• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

giúp mình sửa file host chặn mấy trang wed này với !!

dasdasd

Member Chính Thức
#2
127.0.0.1 cadocasino.com
127.0.0.1 www.cadocasino.com
127.0.0.1 cacuoc1.com
127.0.0.1 www.cacuoc1.com
127.0.0.1 m88id.com
127.0.0.1 www.m88id.com
127.0.0.1 linkm88.blogspot.com
127.0.0.1 www.linkm88.blogspot.com
127.0.0.1 m88mi.com
127.0.0.1 www.m88mi.com
127.0.0.1 ms88vn.com
127.0.0.1 www.ms88vn.com
127.0.0.1 m88no.com
127.0.0.1 www.m88no.com
127.0.0.1 ibetm88.com
127.0.0.1 www.ibetm88.com
127.0.0.1 dangkym88.com
127.0.0.1 www.dangkym88.com
127.0.0.1 ibetlinkm88.com
127.0.0.1 www.ibetlinkm88.com
127.0.0.1 7msport.com
127.0.0.1 www.7msport.com
 

virusl2322

Member Chính Thức
#3
127.0.0.1 cadocasino.com
127.0.0.1 www.cadocasino.com
127.0.0.1 cacuoc1.com
127.0.0.1 www.cacuoc1.com
127.0.0.1 m88id.com
127.0.0.1 www.m88id.com
127.0.0.1 linkm88.blogspot.com
127.0.0.1 www.linkm88.blogspot.com
127.0.0.1 m88mi.com
127.0.0.1 www.m88mi.com
127.0.0.1 ms88vn.com
127.0.0.1 www.ms88vn.com
127.0.0.1 m88no.com
127.0.0.1 www.m88no.com
127.0.0.1 ibetm88.com
127.0.0.1 www.ibetm88.com
127.0.0.1 dangkym88.com
127.0.0.1 www.dangkym88.com
127.0.0.1 ibetlinkm88.com
127.0.0.1 www.ibetlinkm88.com
127.0.0.1 7msport.com
127.0.0.1 www.7msport.com
mấy trang kia đã chặn được rồi nhưng còn cái trang http://vn2.7msport.com/pk_live_vn.aspx này mình thấy vẫn vào được bạn sửa giúp mình với thanks bạn
 

thuyenvabien999

Giúp cho bạn là niềm vui của tôi
#7

quyttht

Quý Ròm
#8
127.0.0.1 xxxxxxxxxxxxxx
Truy cập vào web hoặc link muốn chặn, trên thanh địa chỉ copy toàn bộ từ sau chữ http://
VD http://www.thanhnien.com.vn/pages/default.aspx
paste vào phần xxx màu xanh
127.0.0.1 www.thanhnien.com.vn/pages/default.aspx
127.0.0.1 www.thanhnien.com.vn
copy vào dòng cuối cùng xuống hàng của file host

Ví Dụ

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.thanhnien.com.vn/pages/default.aspx

127.0.0.1 www.thanhnien.com.vn
 

virusl2322

Member Chính Thức
#11
Nói ba mà là thằng anh bạn tiêu liền ở đó mà vào với cá độ !!!!!!! :burn_joss_stick:
ba nào ở đây bạn máy mình mua để học mà cứ đêm đi chơi trán về rồi vô mấy wed này mình k thích nên mới chặn lại nó lớn rồi lên mình nói với ba má cũng = nhau :beat_brick:
 

Bài xem nhiều