• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Hỏi thay đổi ngôn ngữ win xp làm sao

leevo98

Member Tích Cực
Tham gia
20/7/13
Bài viết
482
Thích
167

MaterSystem

Member Danh Tiếng
Tham gia
26/7/12
Bài viết
729
Thích
367
#4
Thay thế tất cả file .mui trong Windows về phiên bản ngôn ngữ tương ứng

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
Mã: InstallLanguage, Default
Value: language codes

List language codes
Mã:
0436 = “af;Afrikaans”
041C = “sq;Albanian”
0001 = “ar;Arabic”
0401 = “ar-sa;Arabic (Saudi Arabia)”
0801 = “ar-iq;Arabic (Iraq)”
0C01 = “ar-eg;Arabic (Egypt)”
1001 = “ar-ly;Arabic (Libya)”
1401 = “ar-dz;Arabic (Algeria)”
1801 = “ar-ma;Arabic (Morocco)”
1C01 = “ar-tn;Arabic (Tunisia)”
2001 = “ar-om;Arabic (Oman)”
2401 = “ar-ye;Arabic (Yemen)”
2801 = “ar-sy;Arabic (Syria)”
2C01 = “ar-jo;Arabic (Jordan)”
3001 = “ar-lb;Arabic (Lebanon)”
3401 = “ar-kw;Arabic (Kuwait)”
3801 = “ar-ae;Arabic (you.A.E.)”
3C01 = “ar-bh;Arabic (Bahrain)”
4001 = “ar-qa;Arabic (Qatar)”
042D = “eu;Basque”
0402 = “bg;Bulgarian”
0423 = “be;Belarusian”
0403 = “ca;Catalan”
0004 = “zh;Chinese”
0404 = “zh-tw;Chinese (Taiwan)”
0804 = “zh-cn;Chinese (China)”
0C04 = “zh-hk;Chinese (Hong Kong SAR)”
1004 = “zh-sg;Chinese (Singapore)”
041A = “hr;Croatian”
0405 = “cs;Czech”
0406 = “the;Danish”
0413 = “nl;Dutch (Netherlands)”
0813 = “nl-be;Dutch (Belgium)”
0009 = “en;English”
0409 = “en-us;English (United States)”
0809 = “en-gb;English (United Kingdom)”
0C09 = “en-au;English (Australia)”
1009 = “en-ca;English (Canada)”
1409 = “en-nz;English (New Zealand)”
1809 = “en-ie;English (Ireland)”
1C09 = “en-za;English (South Africa)”
2009 = “en-jm;English (Jamaica)”
2809 = “en-bz;English (Belize)”
2C09 = “en-tt;English (Trinidad)”
0425 = “et;Estonian”
0438 = “fo;Faeroese”
0429 = “fa;Farsi”
040B = “fi;Finnish”
040C = “fr;French (France)”
080C = “fr-be;French (Belgium)”
0C0C = “fr-ca;French (Canada)”
100C = “fr-ch;French (Switzerland)”
