• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle

#1

FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle
Ghost0507 | 2013.08.22 | 359 MB | NFO​

FL Studio 11 is a complete software music production environment, representing more than 14 years of innovative developments and our commitment to Lifetime Free Updates. Everything you need in one package to compose, arrange, record, edit, mix and master professional quality music. FL Studio 11 is the fastest way from your brain to your speakers.

What can FL Studio 11 do?

Audio editing and manipulation including pitch correction, pitch shifting, harmonization, time-stretching, beat-detection & slicing, audio warping and standard audio manipulation (cut/paste etc).

Automate most interface and all plugin parameters by recording, drawing, spline-based automation curves, automation generators with formula based control of links.

Be hosted in other DAWs as a VST or connected through ReWire.

Live music performance including video effect visualization.

Mix and remix audio including apply real-time audio effects including delay, reverb & filtering.

Multi-track audio recording up to the limit of your audio-interface inputs.

Record & play MIDI input recording from keyboards, drum pads and controllers.

Sequencing and arranging with pattern and linear workflow possible.

Synthesizer & effect plugin hosting VST 32 & 64 bit, DX and FL Native formats.


11.0.3 RC3 (20/08/2013)


Additions:

- ReWired: added CC parameters
- new CoolStuff demo songs: "RadioactiveSandwich - Homunculus", "Fuego96 - SayWhat", "Fuego96 - TimeFlies"

Bugfixes:

- fixed color change of "remove conflicts" label when linking conflicting controllers
- fixed "next by char" in browser
- fixed running FL as other user than the one it was installed as
- updated url used by "Register access to website" Help menu item
- re-implemented installation of ogg vorbis codec for both 32bit and 64bit
- small fix in event editor
- most templates now have 'Play truncated notes in clips' on
- fixed freeze changing sample rate with some ASIO drivers
- Harmor: fixed bug related to ribbon saturation.
IMPORTANT: the sound will be different now if you use ribbon saturation!
- Wrapper: fixed access violation loading WaveShellVST in Patcher
- Wrapper: fixed bug loading bridged plugins from FL10 as bridged
- fixed crash after deleting a second instance for these plugins:
Convolver, Granulizer, Edison, Fruity Slicer, Harmor and Slicex
- Newtone: jump to last start position upon stop
- Newtone: disappearing selected regions when zooming out fixed
- Newtone: changed glue mode to ALT
- Newtone: new Snap Downbeat command (warp mode only)
- Newtone: lowered precision of tempo display in wave properties window
- FPC: random trigger option is now saved in pad preset
- FPC: fixed 'save all samples'
- FPC: fixed plugin database preset
- Video Player: fixed visibility of start and end handles
- Video Player: fixed video position when starting from random position in playlist
- ReWired, FL ReWire: fixed location that ReWire dll is loaded from
- DrumSynth Live: fixed default patch indication in Mã popup menu
- Wave Traveller: improvements in Windows XP compatibility
- Patcher: don't show module connection popup if all items are disabled
- Patcher: fixed label position jitter
- Patcher: fixed loading VST3 effect plugin from favorite list
- Patcher: fixed latency label positions
- Patcher: fixed song position for plugins after relocating to random position
- Control Surface: fixed import of old floating point values
- Control Surface: fixed slider size when pasting colors
- Control Surface: fixed control position when loading settings (mostly XY)
- DirectWave: fixed export of 16bit int sample to FLM .instr file
- DirectWave: fixed import of sustain loop from FLM .instr file
- DirectWave: now sets multitimbral flag in exported FLM .instr file
- GMS: fixed Dirty Horse TE preset
- Drumaxx: fixed freeze at 100% when rendering

Screenshots


Contact email to: downloadsuport191@gmail[dot]com for support all you need !
Mã:
[center]
[b]Uploaded.net [/b]
http://ul.to/xrbc270e
http://ul.to/uphwtcxy
http://ul.to/faajosoe
http://ul.to/myqm4uee
[b]Extabit.com[/b]
http://extabit.com/file/279mrvmgequmb/
http://extabit.com/file/279mrvmgequn7/
http://extabit.com/file/279mrvmgeqxqb/
http://extabit.com/file/279mrvmgequmr/
[b]Rapidgator.net[/b]
http://rapidgator.net/file/d9e3739e79d32e309021dc2fb00c67e5/FL_Studio_Producer_Edition_v11.0.3_RC3_Signature_Bundle.part2.rar.html
http://rapidgator.net/file/73c2ced641f88e4f2fb1084a935504c2/FL_Studio_Producer_Edition_v11.0.3_RC3_Signature_Bundle.part3.rar.html
http://rapidgator.net/file/1b612a424053be3ab76a7abd3e3d825c/FL_Studio_Producer_Edition_v11.0.3_RC3_Signature_Bundle.part1.rar.html
http://rapidgator.net/file/b8183c3310d233b972d26b2065e7720e/FL_Studio_Producer_Edition_v11.0.3_RC3_Signature_Bundle.part4.rar.html
[b]Dizzcloud.com[/b]
http://dizzcloud.com/dl/165qsk7/FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle.part1.rar
http://dizzcloud.com/dl/165qsk2/FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle.part2.rar
http://dizzcloud.com/dl/165qsk5/FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle.part3.rar
http://dizzcloud.com/dl/165qsk3/FL Studio Producer Edition v11.0.3 RC3 Signature Bundle.part4.rar
[/center]
 

kietluan268

Member Tích Cực
#2
VIETSUB:cool:
FL Studio 11 là một phần mềm môi trường sản xuất âm nhạc hoàn chỉnh, đại diện cho hơn 14 năm phát triển sáng tạo và cam kết của chúng tôi để trọn đời miễn phí cập nhật. Tất cả mọi thứ bạn cần trong một gói phần mềm để soạn, sắp xếp, thu, chỉnh sửa, trộn và làm chủ âm nhạc chất lượng chuyên nghiệp. FL Studio 11 là cách nhanh nhất từ bộ não của bạn để loa của bạn. gì FL Studio 11 có thể làm gì? âm thanh chỉnh sửa và thao tác bao gồm hiệu chỉnh cao độ, thay đổi cường độ, hài hòa, thời gian co giãn gân cốt, đánh bại phát hiện và cắt, cong vênh âm thanh và xử lý âm thanh tiêu chuẩn (cắt / dán vv).Tự động hóa hầu hết các giao diện và tất cả các thông số plugin bằng cách ghi âm, bản vẽ, các đường cong tự động hóa dựa trên spline, máy phát điện tự động hóa với công thức kiểm soát dựa trên các liên kết. Được tổ chức trong DAWs khác như một VST hoặc kết nối thông qua ReWire. hiệu suất nhạc sống bao gồm cả hiệu ứng hình video. Mix và pha trộn âm thanh bao gồm áp dụng hiệu ứng âm thanh thời gian thực bao gồm chậm trễ, hồi âm và lọc. âm thanh Multi-track ghi âm lên đến giới hạn của âm thanh đầu vào giao diện của bạn. Ghi lại và chơi ghi âm MIDI đầu vào từ bàn phím, miếng đệm trống và bộ điều khiển. trình tự và sắp xếp với mô hình và quy trình làm việc tuyến tính có thể. tổng hợp và các plugin có hiệu lực lưu trữ VST 32 & 64 bit, DX và FL bản địa định dạng. 11.0.3 RC3 (20/08/2013) Bổ sung: - sửa đổi cấu trúc: tăng thông số CC - CoolStuff mới giới thiệu bài hát: "RadioactiveSandwich - Homunculus", "Fuego96 - SayWhat", "Fuego96 - TimeFlies"Sửa lỗi: - thay đổi cố định màu sắc của "loại bỏ xung đột" nhãn khi liên kết các bộ điều khiển xung đột - cố định "tiếp theo của char" trong trình duyệt - cố định chạy FL như người sử dụng khác với một trong đó đã được cài đặt như - địa chỉ cập nhật được sử dụng bởi "Đăng ký truy cập vào trang web" mục trình đơn Help - cài đặt lại thực hiện của ogg vorbis codec cho cả 32bit và 64bit - sửa chữa nhỏ trong trình soạn thảo sự kiện - hầu hết các mẫu hiện có 'Chơi ghi chú cắt ngắn trong clip' trên- đóng băng cố định thay đổi tỷ lệ mẫu với một số trình điều khiển ASIO - Harmor:. lỗi cố định liên quan đến băng bão hòaQUAN TRỌNG: âm thanh sẽ khác bây giờ nếu bạn sử dụng băng bão hòa - Wrapper: cố định truy cập vi phạm loading WaveShellVST trong Patcher - Wrapper: lỗi cố định tải plugin cầu nối từ FL10 như cầu nối - tai nạn cố định sau khi xóa một ví dụ thứ hai của các plugin: Convolver, Granulizer, Edison, Fruity Slicer, Harmor và Slicex - Newtone: nhảy đến vị trí bắt đầu trước khi dừng - Newtone : khu vực được lựa chọn biến mất khi phóng to ra cố định - Newtone: chế độ đã thay đổi keo để ALT - Newtone: mới Snap lệnh Downbeat (chỉ chế độ dọc) - Newtone: giảm độ chính xác của màn hình hiển thị tiến độ trong làn sóng cửa sổ thuộc tính - FPC: tùy chọn kích hoạt ngẫu nhiên đã được lưu trong pad đặt trước - FPC: cố định "tiết kiệm tất cả các mẫu ' - FPC: cố định cắm cơ sở dữ liệu cài sẵn - Video Player: tầm nhìn cố định bắt đầu và kết thúc xử lý - Video Player: vị trí video cố định khi bắt đầu từ vị trí ngẫu nhiên trong danh sách - sửa đổi cấu trúc, FL ReWire: cố định vị trí đó ReWire dll được tải từ - DrumSynth Live: chỉ cố định mặc định trong bản vá quan trọng popup menu - Làn sóng du: cải tiến trong tương thích với Windows XP - Patcher: không hiển thị kết nối mô-đun tail nếu tất cả các mục bị vô hiệu hóa - Patcher: vị trí nhãn cố định jitter - Patcher: loading cố định VST3 Plugin hiệu lực từ danh sách yêu thích - Patcher: vị trí nhãn độ trễ cố định - Patcher: vị trí bài hát cố định cho các plugins sau khi chuyển đến vị trí ngẫu nhiên - Kiểm soát bề mặt: nhập khẩu cố định các giá trị dấu chấm động cũ - Kiểm soát bề mặt: kích thước thanh trượt cố định khi dán màu sắc - kiểm soát bề mặt: vị trí kiểm soát cố định khi tải các thiết lập (chủ yếu là XY) - DirectWave: xuất khẩu cố định của 16bit int mẫu để tập InStr FLM. - DirectWave: nhập khẩu cố định tính bền vững vòng từ tập tin InStr FLM. - DirectWave: bây giờ bộ cờ multitimbral trong FLM xuất khẩu tập tin InStr. - GMS: cố định bẩn ngựa TE đặt trước - Drumaxx: đóng băng cố định ở 100% khi render
 

Bài xem nhiều