• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Ghost Windows 7] Các Version Đẹp + Full Soft +Drivers

Dorin

Thành Viên Cống Hiến
#1
Bản ghost này được tạo ra từ bản windows gốc của MS, không lược bỏ bất kỳ thành phần nào của win và sự kết hợp giữa EasySysprep 3.1Final và WanDrv_5.286. Bản ghost đã @ctive sẵn, nếu với những máy đời mới (nhất là dòng ASUS) khi kiểm tra mà win vẫn chưa acitve thì bạn dùng công cụ Cr@ck.7.Server.exe mình để sẵn trong ổ C để tiến hành @ctive nhé! Bộ này đã được đội ngũ Team Tested VietForum.vn trải nghiệm trên khá nhiều dòng máy và đều mang lại kết quả tốt, giao diện đẹp, chạy mượt mà.
Bộ Ghost này gồm 2 phiên bản: 32 bit và 64 bit, máy bạn phù hợp với bản nào thì down bản đó về.
Bản này được cài đặt một số Softwares cơ bản như:
Unikey
Office 2003 hỗ trợ chuyển font và đọc được định dạng docx
FoxitReader
Ccleaner
USB Disk Security
DFX Audio Enhancer
Your Uninstaller! PRO
Google Chrome
Flashplayer
K-Lite Codec Pack
KMPlayer
PhotoScape
Full Font Vn
WinRAR
Yahoo!
Internet Download Manager
Full .NET Framework
Windows Mail
MD5 Checksum & SHA-1:
Bản Ultimate
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO
Size: 6079284994 bytes
MD5: C118ADC0C0C7A9B793EAED9E05F58222
SHA1: 087E737CC4E3C1A2FDB0E7A59570F60DB8B1925C
CRC32: 22EBC517
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: 16F866010344DC04186BC22270164BEF
SHA1: C7690C7B572F1784F30A688EBB32836C8ED40095
CRC32: 83BE0B53
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: 575E072FE20016A4B4B81CC500542AC5
SHA1: 24362028C47423F8D966D32CF56C3E01D5FE3889
CRC32: A1BD6AA8
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: 0FFC9124FE79A988976440AF4A09260F
SHA1: 7D5D59B403B25FBF9A9FE7EC83802488A98E73C0
CRC32: 445047F0
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: 6CF867BAC190799A336430FD21081A65
SHA1: 9BDE82085D9537C74D72F2B278C0DB21F5B49FDE
CRC32: 765F543F
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.005
Size: 956301312 bytes
MD5: A8DF18C362B2B01CEA5F8DFDB70D9775
SHA1: EC388EE6AB517C2577FBB692A96D4D4BB8D0396B
CRC32: 26FE7F07
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.006
Size: 956301312 bytes
MD5: FBE15DA034DDBA430FEE5F89D977A7CA
SHA1: 2DFDF65EB69FEB1AE701518A1A83FBDFB8BAD7CA
CRC32: 19151430
File: VietForum_Ultimate_x64_FullSoft.GHO.007
Size: 341477122 bytes
MD5: E1DFF5E3B5DF2179E74EEF0F20ACF5C0
SHA1: 9618684F461E678A5B7776637E4927E199F2932F
CRC32: 2AE4217C
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO
Size: 4594043276 bytes
MD5: 0B4CA15B7AB290CB0682028D19D8924E
SHA1: 23909C9779BB82980DE9EF1EB5C0FA484651750B
CRC32: D4828BFF
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: CD793E2AAC46D58319EC42EF333F7064
SHA1: 664F58264B6B350B1124726BF47F0FFD1F5E02B4
CRC32: C006681F
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: 1E3CF3374D358E1E95069FBB2813BA4E
SHA1: 3AB2E235D2FE3326ED2AD2A6634032A2AEEFA79C
CRC32: CC63C42C
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: 4B4ACFB54FE396A895D860FCAACE9799
SHA1: B576AA7919882FCC8947CDDC469844B0CAEF9346
CRC32: 615CA614
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: 8467A7394FBC50BA5CC61333CC153BAB
SHA1: F66348318EC5878DE90D82687A0183C464E83F2F
CRC32: 79FFD0E9
File: VietForum_Ultimate_x86_FullSoft.GHO.005
Size: 768838028 bytes
MD5: E5B059C5378763BD4B5591FB584480B6
SHA1: 7CBDAA6B59A0234B70FEC88BC7F24BCC164DA573
CRC32: 3E7B9615
Bản Pro
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO
Size: 6320481878 bytes
MD5: BD493D41FC90A011103178F3D6F75B71
SHA1: 78C07546FB367242A97CD2AA33FE9B5A8C78C5FE
CRC32: F2FE6728
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: 17D6FAF2CD59DC6E4881094BB8B9D6C0
SHA1: A1053F626166257AD7E6901DC80F6241D9492E15
CRC32: 017BCF47
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: B01AE5DA4EEA30B0C76BE9649A1BFF82
SHA1: 62BC0D94AADED6E7AB58BBDE5065049F77FBA759
CRC32: 04509737
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: 5B0B92BCCF929C335940BD59F8F5C00D
SHA1: CEF27436E767B2F05E090165DD137885E902412D
CRC32: 6F2087FD
