• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Ebook] 678 câu hỏi về máy tính (Các lỗi + giải quyết)

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cuốn Ebook khá nhiều forum có, mình cũng up lên cho bạn nào chưa biết mà dùng.
Rất đầy đủ rất hay. Có ích thì thanks nhé!

Các câu hỏi thường gặp, các lỗi và cách xử lí:
[AN]
1. Khắc phục lổi mất shortcut trong Send To2. Thêm link của một website đến Start Menu3. Thay đổi lần truy cập trước đó trong khóa Registry Editor4. Kiểm tra tổng số thư mục , tập tin có trong thư mục Windows5. Mở các ổ đĩa CROM bằng một cú nhấp chuột6. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer7. Thêm Microsoft Knowledge Base vào thanh ToolBar8. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo chỉ một cú nhấn chuột9. Quản lý việc báo lổi trong Internet Explorer10.Thông báo lổi "Please Insert a Disk into Drive A:"11. Ẩn các biểu tượng trên desktop ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt12. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer13. AutoComplete Không Lưu Tên Người Dùng và Mật Khẩu của người dùng14. Cho phép chơi DVD trong Windows Media Player15. Đăng ký và gở bỏ tập tin dll , ocx bằng chuột phải16. Thay đổi tiêu đề Windows Media Player17. Bảo mật thiết bị lưu trữ UBS trên Windows XP18. Thêm Google trên menu Tools và Toolbar trong Internet Explorer19. Không cho Spyware chiếm quyền điều khiển Home Page20. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP21. Làm thế nào nhận biết USB 2.0 có trên máy tính22. Liệt kê tất cả các ứng dụng đang chạy trong Windows XP bằng dòng lệnh23. Luôn cho phép hiện nút Hibernate trong Turn Off Computer24. Mất các biểu tượng trong Programs25. Mất chức năng Start Menu trong Taskbar Properties26. Đưa các khay đĩa ra bằng một cú nhấp chuột27. Tắt Cảnh Báo Security Center trong Windows XP SP228. Thay đổi thông tin đăng ký người dùng trong System Properties29. Thêm một số công cụ khi nhấn chuột phải vào My Computer30. Trình diển tất cả các loại Font thông qua Microsoft Word31. Trình diển Power Point và xuất ra JPEG32. Tự động chạy Disk Cleanup bằng cách sử dụng Task Scheduler trong Windows XP33. Xóa các khóa tìm kiếm trong Search for files and folders trên hệ điều hành Windows XP34. Tăng tốc máy tính bằng chức năng Prefetch35. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo36. Error Code: 0x80004005 khi cài đặt Windows XP37. Procedure Entry Point Not Found in Msvcrt.dll File38. Windows Media Player cannot find the specified file. Error code 0xC00D119739. An unexpected error occurred40. Kernel32.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience41. Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\Drivers\Ntfs.sys42. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt43. Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows. (98SE/Me)44. An error occurred copying file cdrom.sys to C:\$win_nt$.~bt\cdrom.sys. The file is missing.45. STOP: 0x00000079 (0x00000003, parameter2, parameter3, parameter4) . MISMATCHED_HAL46. Tăng tốc cho ổ đĩa mềm47. Task Manager không làm việc trong Windows XP48. Tăng tốc chia sẽ tài liệu khi truy cập trong mạng LAN49. Thay đổi Logo của Internet Explorer50. Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start because comctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem51. System File Checker52. Sử dụng Scheduled Task Wizard bị treo53. Machine Certificate cannot be installed54. Không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN55. Vô hiệu chức năng Allow the computer to turn off this device to save power cho card mạng56. Khi bạn mở Windows Update thông báo lổi như sau xuất hiện Windows Update Web site is not available57. Khi truy cập website Windows Update của Microsoft bạn sẽ nhận được thông báo lổi58. RUNDLL Error loading irprops.cpl59. Lổi Hibernate60. Lổi khi download hay upgrade từ Windows Upgrade61. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt62. Winlogon.exe. Entry Point Not Found The procedure entry point AssocIsDangerous could not be found in the dynamic link library SHLWAPI.DLL.63. Tạo kết nối mạng báo lổi Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager.64. Khi đăng ký tập tin DLL , thông báo lổi như sau xuất hiện65. Snap-in Failed to Initialize khi mở Microsoft Management Console66. Mất biểu tượng kết nối Internet trong Network Connection67. Mất biểu tượng kết nối mạng Trong Windows XP SP268. Dấu X đỏ xuất hiện trong User Accounts69. Sửa chữa lổi Logo Error khi cài đặt DirectX70. Unable to Find Playable File trong Windows Media Player71. 