• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

(Help) Cần bác Trịnh Bá Pháp giúp đỡ.

Pretty Boy

Member Tích Cực
HoaHong
0
#6
Bạn nhờ mọi nguời giúp còn có nguời vào giúp bạn chứ bạn nói anh Phap vào giúp thỳ khác gì chỉ mình anh Phap giúp đc cho bạn =.="
 
T

trinhbaphap

Guest
#14
Tít mít mấy ngày giời. Câu trả lời cho bạn đây. Mở file xpsp1res.dll.Xem như hình chụp nhé.Còn đây là đoạn code. Copy paste vào cái mục bạn mở như trong hình.Sau cùng nhấn vào chỗ có mũi tên đỏ.Và save.Sửa lại theo ý muốn nhé.

14352 DIALOGEX 20, 20, 275, 198
STYLE DS_FIXEDSYS | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "About %s"
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 8, "MS Shell Dlg"
{
CONTROL 0, 12297, STATIC, SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 55, 21, 20
CONTROL "Microsoft %s", 13568, STATIC, SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 55, 200, 10
CONTROL "Copyright (c) 2013 Trinh Production. All rights reserved.", 13578, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 75, 210, 10
CONTROL "", 13581, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 85, 180, 20
CONTROL "This product is licensed under the Microsoft Software License Terms to:", 13586, "SysLink", 0x50000000, 35, 105, 180, 20
CONTROL "user name", 13575, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 125, 180, 10
CONTROL "org name", 13576, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 135, 180, 10
CONTROL "", 13095, STATIC, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 147, 235, 1
CONTROL "Physical memory available to Windows:", 13570, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 152, 133, 10
CONTROL "", 13571, STATIC, SS_LEFT | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 170, 152, 88, 10
CONTROL "OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 220, 178, 50, 14
CONTROL "New Version : Deluxe Limited Edition", 0, STATIC, SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_NOPREFIX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 35, 65, 235, 10
}
P/s: Còn nếu muốn đổi cái ảnh thì mở file shell32.dll tìm vào mục Bitmap replace mấy ảnh 131,137,138,147,149.bmp.
 

Bài xem nhiều