• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

giup em voi

trangia1221

Member Chính Thức
Tham gia
14/4/12
Bài viết
32
Thích
0
#1
hien e dang hoc lap trinh c++ ma tai e kha dot nen ko hieu phan tap tin cac bac pro nao giup e giai may bai tap nay voi.......
Mong các bác chi giáo em dang hoc C++ ma hơi dốt nên không hiểu phần tập tin..mấy bác giúp dùm em nhé t7 tới e phải thi rồi
1. Viết chương trình quản lý một tập tin văn bản theo các yêu cầu:
a- Nhập từ bàn phím nội dung một văn bản sau đó ghi vào đĩa.
b- Đọc từ đĩa nội dung văn bản vừa nhập và in lên màn hình.
c- Đọc từ đĩa nội dung văn bản vừa nhập, in nội dung đó lên màn hình và cho
phép nối thêm thông tin vào cuối tập tin đó.
2. Viết chương trình cho phép thống kê số lần xuất hiện của các ký tự là chữ
(‘A’..’Z’,’a’..’z’) trong một tập tin văn bản.
3. Viết ch ương trình đếm số từ và số dòng trong một tập tin văn bản.
4. Viết ch ương trình nhập từ bàn phím và ghi vào 1 tập tin tên là DMHH.DAT với mỗi
phần tử của tập tin là 1 cấu trúc bao gồm các trường: Ma (mã hàng: char[5]), Ten (Tên Lập trình căn bản hàng: char[20] ).Kết thúc việc nhập bằng cách gõ ENTER vào Ma. Ta sẽ dùng t ập tin
này để giải mã hàng hóa cho tập tin DSHH.DAT sẽ đề cập trong bài 5.
5. Viết ch ương trình cho phép nhập từ bàn phím và ghi vào 1 tập tin tên DSHH.Dat
với mỗi ph ần tử của tập tin là một cấu trúc bao gồm các trường : mh ( mã hàng:
char[5]), sl (số l ượng : int), dg ( đơn giá: float), st (Số tiền: float) theo yêu cầu:
- Mỗi lần nhập m ột cấu trúc
- Tr ước tiên nhập mã hàng (mh), đưa mh so sánh với Ma trong tập tin
DMHH.DAT đã được tạo ra bởi bài t ập 1, nếu mh=ma thì in tên hàng ngay bên cạnh
mã hàng.
- Nhập số lượng (sl).
- Nhập đơn giá (dg).
- Tính số tiền = s ố lượng * đơn giá.
Kết thúc vi ệc nh ập bằng cách đán h ENTER vào mã hàng. Sau khi nhập xong
yêu cầu in toàn bộ danh sách hàng hóa có sự giải mã về tên hà ng theo mẫu sau:


| STT | MA HANG| TEN HANG | SO LG |DON GI A|SO TIEN|

| 1 | a0101 |Duong cat trang | 25 | 10000. 00 |250000. 00 |
| 2 | b0101 |Sua co gai Ha Lan | 10 | 40000. 00 |400000. 00 |

Duoc thi e cam on rat nhieu
co gi may bac pm yahoo giup e nhe, Yahoo cua e la VU_IT_TVU,,,,,,,e gan thi roi xin may bac chi giao e....
lam on giup do dum e nha...e cam on nhieu
 

trangia1221

Member Chính Thức
Tham gia
14/4/12
Bài viết
32
Thích
0
#3
bac noi sau e ko hieu co the giai giup e khong tuan sau 2 thi roi cac bac pro ma gio trong dau cha biet gi ca...
 

trangia1221

Member Chính Thức
Tham gia
14/4/12
Bài viết
32
Thích
0
#4
bac noi sau e ko hieu co the giai giup e khong tuan sau 2 thi roi cac bac pro ma gio trong dau cha biet gi ca...
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm