• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Giúp em vẽ sơ đồ Use case bày này được không ạ!!!

kjbrow

Member Mới
#1
Quản lý dịch vụ bưu phẩm
Mục tiêu
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của việc gởi và nhận bưu phẩm, ban Quản lý dịch vụ bưu phẩm muốn dùng tin học quản lý quy trình về việc gởi bưu phẩm đi nườc ngoài và nhận bưu phẩm từ nước ngoài.
Mô tả
Dịch vụ bưu phẩm do bưu điện kết hợp với hải quan, kiểm dịch thực phẩm và kiểm nghiệm văn hóa để phục vụ việc gởi và nhận bưu phẩm.
Quy trình gởi bưu phẩm thông thường như sau:
Nếu hàng liên quan đến văn hóa phẩm như băng cassette, video, CD-ROM hay dĩa từ thì đầu tiên khách hàng sẽ khai báo văn hóa phẩm gồm : họ tên địa chỉ người gởi, họ tên địa chỉ người nhận, chi tiết về loại hàng, số lượng, nội dung. Nhân viên kiểm tra văn hóa phẩm sẽ cho số tờ khai và hẹn ngày nhận lại hàng cùng lệ phí phải nộp.
Sau đó, người gởi sẽ điền vào phiếu gởi bưu phẩm gồm họ tên địa chỉ người gởi, họ tên địa chỉ người nhận, ngày và nơi gởi, gởi từ nước, gởi đến nước, trọng lượng, trị giá hàng gởi và mô tả hàng gởi. Nhân viên bưu điện sẽ thêm vào số phiếu gởi và số hiệu bưu phẩm.
Cuối cùng, khách hàng làm thủ tục hải quan và điền vào “Tờ khai hàng xuất khẩu phi mậu dịch” gồm các thông tin sau: họ tên người gởi, địa chỉ, số CMND hay số hộ chiếu, họ tên và địa chỉ người nhận, số bưu phẩm liên quan, danh sách số hiệu bưu phẩm, gởi từ nước, gởi đến nước, trọng lượng từng bưu phẩm và tổng cộng. Phần kê hàng, kiểm kê hàng và tính thuế do nhân viên hải quan ghi cùng với người gởi. Phần chi tiết gồm: số thứ tự, tên hàng và phẩm chất, đơn vị tính, số lượng, đơn giá tính thuế, trị giá tính thuế, thuế suất, tiền thuế phải nộp. Phần tổng hợp gồm tổng cộng tiền thuế phải nộp, tổng cộng số tiền bằng chữ.
Quy trình nhận bưu phẩm thông thường như sau:
Nhân viên bưu điện sẽ sẽ điền vào phiếu nhận bưu phẩm gồm họ tên địa chỉ người gởi, họ tên địa chỉ người nhận, ngày và nơi gởi, gởi từ nước,gởi đến nước, trọng lượng, trọng lượng , trị giá hàng gởi và mô tả hàng gởi, số phiếu gởi và số hiệu bưu phẩm. Người nhận sẽ kiểm tra phiếu và ký nhận. Sau đó người nhận sẽ đóng lệ phí lưu kho và kiểm hóa. Phiếu thu lệ phí gồm số phiếu thu, ngày, số hiệu bưu cục, họ tên người nộp tiền, diễn giải, số tiền bằng số và bằng chữ.
Sau khi nhận hàng, người nhận sẽ làm thủ tục hải quan và điền vào “Tờ khai hàng nhập khẩu phi mậu dịch” gồm các thông tin tương tự tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch.
Nếu hàng liên quan đến văn hóa phẩm, người nhận sẽ làm thủ tục như trên phần gởi bưu phẩm
Nếu hàng liên quan thực phẩm thì người nhận sẽ làm thụ tục kiểm dịch.Người nhận sẽ khai báo thực phẩm nhận gồm : họ tên địa chỉ người gởi, họ tên địa chỉ người nhận, chi tiết về loại thực phẩm, số lượng, nội dung. Nhân viên kiểm dịch thực phẩm sẽ cho số giấy khai và hẹn ngày nhận cùng lệ phí phải nộp.
 

Bài xem nhiều