0x800C0002 initialization error khi mở Windows Update72. Phục hồi Themes73. Không cho phép Windows lưu trữ các tập tin DLL trong bộ nhớ74. Sao lưu và phục hồi các thông tin kết nối của modem75. Tăng tốc cửa sổ tải cùng một lúc trong Internet Explorer76. Ẩn các ổ đĩa trong MyComputer77. Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)78. Ngăn ngừa truy cập vào ổ đĩa C79. Khi Reset lại máy tính thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện80. Khi mở Add or Remove Programs thông báo lổi Value creation failed at line 410 xuất hiện81. Hyperlink không làm việc trong Outlook Express hoặc MS Word82. Nâng cấp Windows báo lổi Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file appears to be corrupt, reinstall the file and try again.83. Chuột biết… múa84. Khám phá các tập tin hệ thống85. Hiển thị thông tin trước khi Logon vào máy86. In văn bản trên máy tính không có Word/phần mềm in ấn87. Nhấn chuột phải vào biểu tượng CPU báo 100%88. Bạn làm gì khi nút chỉnh màn hình bị hư89. Xem văn bản Word trên máy tính khác90. Để Windows Media Player có thể chơi được các đĩa Audio bị lỗi91. Cài đặt Skin mặc định và không cho phép thay đổi skin trong Windows Media Player92. Truy cập nhanh System Properties93. Tạo chú thích trong Excel94. Sử dụng tiện ích nén của Windows Me/XP95. Chiếc máy tính ẩn trong MS Word96. Phóng lớn hoặc thu nhỏ văn bản thật nhanh với chuột có con lăn97. Tạo hiệu ứng cuốn góc ảnh bằng MS Word98. Thay đổi màu cho Windows Media Player 9.099. Xác định các phiên bản của Windows Media Player


VNECHIP eBook Index 001n100. Vô hiệu tài khoản Local Administrator101. Từ chối quyền truy cập đến Local Administrator trong Windows 2000102. Cho phép đăng nhập Remote Desktop103. Tắt tài khoản Guest104. Lổi khi sử dụng công cụ Sound and Audio Devicestrong Control Panel105. Mất các icon trong Control Panel106. Cấu hình chức năng Automatic Updates107. Không thay đổi độ phân giải màn hình đến 640 x 480 hoặc 256 màu108. Sao chép thư mục bằng dòng lệnh109. Cài đặt Windows Support Tools trong đĩa CD Windows XP110. Kiểm tra ai là người mã hóa tập tin trên máy tính của bạn111. The Command cannot be performed because a dialog box is open . Click "OK" and then close open dialog boxes to continue112. Thêm chức năng Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh113. Task Manager has been disabled by your administrator114. Chạy chức năng Hibernate từ dòng lệnh115. Ẩn đồng hồ ở thanh System Tray116. Tạo Virus kiểm tra chương trình diệt Virus117. Error: 0x8004005 hoặc Error: 0x800C0005118. Nâng cấp từ Windows 2000 lên Windows Server 2003 báo lổi119. Trình tiện ích Windows 2000 File Protection120. Thiết lập mật khẩu trống trong Scheduled Tasks121. Thêm chức năng System Information vào menu ngữ cảnh122. Thêm Icon Windows Explorer ở màn hình Desktop123. Lổi khi khởi động máy tính124. Ngăn không cho xóa máy in125. Không cho thanh công cụ ClipBoard xuất hiện trong Office126. Giảm thời gian chờ ScanDisk127. Xóa bỏ Shared Documents trong Windows XP128. Phục hồi công cụ Quick Launch ở menu Start bị mất129. Windows Media Player has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience130. Nâng cấp từ Windows 98SE\Me lên Windows XP Home131. Explorer has encountered an error and needs to close. We are sorry for the inconvenience.132. Thêm Google vào Toolbar của Internet Explorer133. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer134. Cài Office 2003 nhanh chóng bằng file Batch135. Không đủ bộ nhớ khi cài đặt hoặc mở Microsoft Word/Excel136. Chèn chữ ký trong Microsoft Word137. Gỡ Bỏ IE trong Windows XP138. Lổi Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Browseui.dll (Windows 98)139. Error Message When You Start Windows: C:\Windows\System\Msvcrt.dll Is Corrupt(Windows 98)140. Thông tin lổi Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module... (Windows 98)141. Thông báo lổi Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Mshtml.dll at 015f:70cbb044 (Windows 98)142. Thông báo lổi Explorer Caused an Exception 6d007eH in Module Explorer.exe(Windows 98)143. Lổi Invalid Page Fault in Module Explorer.exe (Windows 98)144. MSTSC caused a general protection fault in gdi.exe 0014:0000048E (Windows 98)145. Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows (Windows 98)146. Máy tính không khởi động sau khi cài đặt bản Windows XP Service Pack 2147. Phím tắt cho Windows và các tổ hợp phím Windows148. "Bung" tất cả các ổ đĩa CDROM trong máy tính ra ngoài149. Giao tiếp hồng ngoại không được truyền trong Windows XP150. Lổi khi cài, nâng cấp Windows 98/Me151. Lổi 633 khi bạn tạo một kết nối trong Dial-Up Networking152. Thêm chức năng Userpasswords2 vào trong Control Panel153. Giải quyết Spyware không cho đăng nhập WindowsXP154. Cột Username ở Task Manager bị mất155. Khởi động lại các thiết bị bảo mật trên hệ điều hành Windows XP156. Thêm chức năng Empty Recycle Bin khi nhấn chuột phải vào ổ cứng , thư mục , tập tin157. Tránh download các tập tin đính kèm158. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP159. Xóa các khóa tìm kiếm trong Search for files and folders trên hệ điều hành Windows XP160. Phục hồi Show Desktop161. Không chạy được ứng dụng 16 bit trên Windows XP162. Phục hồi các tập tin con trỏ chuột bị mất163. Copy tài liệu từ trang Web vào Word164. Dùng Address Bar để mở chương trình hay trang web165. Đếm những tên riêng trong Excel166. Đánh dấu thư trong Outlook 2003167. Thủ thuật in ấn nhanh chóng168. 16 bit màu cho icon169. Mở lại cửa sổ của Folder mà bạn đã mở trước khi Log Off170. Bảo mật hệ thống với CMOS171. Windows Media Player cannot play this file . Connect to the internet or insert the removable media on which the file is located then try to play the file again172. Thêm Control Panel vào menu Start của Windows XP173. Thay đổi tốc độ băng thông của kết nối Internet trong Windows XP174. Format đĩa mềm nhanh chóng175. Ẩn biểu tượng MyDocument , MyNetworkPlaces , Internet Explorer trên Desktop176. Bảo mật cho Registry Trong Windows XP177. Quản lý nguồn điện cho card mạng178. Biến mất tên và hình ảnh từ menu Start179. Tự tạo tập tin .bat để xóa Cookie180. Xóa Open as Portable Media Player khi bạn nhấn chuột phải ở ổ đĩa mềm181. Nhật ký Sửa chữa lổi Volume Control182. Lổi Install New Font183. Xem phiên bản , Service Pack Windows184. Chèn nhạc trong văn bản Word185. Tự động đăng nhập vào Windows XP/2003186. Thay đổi password administrator từ Command Prompt187. NTLDR missing error -can't boot188. Tự động refresh (làm tươi) hệ thống của Windows189. Windows Was Unable To Install The Modem190. Lổi Reset trên hệ điều hành Windows XP191. STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll192. Phục hồi công cụ Administrative Tools193. Recycle Bin không xuất hiện trên màn hình Desktop194. Xóa bỏ My Music, My Pictures, My Network Places trong trình đơn Start:195. Tạo đĩa lưu mật khẩu trong Windows XP196. Khóa IE History197. Đánh số thứ tự cho một danh sách trong Excel198. Xóa tập tin rác bằng VBScript199. Thay đổi thời gian sao lưu dự phòng của System RestoreVNECHIP eBook Index 002n200. Xem code lổi của Defragment201. Tạo nhiều thư mục theo chủ đề trong Windows XP202. Xem ảnh ở chế độ Thumnail mà không hiển thị tên tập tin203. Luyện đọc tiếng Anh với Windows XP204. Đánh số trang cho hai cột trên cùng một mặt giấy trong Word205. Cho phép ScreenSaver hoạt động khi nghe nhạc bằng Windows Media Player 10206. Tạo chức năng tìm kiếm bằng Vbscript207. Thông báo lổi máy in trên Windows 2000 Professional208. Windows\System\VMM32.VXD (Windows 98)209. Không cho nhấn chuột phải trên trên màn hình Desktop210. Tăng tốc khi kết nối Internet trong Windows XP211. Khi bạn cài đặt Office XP bạn sẽ nhận được thông báo lổi như sau212. Hh.exe cannot be found , Pressing F1 may still start Windows 2000 Help213. This commmand is not available because the document is locked for edit214. Ẩn nút Change Password215. Error 1913. Could not update the ini file WIN.INI. Verify that the file exists and that you can access it.216. Phục hồi Group Policy217. Khởi động lại Task Manager218. Lổi không thấy một số biểu tượng trên Desktop219. Không thể kết nối các máy tính với nhau trong mạng LAN220. Menu ngữ cảnh không xuất hiện khi nhấn chuột phải vào thư mục221. Không cho phép Lưu Password DialUp Networking222. Xem thông tin Bios223. Xem dung lượng của một Partition224. Xem giờ hệ thống bằng Windows Script Host225. Thêm một cách để đổi tên lệnh Run226. Hiển thị tất cả các phím tắt trong Microsoft Word 2000227. Mở các khay đĩa ra bằng một cú nhấp chuột228. Tích hợp chức năng tạo ISO vào menu ngữ cảnh229. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer230. Không cho sử dụng chức năng CD Burning trong Windows XP231. Làm cho Registry không duy trì chế độ mở rộng232. Cài đặt font chữ mới233. Không cho chương trình khởi động cùng Windows234. Sửa đổi trị số trong bảng tính Excel235. Thay đổi biểu tượng trên màn hình Desktop236. An @ctive X control on this page is not safe . Your current security settings prohibit running unsafe controls on this page. As a result this page may not display as itended237. Safe Mode trong Windows 2000238. IPCONFIG trong Windows 2000239. Nạp thêm hình ảnh riêng vào ClipArt240. Chuyển nhanh nội dung văn bản Word sang PowerPoint241. Tạo tập tin ghost cho Windows XP chạy được trên các máy tính có cấu hình khác nhau242. Windows không chịu Shutdown243. Tạo một tài khoản người dùng ẩn244. Thu nhỏ tập tin ảnh trong Microsoft Paint245. Phục hồi Master Boot Record (MBR) cho Windows XP246. Cách thay đổi menu Start và Taskbar trong Windows 9x247. Tạo thư mục (Folder) một cách nhanh chóng248. Loại bỏ chức năng File Optimizer của MS OFFICE 2000249. Bảo vệ công thức trong Microsoft Excel250. Chia sẻ máy in trong Windows XP251. Sử dụng thanh công cụ Word Count252. Thêm và thay đổi menu ngữ cảnh (context menu) của File, Thư mục và Drive253. Change Case (chuyển đổi chữ HOA - thường) nhanh hơn trong MS Word254. Cùng làm việc với "tay trợ lý văn phòng" MS Office Assistant255. Tạo mẫu văn bản (Template) có thể xem trước (Preview) được trong MS Word256. Safe Mode giúp bạn "an toàn trên xa lộ"257. Truy nhập nhanh các Folder258. Cài tiếng Việt cho Windows XP259. Nhúng Font vào bài soạn Power Point260. Chuyển file trình diễn Power Point thành trang Web với Power Point XP261. Chuyển định dạng tháng/ngày thành ngày/tháng trong Word262. Các cách tắt (disable) Windows XP SP2 Firewall263. Khởi động các chương trình Office trong chế độ Safe Mode264. Tạo macro sửa lỗi thừa khoảng trắng trong Word265. Chọn những nội dung có cùng kiểu định dạng266. Tạo chú thích từ cho MS Word267. Tạo các link trên trang web không có đường gạch dưới268. Tạo tập tranh tô màu bằng Word269. Lựa chọn theo thói quen thanh công cụ Windows Explorer270. Cấu hình cho phím Capslock , Numlock và Scroll Lock271. Lỗi bảo mật - Vượt qua Firewall của Windows XP SP2272. Con trỏ chuột luôn ở giữa trang khi mở một văn bản mới273. Chạy nhiều lệnh tự động trong Command Prompt của Windows274. Đưa lời bài hát và những thông tin khác vào một file nhạc trong Windows XP275. Đóng khung nhiều cột trong MS Word276. Lập kế hoạch cho Windows XP tự tắt máy (Shutdown)277. Phục hồi lại Windows Update278. Dịch vụ trên hệ điều hành Windows XP279. Căn bản về Bios280. Burn! Ghi dữ liệu trực tiếp lên CD trong Windows XP281. Bảo vệ văn bản word282. Kiểm tra đĩa cứng283. Máy tính không tự động tắt nguồn284. Thay đổi tên ổ đĩa285. Tăng tốc độ Shutdown286. Xóa chữ Shortcut khi tạo shortcut mới287. Xóa dấu mũi tên khi tạo Shortcut mới :288. Xóa thanh Language289. Vô hiệu Windows Tour290. Ẩn chức năng Share Password trong mạng LAN291. Vô hiệu hóa chức năng Picture và Fax Viewer292. Hiển thị cửa sổ DOS ở chế độ toàn màn hình293. Tạo macro đếm số trong Word294. Nén biểu dữ liệu cho vừa một trang in295. Tăng tốc hoạt động cho ổ đĩa quang296. Tăng tốc hoạt động cho bộ nhớ297. Sắp xếp theo thứ tự các mục trong menu Start và Favourites298. Xem bản in ảo trước khi in thật299. Chép bài thuyết trình Power Point ra đĩa CDVNECHIP eBook Index 003n300. Một chút về các tập tin Control Panel (.CPL) trong Windows 98301. Tối ưu hóa bộ nhớ ảo302. Xóa Microsoft Java Virtual Machine và cài Sun Java Virtual Machine303. Chat trong mạng LAN304. Xem các tập tin "siêu ẩn"305. Cài đặt Recovery Console306. Folder is not accessible . Access is denied307. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt308. The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turn it back on. (Windows 98)309. Lổi Modem (Windows 98)310. 10 bước cài đặt phần cứng311. Bảo vệ Password312. Làm gì khi Win XP hoặc Win 2000 không khởi động ?313. Unable to Log You on because of an Account Restriction trong Windows XP314. Unable to log you on because of an account restriction khi bạn sử dụng Remote Desktop315. MWME001:Modem Internal Error Primary code:5(0x0005) Secondary code:105(0x069) File: MWMWIN.C Line:4426316. Explorer has caused an error in Browseui.dll (Windows Me)317. Don't Send318. System Restore cannot run until you restart the computer. Please restart the computer, and then run System Restore again.319. Không cho phép thay đổi HomePage của IE320. Tắt thông báo hết hạn Password321. Thay đổi thư mục mặc định khi cài đặt một ứng dụng322. Bạn đang sống tuần thứ mấy trong một năm323. Xóa pagefile khi shutdown Windows XP324. Tăng tốc mở Start Menu325. Sao chép Audio trong Explorer (Windows 98)326. Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống327. Xóa những địa chĩ trang web mà bạn đã truy cập328. Giấu lệnh Run của menu Start329. Không cho phép sử dụng Control Panel330. Tăng tốc độ chuột331. Không cho phép chức năng báo cáo lổi332. Không cho phép chạy chức năng Desktop Cleanup Wizard333. Lổi khi cài đặt Windows XP334. Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file appears to be corrupt, reinstall the file and try again335. Lổi Outlook Express 2003336. Lổi Windows Media Player337. Service Pack setup has failed. Access Denied338. An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. The dependency service or group failed to start hoặc 1068ependency service or group failed to start.339. Registry File was not found. Registry services may be inoperative for this session. XMS cache problem. Registry services may be inoperative this session.340. EXPLORER caused an invalid page fault in module COMCTL32.DLL341. Cài đặt mặc định WallPaper342. Thay đổi Thông tin đăng ký người dùng343. Dữ liệu của thiết bị hồng ngoại truyền trên Windows XP chậm hơn Windows 2000344. Sữa chữa lỗi WINSOCK345. Lịch bên trái màn hình trong System Restore không được hiển thị346. Lổi Windows 98347. Iexplore caused an Invalid Page Fault in Shell32.dll348. A fatal exception 0E has occurred at 0028:C02A0201 in VXD IOS(04)+00001FC9349. Cố định Font chữ hiển thị trên các trang web350. Gởi tin cho các máy trên mạng nội bộ bằng chức năng Send Console Message của Windows XP351. Lổi khi Windows bắt đầu352. Chỉnh kích thước và di chuyển cửa sổ Windows không dùng chuột353. Cách gõ tắt tên thư mục trong môi trường DOS354. In nội dung của Autotext355. Kéo nội dung ra Desktop Windows356. Error Calling DllRegisterServer in Oleaut32.dll, related to Internet Explorer357. Ổ CDROM và DVDROM bị mất sau khi bạn cài đặt Windows XP358. Ngăn không cho người dùng cài đặt các tập tin Windows Installer359. Xem thông tin hệ thống360. Setup Error . The <path>\Update.inf file is not correct361. Lổi khi sử dụng Windows 2000362. Lổi Reset hoặc Shutdown máy tính363. Windows could not start because of an error in the software. Please report this problem as : load needed DLLs for kernel. Please contact your support person to report this problem.364. STOP c000026c unable to load device driver \%SystemRoot%\System32\Drivers\xxxxx.sys. Device driver could not be loaded, error status 0xc000012F365. Tạo Shortcut để Word tự động mở tài liệu soạn thảo lần sau cùng366. Tăng tốc ổ cứng367. Lổi khi Shutdown , Reset ở trạng thái Saving Your Settings368. Không cho phép mở Registry Editor369. Cho phép mở Registry Editor370. Không cho tự động quay số371. Tắt và mở Screentip trong Word372. Phím tắt chèn ngày và giờ trong Word373. Hiển thị đầy đủ tất cả các mục trên menu của Office 2000374. Tạo Macro để hiển thi tên tập tin trên Header và Footer375. Ẩn và hiện cột và hàng theo nhóm376. Truy tìm lỗi trong Excel377. Xoá loa phát thanh màu vàng trên Taskbar378. Xóa chức năng Task Scheduler379. Không sử dụng tiện ích nén file trong Windows XP380. Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager381. Liệt kê tất cả các điểm phục hồi (restore points)có trong máy tính382. Sửa chữa thanh TaskBar383. Backup Windows XP ra băng từ384. Task Manager MSCONFIG hoặc REGEDIT không xuất hiện385. Cài đặt và gở bỏ MS Paint trong Windows XP386. Dùng VBscript để kiểm tra phiên bản Service Pack387. Dùng VBscript để kiểm tra phiên bản HotFix388. Khi bạn không download được bất cứ thứ gì từ Internet389. Xoá Macro trong Excel390. Tạo chú thích cho từ trong MS Word391. Thay đổi giao diện Windows Server 2003 thành Windows XP392. In xen kẻ trang ngang với trang đứng393. Di chuyển nhanh trong Word394. Xóa bỏ các file tạm Internet khi Shutdown395. rtl8139.sys is missing or corrupt.396. The installation/removal of a previous program was not completed. Setup must restart your computer before proceeding with Installation. After windows has been restarted, please run setup again to complete installation.397. Lổi khi mở Control Panel398. Windows cannot find FILES32.VXD. This program is needed for opening files of type 'Application'?399. Khắc phục hiện tượng không tắt máy khi ShutdownVNECHIP eBook Index 004n400. Hủy bỏ chức năng NTFS Last Access Time Stamp401. 'Internal Error - Disk Group Exists and Is Imported'402. Lưu trữ các thư riêng với Outlook Express403. Thay đổi tiêu đề trên cửa sổ của Outlook Express404. Bỏ "Turn off" khỏi Taskbar trong Windows405. Sử dụng tiện ích Files and Settings Transfer Wizard406. Bảng Taskbar407. Windows Messenger408. Tránh bị ngắt khi có điện thoại gọi đến409. Tắt màn hình chào mừng Microsoft Word 2003410. Lổi khi mở tập tin Excel 2000411. Cài đặt giao thức NetBEUI412. Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt Windows\System32\Config\System413. Các icon (biểu tượng) trong Control Panel bị mất414. Lổi khi cài đặt lại Windows XP415. Xóa popup New Programs Installed416. Phục hồi lại menu ngữ cảnh417. Hiển thị nút Go ở Internet Explorer418. Chỉ định chương trình mặc định chơi đĩa audio419. Đổi tên nhiều file cùng một lúc420. Cấu hình tự động đăng nhập vào Recovery Console trong Windows XP421. Thay đổi số serial trong XP khi cập nhật Windows XP SP1422. Bỏ chữ Shortcut423. Tiếng Việt Unicode trong Windows XP424. Chuyển tập tin Power Point sang Word425. Tô màu xen kẻ cho dòng trong bảng tính426. Xem hai cửa sổ đang mở cùng một lúc427. Điều khiển việc đóng mở ổ đĩa CD428. Điều khiển việc tắt hoặc tái khởi động máy từ xa trong mạng LAN429. Đưa Flash vào Power Point430. Desktop Themes An error occurred while accessing Task Scheduler (Windows 98)431. So sánh định dạng giữa hai đoạn văn bản432. Tắt các thành phần đồ hoạ khi duyệt web433. Tìm kiếm theo kiểu cũ trong Windows XP434. Hiển thị thanh công cụ Administrative Tools435. Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng436. Cài đặt Windows XP nhanh chóng và dể dàng hơn bao giờ hết437. Dấu biểu tượng Recent Documents438. Tinh chỉnh các thuộc tính của TCP/IP439. Quản lý khay hệ thống (System Tray)440. Hiển thị Folder kiểu cũ441. Tinh chỉnh tốc độ của cổng COM442. Sử dụng tính năng khôi phục hệ thống443. Sử dụng System Configuration Utility444. Hiển thị cửa sổ lớn hơn445. Hiển thị các tập tin ẩn446. Tự động mở CD theo nội dung447. Lổi khi bắt đầu Windows XP448. Bổ sung các file VXD bị thiếu cho Windows ME449. Gửi fax qua Outlook 2000450. Nhấn chuột phải bị treo khi sử dụng Windows XP SP 2451. Lổi 769 khi kết nối Internet452. Lổi sau khi kết nối Internet453. Lổi Modem454. Lổi Print monitor is unknown khi cài đặt máy in455. Hiển thị ngày giờ trong Notepad456. Error 1606 Could Not Access Network Location457. Shortcut lưu trong thư mục Startup không họat động khi khởi động cùng Windows458. Cấu hình Shutdown Event Tracker459. Xóa các khóa tìm kiếm trong Help and Support Center460. Tạo Screen Saver (trình bảo vệ màn hình) cho riêng mình461. Khoá Windows bằng Shortcut462. Thay đổi âm thanh trong trình duyệt IE463. Thay đổi chương trình mặc định mở file text464. Thay đổi vị trí cài chương trình465. Thiết lập chế độ nhóm cửa sổ cho XP466. Thoát khỏi tiếng gào rú của modem467. Thoát khỏi Windows bằng một nút nhấn468. Thu gọn Microsoft Outlook 2002 vào khay hệ thống469. Tiếp cận các file trong Recycle Bin ở môi trường DOS470. Tiết kiệm bộ nhớ bằng cách điều chỉnh CD-ROM cache471. Tìm hiểu dịch vụ ẩn trong Windows XP472. Tổ hợp shortcut mới trong Word473. Truy cập Internet thường xuyên lổi Shutdown474. Tự động logon vào Windows NT475. Xoá Favourite khỏi menu Start476. Sửa chữa chức năng kiểm tra chính tả trong OutLook Express477. Ẩn menu Save As trong Internet Explorer478. Tắt tiếng "beep" trong Windows XP479. Truy tìm tung tích 47 công cụ hữu ích trong Windows XP480. Giấu một đoạn văn bản trong Word481. Thêm hình ảnh vào ghi chú MS Excel482. Run-Time error '1004': Programmatic access to the Visual Basic Project is not trusted483. Xóa tập tin Thumbs.db484. Cannot create Toolbar485. An unexpected error occurred khi mở thuộc tính kết nối mạng486. Thông báo lổi khi bằt đầu với máy tính Operating system not found hoặc Missing Operating System487. Ddhelper32.