2. Những ưu điểm của ASP.Net ..........................................................................1
3. Quá trình xử lý tập tin ASPX............................................................................2
4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework................................................3
II. Web Server ............................................................................................................... 6
1. Internet Information Services...........................................................................6
2. Cài đặt Web Server ........................................................................................7
3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9
III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
1. Khởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12
2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13
3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14
4. Thi hành ứng dụng .......................................................................................15
5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15
IV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net ........................................16
1. Solution Explorer  .........................................................................................16
2. Property Window ..........................................................................................17
3. Toolbox .........................................................................................................17
4. Document Outline Window ............................................................................18
Chương 02: WEB SERVER CONTROL .....................................................................19
I. Điều khiển cơ bản chuẩn – Standard......................................................................19
1. Label ..............................................................................................................20
2. TextBox .........................................................................................................20
3. Image.............................................................................................................20
4. Button, ImageButton, LinkButton ...................................................................21
5. HyperLink.......................................................................................................22
6. ListBox Và DropDownList ..............................................................................22
7. CheckBox & RadioButton ..............................................................................25
8. CheckBoxList & RadioButtonList ...................................................................25
II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu
III. Một số điều khiển khác
IV. Đối tượng ViewState 
V. Asp.Net Page
Chương 03: CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU 
I. Điều khiển DataGrid...................................................................................... 62
I.1. Các thao tác định dạng lưới ...........................................................................62
I.2. Xử lý sắp xếp................................................................................................67
I.3. Xử lý phân trang ...........................................................................................69
I.4. Tùy biến các cột ...........................................................................................70
I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.................................................................74
II. Điều khiển DataList ...................................................................................... 79
II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu...............................................................79
II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList .........................................................................83
III. Điều khiển Repeater ..................................................................................... 87
IV. Các ví dụ mở rộng ......................................................................................... 90
IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid ........................................................90
IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid...............................................91
IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều kiện trên DataGrid ......92
IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu ......................................93
Bài 4.................................................................................................................... 94
XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU.......................................................................... 94
I. Thiết kế tổng quan........................................................................................ 96
I.1. Cấu trúc chi tiết lớp XL_BANG ........................................................................98
I.2. Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ.......................................................................102
I.3. Sử dụng lớp xử lý nghiệp vụ ........................................................................104
Bài 5.................................................................................................................. 108
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 3/174
XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN.................................................................... 108
I. Tạo mới đối tượng thể hiện......................................................................... 109
II. Sử dụng đối tượng thể hiện ........................................................................ 111
III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện.................................................... 112
IV. Tạo sự kiện cho đối tượng thể hiện ............................................................ 113
IV.1. Thiết kế .....................................................................................................114
IV.2. Xử lý..........................................................................................................114
Bài 6.................................................................................................................. 117
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ................................................................. 117
I. Đối tượng Request, Response..................................................................... 118
I.1. Đối tượng Response....................................................................................118
I.2. Đối tượng Request ......................................................................................120
II. Đối tượng Session, Application................................................................... 122
II.1. Đối tượng Application..................................................................................123
II.2. Đối tượng Session.......................................................................................124
III. Đối tượng Server......................................................................................... 125
IV. Đối tượng Cookies ...................................................................................... 125
IV.1. Giới thiệu ...................................................................................................125
IV.2. Làm việc với Cookies ...................................................................................126
V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng......................................................... 127
V.1. Global.asax.................................................................................................127
V.2. Web.config.................................................................................................128
VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng.................................................................... 133
VI.1. Tổ chức lưu trữ ứng dụng............................................................................133
VI.2. Xây dựng ứng dụng ....................................................................................134
Bài 7.................................................................................................................. 136
WEB SERVICE ................................................................................................... 136
I. Tìm hiểu về Web Services ........................................................................... 137
II. Xây dựng Web Services .............................................................................. 140
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 4/174
II.1. Tạo Web Services trong VS .Net...................................................................140
II.2. Kiểm tra Web Service ..................................................................................141
III. Sử dụng Web Service.................................................................................. 143
III.1. Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng .............................................144
III.2. Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng.............................144
IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu................................................... 148
IV.1. Web Service: WS_KHACH_HANG..................................................................148
IV.2. Sử dụng WS_KHACH_HANG.........................................................................150
Bài 8.................................................................................................................. 152
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 152
I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ............................................................ 153
I.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................153
I.2. Dữ liệu thử.................................................................................................156
II. Giới thiệu về các tag HTML ......................................................................... 157
II.1. Cơ bản về tag HTML....................................................................................157
II.2. Các tag nhập liệu........................................................................................163
III. Cascading Style Sheets - CSS...................................................................... 166
III.1. Giới thiệu CSS.............................................................................................166
III.2. Cú pháp CSS ..............................................................................................167
III.3. Sử dụng CSS trong trang HTML....................................................................169

Sưu tầm
 

asd asd asd

Member Mới
Tham gia
12/8/13
Bài viết
1
Thích
1
#4
F**k đăng ký gần chết với cái capchar giờ vào lại link die. phienbanmoi.com sẽ vào black list của tôi.
 

tinhkhucvang04

Member Mới
Tham gia
10/11/12
Bài viết
1
Thích
0
#5
có lẽ admin ốp luật upload lên fshare, 4share, dropbox, driver cho lành, mấy trang share bình thường hay die link lắm :(
 

Phamchinh110

Member Mới
Tham gia
11/6/14
Bài viết
1
Thích
0
#7
Mất công đăng ký! Thiệt mình cũng rảnh vãi! Cạch mặt phienbanmoi.com
 

tigerbeer400

Member Chính Thức
Tham gia
4/10/12
Bài viết
38
Thích
9
#8
Mã:
https://www.dropbox.com/s/5yntyoexbfrxfq6/%5BE-book%5D%20So%20tay%20lap%20trinh%20web%20asp.net%20bang%20C%23%20-%20Full%20.pdf
link die thi kiem link khác, làm gì mà cạch, có cái gì tồn tại mãi mãi đâu, rõ là chưa làm mà đã la
 

cdtk1212

Member Chính Thức
Tham gia
19/8/13
Bài viết
60
Thích
11
#9
Mã:
https://www.dropbox.com/s/5yntyoexbfrxfq6/%5BE-book%5D%20So%20tay%20lap%20trinh%20web%20asp.net%20bang%20C%23%20-%20Full%20.pdf
link die thi kiem link khác, làm gì mà cạch, có cái gì tồn tại mãi mãi đâu, rõ là chưa làm mà đã la
Chắc em nó hốt hoảng không download được đâm ra lý sự cùn...:D:D:D:D:D:D
 

Bài xem nhiều