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: 43C70D34DB75EA3B07B491580DB0CACA
SHA1: B605B83D9CA94DD90ECA6FC2A046A1045FB1B582
CRC32: 7033B3C1
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.005
Size: 956301312 bytes
MD5: EF9B70165F968D21077DB2CE610A128C
SHA1: D43B989B53C36BA6C6C0A9DEF93AB1836A86CA09
CRC32: D08974D7
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.006
Size: 956301312 bytes
MD5: E8275108AD24C42AA84D032EE7D78070
SHA1: 35F56E7B056A282B332F3E2423D894A9E0D5AD90
CRC32: 2C72154C
File: VietForum_Pro_x64_FullSoft.GHO.007
Size: 582674006 bytes
MD5: 216E41DD1E3594DA21934DF8EDE1ACFD
SHA1: F7882097EF0B3FF5200E6FDB4118E63E1C505883
CRC32: 54460676
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO
Size: 4728014316 bytes
MD5: A03F383F2C0B94BB718CE56B62FB463A
SHA1: BE96EC83BB19D2E857BAAD619879FFE0E42C0C1B
CRC32: 82A1A1B2
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: 1F12BB49CE189D6F49376267D19EA9AE
SHA1: 19A41C0F6292F2B9D2EC1A123BF6A19E58149847
CRC32: B7510879
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: 2B4035977D6B7E68B141D41490350FBE
SHA1: BF90971325BE8F4162A045EBBFFA3BD57AEA5078
CRC32: 6ED1AFC1
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: C32B2427847C34DBA5887EEE3C60E8B2
SHA1: 2B1BEB1B3F2A462B8A7C477043756F39AD1E605B
CRC32: 5045525C
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: C63097AFF720D35A8DAEC8ADD38D57C9
SHA1: 4C36498E10918685DE84DA641CE67E846F8F1320
CRC32: 1AA272A9
File: VietForum_Pro_x86_FullSoft.GHO.005
Size: 902809068 bytes
MD5: 2F4CA45D7B1CD42973929A95E18F1DBD
SHA1: 8091BA9EC85B813C1FC3B89767DDE2A8B143CE83
CRC32: D16695F8
Bản Home
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO
Size: 6103735444 bytes
MD5: 5021F0B6E2905B496002A452052C3A31
SHA1: 50C296E719F06BF4B01919B6734FCF35FBFD5F57
CRC32: 542891C6
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: D62A99750BA4B88DD7CFD4C20C5A30AC
SHA1: 7E569DB4EE104889011A4DEEEB05229052254C36
CRC32: 840FBA79
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: 322EE41DD31DF067DC33A18F7E639CEA
SHA1: FDCBF866D23577CD3F51798E5F7F2500B5FC88DF
CRC32: B4CEAA4A
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: B53D3A5FEB1E8DDE3823E77985C6D740
SHA1: A3D4080B7C70B23C41855545AE8B229915BA7765
CRC32: 805F0356
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: A50D4859D745C7C492FA1872468B0EB3
SHA1: 9464C0B00C72C9BDCAB8DCAF09C83A541CA73A46
CRC32: 41F15D93
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.005
Size: 956301312 bytes
MD5: CE49F288CE0D6D39F0F343FE0AA8FED5
SHA1: 673780531EC1048C121E654E3A168CCBB1927BF1
CRC32: A766215F
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.006
Size: 956301312 bytes
MD5: 0536988EA584CBB4D5F148F24403B3BF
SHA1: 3A24E77CC85D92C6BB47F9D39BC2948E8E8DFB7C
CRC32: DBA69428
File: VietForum_HomePremium_x64_FullSoft.GHO.007
Size: 365927572 bytes
MD5: 4704B4A17F4470023204AFD0683FB7C9
SHA1: 102DE8D8B6AD14052A0DF47FA434D818A1DFCF83
CRC32: A31A48E0
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO
Size: 4712228138 bytes
MD5: F5CE3A5C26C0CAE4D4718EE58535292C
SHA1: 2344288581298164EDE7DD254F6EB6DCA5AC1C75
CRC32: 79E33C45
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO.001
Size: 956301312 bytes
MD5: 041D89413DC43D5F079122ACC909C510
SHA1: 49D239C95DADCB8816B3EE3B6A5EBC795C363AC8
CRC32: 47E62B38
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO.002
Size: 956301312 bytes
MD5: 5C796F45A939F624E694D8A7F9EAAA51
SHA1: FFCFBEDBA7DA4A0E70D23C20583952431E364DC4
CRC32: AF89031B
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO.003
Size: 956301312 bytes
MD5: F5F000A45B6B3A9CEB66AFFA34D7310E
SHA1: A5E03670169B6D2CF01A40F0BCB12B69BED6D183
CRC32: E1FE42BA
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO.004
Size: 956301312 bytes
MD5: 0D9BED13A54CAE3411200D2AFCAAF40C
SHA1: FF8B7B75B9298E1A1F6A41135EAA781E4BDC352F
CRC32: 1340E574
File: VietForum_HomePremium_x86_FullSoft.GHO.005
Size: 887022890 bytes
MD5: 167FC76979B611A2DC65B560D57B5993
SHA1: 1779F6850B628ADE998F88C58B19636FDD004D79
CRC32: 02C0E841