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience488. Tạo đường liên kết tại một bảng tính Excel trong một văn bản Word489. Tìm kiếm và thay thế định dạng trong Excel 2002490. So sánh các vùng bằng cách dùng công thức mảng491. Error Message: Access Denied khi sử dụng Windows Update492. Định dạng dữ liệu với Ctrl- Shift493. Tắt chức năng Search Assistant494. Tắt chức năng Low Disk Space ở thanh System Tray495. Briefcase496. Không Update được497. Xóa Mail and News trong nút Tools của IE498. Lưu lại các xác lập trước khi thoát499. Tài khoản Guest không truy cập InternetVNECHIP eBook Index 005n500. Xóa bỏ mật khẩu Hibernate501. STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)502. Power User503. Chỉ nút Logoff ở Start Menu504. Làm người quản trị không thường xuyên505. Giữ các bí mật506. Unable to view network properties.507. You have restored a good registry. Windows found an error in your system files and restored a recent backup of the files to fix the problem.(Windows 98)508. Không hiển thị thông tin cá nhân với người dùng khác509. Chọn hành động cho máy quay510. Không cho phép dùng phím Windows511. Giảm bớt cảm giác khó chịu512. Tạo file autorun cho đĩa CD-ROM513. Xem cấu hình hệ thống514. Một vài hộp thông báo sẽ không xuất hiện hoặc trống khi bạn xem một ứng dụng515. Tăng tốc cho việc khởi động máy tính516. Chỉ thanh trạng thái ở tất cả các phiên bản của Windows517. Mở rộng Control Panel trong Start Menu518. Không thể di chuyển các tập tin thư mục trong Windows Explorer519. Cho phép hoặc không cho phép xuất hiện các biểu tượng ở thanh System Tray520. Phục hồi các tập tin hình ảnh521. Giới hạn người dùng chạy chức năng Task Scheduler trong Hệ điều hành Windows XP522. Loại bỏ hiệu ứng Flash khi truy cập Internet523. Phục hồi các biểu tượng trong Arrange Icon By524. Xóa Windows XP SP2525. Luôn cho phép hiện nút Hibernate trong Turn Off Computer526. Phục hồi màn hình Welcome Logon Screen trên Windows XP527. Tạo CD nhạc bằng Windows Media Player528. Ký tự đặc biệt529. Phóng to thu nhỏ hình DVD530. Thiết lập các ưu tiên531. Đường viền lớn532. Huỷ bỏ các biểu tượng trình đơn quá lớn533. Giấu kín thanh tác vụ534. Xây dựng một thanh tác vụ lớn hơn535. Điều khiển DVD từ bàn phím536. Điều khiển tốc độ DVD537. Tạo CD nhạc bằng chương trình khác538. Gõ công thức phân số bằng tiếng Việt539. Bỏ hiệu ứng chuyển trang trong Internet Explorer 6.0540. Hiển thị phông chữ đẹp hơn541. Nút Turn of MyComputer bị mất542. Vô hiệu hóa chức năng Show My Pictures ở Toolbar trong Internet Explorer543. Chỉ cấu hình Boot544. Tạo chức năng Search bằng VBScript545. Tìm tất cả các tập tin bằng search546. Phục hồi việc đổi tên cho Run547. Lổi Modem 797548. Lổi Modem 777549. Sao lưu trong Windows XP550. Phục hồi dữ liệu551. Các phương thức "kết nối vào Internet"552. Ghi dữ liệu lên đĩa CD ngay từ Windows XP553. Đưa thư mục đến tác vụ554. Xem dung lượng đĩa555. Thiết lập mạng không dây556. Tăng tốc việc bảo dưỡng đĩa557. Tự động hóa các cập nhật558. Thêm một cách để mở/tắt Registry Editor559. Ghi đĩa tốc độ chậm hơn trên Windows XP560. Vô hiêu hóa chức năng chuyển nhanh giữa các tài khoản người dùng561. Lổi khi bắt đầu với Windows XP562. Thủ thuật khi phải làm việc với văn bản dài563. Thiết đặt lại bộ nhớ ảo trong Win XP564. Loại bỏ Logon/off ở Start Menu565. Nối hay ngắt ổ đĩa mạng:566. Xóa các file trong đĩa mềm A thật nhanh567. Đọc văn bản dễ dàng568. Bỏ dấu "~" trong tên file dài569. Tạo tài khoản hạn chế trong Windows XP570. Kiểm tra tính tương thích571. Đếm những tên riêng trong Excel572. Gõ ký hiệu toán, lý, hóa trong Word573. Lọc thư trong Outlook Express574. Những tiện ích tiềm ẩn trong MS Word575. Nối 2 máy tính bằng Direct Cable Connection576. Vào nhanh Network Neighborhood577. Điều chỉnh màn hình578. Định lại đồng hồ579. Tăng tốc công việc bảo trì đĩa580. Hạn chế bớt font cho Windows581. Không cho các ứng dụng khởi động cùng với Windows582. Hibernate - tắt máy cực nhanh.583. Tạo cột cho văn bản584. Tạo "mật thư" với Word585. Tạo một slideshow trong WINXP586. Sao lưu danh sách địa chỉ trong Outlook Express587. Sao lưu các tài khoản email588. Tự động trả lời thư589. Cách khắc phục lỗi "0x8007007E Error"590. Cách khắc phục lỗi Error 0x80070485591. Cách vô hiệu hoá Windows Messenger Service592. Vô hiệu hóa tài khoản thay vì xóa chúng593. Cứu tập tin từ một tài khoản bị xóa594. Sửa các uninstraller bị hỏng595. Tháo thiết bị an toàn596. Chuyển nhanh giữa các tài khoản597. Tìm giải pháp trong Safe Mode598. Lổi 676 The Line is busy599. Lổi Modem 680VNECHIP eBook Index 006n600. Outlook Express 2002 This Operation Has Been Cancelled Due to Restrictions in Effect on this Computer601. Khắc phục lỗi "Dumping Phisical memory" của Win XP602. Khóa các trang web sex603. Tắt chế độ Themes Settings trong Display - Control Panel604. Ẩn chức năng @ctive Desktop từ Menu Settings trên Start Menu605. Lổi Khi chạy Windows XP/2003606. Kiểm tra phiên bản DirectX607. Khi tạo máy in một lổi xuất hiện .608. Dùng DMA để tăng tốc ổ đĩa609. Bỏ thông báo ở các nút Minimize , Maximize và Close610. Sử dụng Microsoft Excel XP không cần nhớ các hàm611. Đánh số dòng trong văn bản612. Lưu tập tin Flash(*.swf) không cần phần mềm613. Xóa phông chữ giống nhau614. Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer615. Quay số kết nối Internet616. Chuyển Ký tự số sang chữ617. Cách định lề riêng cho vài trang văn bản618. Tối ưu hóa Level 2 Cache của CPU619. Khoá bàn phím trong Windows XP620. Tạo chú thích trong Excel621. Chú thích bằng tiếng nói trong văn bản622. Khám phá những tính năng mới của Outlook 2003623. Thiết kế web với Front Page624. Lập kế hoạch hàng ngày bằng Microsoft Schedule+625. Khắc phục lỗi mất ảnh trong Word 97626. Hiện màn hình logon của XP627. Nén registry của Windows 98628. Tăng tốc độ modem trong Windows 98629. Ẩn hoặc hiển thị một số biểu tượng đặc biệt630. Xóa chức năng Open As a Portable Device khi nhấn phải chuột (Windows Media Player 10)631. Không cho hiện thanh QUOTA632. Xóa menu ngữ cảnh khác633. Bật nút Numlock khi khởi động máy tính634. Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh .635. USB Audio không làm việc636. Tắt các dịch vụ không cần thiết thiết637. Xóa biểu tượng IE và OE từ Start Menu638. Vô hiệu hóa KeyLogger639. Chỉ nút Logoff ở Start Classic640. Cho phép nhấn tổ hợp phím Ctrl_Alt_Del641. Không phép Update Windows Media Player642. Tắt Screen Saver643. Dựng tường lửa644. Chạy chương trình bằng quyền của người quản trị hệ thống645. Sử dụng từ điển thuật ngữ của Windows646. Hiệu chỉnh chữ trên trang web647. Chép một file từ trong file Cabinet của Windows ra đĩa cứng648. Huỷ bỏ tính năng tạo siêu liên kết tự động649. Giám sát Cookie650. Hạn chế quyền hạn của các Users trong Windows XP651. Tháo cài đặt Windows XP từ cửa sổ lệnh652. Tắt một số thứ liên quan đến hệ thống.653. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add/Remove Program654. Giấu lệnh Find của menu Start655. Không cho phép xem hay thay đổi dung lượng bộ nhớ ảo của Windows656. Tối ưu hoá bộ nhớ cache657. Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác658. Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon659. HH caused an invalid page fault in module ITSS.DLL at 015f:7d0d1cb3 (Windows 98)660. Explorer has caused an invalid page fault in jscript.dll at 015f:6b70b293 (Windows 98)661. Duyệt web từ Microsoft Word662. Dùng phím Insert để dán trong MS Word 2002663. Tránh Import không mong muốn vào Registry664. Lổi 630 khi kết nối Internet (Windows 98/Me)665. REMOVEIT caused an invalid page fault in module MSONSEXT.DLL at 0167:79eabb14.(Windows 98)666. Lổi khi mở tài liệu Excel667. Cho phép chức năng Sound trong Windows Server 2003668. Không cho phép chạy Group Policy669. Lổi khi mở About trong Internet Explorer670. Đếm từng giây bằng VBscript671. Chat trong mạng nội bộ Windows 2000/XP672. Giữ lại Addressbook khi bạn cài lại windows673. Ngưng kết nối với tất cả các ổ đĩa mạng674. Hiển thị tài khỏan Administrator ở màn hình Logon Screen675. Một số công cụ ẩn trong Windows676. Không cho phép mở Task Manager677. Không cho hiển thị màn hình đen khi kết thúc trình diễn Power Point678. Phục hồi với Registry
[/AN]
Tải về:
Pass: NguyenTrungNgon
 

dungpro116

Member Tích Cực
#5
cuốn này hay đó, hum nay vào 4rum mình ko vào đc, tg die rồi, hihihi
 

congato81

Member Mới
#7
Cảm ơn ông khatmau nhé! ông dạo này tích cực hoạt động trên trang này lắm lắm. Bên vn-zoom ông có vẻ ít ghé nhỉ. Tôi cũng sẽ góp công cho diễn đàn vậy.
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
#8
Cảm ơn ông khatmau nhé! ông dạo này tích cực hoạt động trên trang này lắm lắm. Bên vn-zoom ông có vẻ ít ghé nhỉ. Tôi cũng sẽ góp công cho diễn đàn vậy.
VN-Z vẫn lượn suốt nhưng it cmt, viết bài thôi, mình mới 20 tuổi vợ con chưa có, đừng gọi ông :D Rảnh sang đây góp vui với ae
 

MrKing

Thành Viên Cống Hiến
#9
Sao đặt tên là " con gato " vậy! :-o:-o
 
#10
Đọc cái này chắc cũng phải hơi Quyết tâm.
Cuốn ebook này có dạy tạo ra lỗi không nhỉ =))
 

minhtuan174

Member Chính Thức
#20
link bị chét rồi úp linh khác đi bạn cho anh em tham khảo. Thank!
 

Bài xem nhiều