Bạn download tool này về check mã MD5:

fshare:
Ultimate:

PRO:
HOME:
4share:
Ultimate:

Pro:

Home:
Box:
Ultimate:Pro:
Home:
 

gagucool

Đơn giản là như vậy........
#2
nhìn tuyệt lời lắm bác. Nhưng nếu bác viết thêm bài về sửa lỗi khi ghost, cách check mã, hướng dẫn ghost ngay trên 4rum mình và đừng dẫn link qua 4rum khác thì tuyệt hơn nữa. Vài lời góp ý của mem mới là mình thui. :p
 

Dorin

Thành Viên Cống Hiến
#3
nhìn tuyệt lời lắm bác. Nhưng nếu bác viết thêm bài về sửa lỗi khi ghost, cách check mã, hướng dẫn ghost ngay trên 4rum mình và đừng dẫn link qua 4rum khác thì tuyệt hơn nữa. Vài lời góp ý của mem mới là mình thui. :p
oke thôi , sẽ fixx ngay :D
 
#6
bản ghost này nếu mà update windows thì icon start va explorer trở về icon truyền thống ak
 
#10
thường thì win Mod ko nên update , nút start thì dùng tool fix lại đc
test chưa mà bóc tem , chưa thì mới đập thùng thôi :brick:
nếu không update các bản của win thì không sao hết. còn mấy cái khác như Security hoặc của office thì nên up
 

changtrai.stupid

Member Chính Thức
#11
Bản này hình như có bên vietforum lâu rùi thì phải, mình xài bản này cách đây gần 2 tháng rùi !
 

Bài xem nhiều