140C = “fr-lu;French (Luxembourg)”
043C = “gd;Gaelic”
0407 = “de;German (Germany)”
0807 = “de-ch;German (Switzerland)”
0C07 = “de-at;German (Austria)”
1007 = “de-lu;German (Luxembourg)”
1407 = “de-li;German (Liechtenstein)”
0408 = “el;Greek”
040D = “he;Hebrew”
0439 = “hi;Hindi”
040E = “hu;Hungarian”
040F = “is;Icelandic”
0421 = “in;Indonesian”
0410 = “it;Italian (Italy)”
0810 = “it-ch;Italian (Switzerland)”
0411 = “ja;Japanese”
0412 = “ko;Korean”
0426 = “lv;Latvian”
0427 = “lt;Lithuanian”
042F = “mk;FYRO Macedonian”
043E = “ms;Malay (Malaysia)”
043A = “mt;Maltese” 0414 = “no;Norwegian (Bokmal)”
0814 = “no;Norwegian (Nynorsk)”
0415 = “pl;Polish”
0416 = “pt-br;Portuguese (Brazil)”
0816 = “pt;Portuguese (Portugal)”
0417 = “rm;Rhaeto-Romanic”
0418 = “ro;Romanian”
0818 = “ro-mo;Romanian (Moldova)”
0419 = “ru;Russian”
0819 = “ru-mo;Russian (Moldova)”
0C1A = “sr;Serbian (Cyrillic)”
081A = “sr;Serbian (Latin)”
041B = “sk;Slovak”
0424 = “sl;Slovenian”
042E = “sb;Sorbian”
040A = “es;Spanish (Traditional Sort)”
080A = “es-mx;Spanish (Mexico)”
0C0A = “es;Spanish (International Sort)”
100A = “es-gt;Spanish (Guatemala)”
140A = “es-cr;Spanish (Costa Rica)”
180A = “es-pa;Spanish (Panama)”
1C0A = “es-do;Spanish (Dominican Republic)”
200A = “es-ve;Spanish (Venezuela)”
240A = “es-co;Spanish (Colombia)”
280A = “es-pe;Spanish (Peru)”
2C0A = “es-ar;Spanish (Argentina)”
300A = “es-ec;Spanish (Ecuador)”
340A = “es-cl;Spanish (Chile)”
380A = “es-uy;Spanish (Uruguay)”
3C0A = “es-py;Spanish (Paraguay)”
400A = “es-bo;Spanish (Bolivia)”
440A = “es-sv;Spanish (El Salvador)”
480A = “es-hn;Spanish (Honduras)”
4C0A = “es-ni;Spanish (Nicaragua)”
500A = “es-pr;Spanish (Puerto Rico)”
0430 = “sx;Sutu”
041D = “sv;Swedish”
081D = “sv-fi;Swedish (Finland)”
041E = “th;Thai”
0431 = “ts;Tsonga”
0432 = “tn;Tswana”
041F = “tr;Turkish”
0422 = “uk;Ukrainian”
0420 = “your;Urdu”
042A = “vi;Vietnamese”
0434 = “xh;Xhosa”
043D = “ji;Yiddish”
0435 = “zu;Zulu”
 

leevo98

Member Tích Cực
Tham gia
20/7/13
Bài viết
482
Thích
167
#5
Thay thế tất cả file .mui trong Windows về phiên bản ngôn ngữ tương ứng

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
Mã: InstallLanguage, Default
Value: language codes

List language codes
Mã:
0436 = “af;Afrikaans”
041C = “sq;Albanian”
0001 = “ar;Arabic”
0401 = “ar-sa;Arabic (Saudi Arabia)”
0801 = “ar-iq;Arabic (Iraq)”
0C01 = “ar-eg;Arabic (Egypt)”
1001 = “ar-ly;Arabic (Libya)”
1401 = “ar-dz;Arabic (Algeria)”
1801 = “ar-ma;Arabic (Morocco)”
1C01 = “ar-tn;Arabic (Tunisia)”
2001 = “ar-om;Arabic (Oman)”
2401 = “ar-ye;Arabic (Yemen)”
2801 = “ar-sy;Arabic (Syria)”
2C01 = “ar-jo;Arabic (Jordan)”
3001 = “ar-lb;Arabic (Lebanon)”
3401 = “ar-kw;Arabic (Kuwait)”
3801 = “ar-ae;Arabic (you.A.E.)”
3C01 = “ar-bh;Arabic (Bahrain)”
4001 = “ar-qa;Arabic (Qatar)”
042D = “eu;Basque”
0402 = “bg;Bulgarian”
0423 = “be;Belarusian”
0403 = “ca;Catalan”
0004 = “zh;Chinese”
0404 = “zh-tw;Chinese (Taiwan)”
0804 = “zh-cn;Chinese (China)”
0C04 = “zh-hk;Chinese (Hong Kong SAR)”
1004 = “zh-sg;Chinese (Singapore)”
041A = “hr;Croatian”
0405 = “cs;Czech”
0406 = “the;Danish”
0413 = “nl;Dutch (Netherlands)”
0813 = “nl-be;Dutch (Belgium)”
0009 = “en;English”
0409 = “en-us;English (United States)”
0809 = “en-gb;English (United Kingdom)”
0C09 = “en-au;English (Australia)”
1009 = “en-ca;English (Canada)”
1409 = “en-nz;English (New Zealand)”
1809 = “en-ie;English (Ireland)”
1C09 = “en-za;English (South Africa)”
2009 = “en-jm;English (Jamaica)”
2809 = “en-bz;English (Belize)”
2C09 = “en-tt;English (Trinidad)”
0425 = “et;Estonian”
0438 = “fo;Faeroese”
0429 = “fa;Farsi”
040B = “fi;Finnish”
040C = “fr;French (France)”
080C = “fr-be;French (Belgium)”
0C0C = “fr-ca;French (Canada)”
100C = “fr-ch;French (Switzerland)”
140C = “fr-lu;French (Luxembourg)”
043C = “gd;Gaelic”
0407 = “de;German (Germany)”
0807 = “de-ch;German (Switzerland)”
0C07 = “de-at;German (Austria)”
1007 = “de-lu;German (Luxembourg)”
1407 = “de-li;German (Liechtenstein)”
0408 = “el;Greek”
040D = “he;Hebrew”
0439 = “hi;Hindi”
040E = “hu;Hungarian”
040F = “is;Icelandic”
0421 = “in;Indonesian”
0410 = “it;Italian (Italy)”
0810 = “it-ch;Italian (Switzerland)”
0411 = “ja;Japanese”
0412 = “ko;Korean”
0426 = “lv;Latvian”
0427 = “lt;Lithuanian”
042F = “mk;FYRO Macedonian”
043E = “ms;Malay (Malaysia)”
043A = “mt;Maltese” 0414 = “no;Norwegian (Bokmal)”
0814 = “no;Norwegian (Nynorsk)”
0415 = “pl;Polish”
0416 = “pt-br;Portuguese (Brazil)”
0816 = “pt;Portuguese (Portugal)”
0417 = “rm;Rhaeto-Romanic”
0418 = “ro;Romanian”
0818 = “ro-mo;Romanian (Moldova)”
0419 = “ru;Russian”
0819 = “ru-mo;Russian (Moldova)”
0C1A = “sr;Serbian (Cyrillic)”
081A = “sr;Serbian (Latin)”
041B = “sk;Slovak”
0424 = “sl;Slovenian”
042E = “sb;Sorbian”
040A = “es;Spanish (Traditional Sort)”
080A = “es-mx;Spanish (Mexico)”
0C0A = “es;Spanish (International Sort)”
100A = “es-gt;Spanish (Guatemala)”
140A = “es-cr;Spanish (Costa Rica)”
180A = “es-pa;Spanish (Panama)”
1C0A = “es-do;Spanish (Dominican Republic)”
200A = “es-ve;Spanish (Venezuela)”
240A = “es-co;Spanish (Colombia)”
280A = “es-pe;Spanish (Peru)”
2C0A = “es-ar;Spanish (Argentina)”
300A = “es-ec;Spanish (Ecuador)”
340A = “es-cl;Spanish (Chile)”
380A = “es-uy;Spanish (Uruguay)”
3C0A = “es-py;Spanish (Paraguay)”
400A = “es-bo;Spanish (Bolivia)”
440A = “es-sv;Spanish (El Salvador)”
480A = “es-hn;Spanish (Honduras)”
4C0A = “es-ni;Spanish (Nicaragua)”
500A = “es-pr;Spanish (Puerto Rico)”
0430 = “sx;Sutu”
041D = “sv;Swedish”
081D = “sv-fi;Swedish (Finland)”
041E = “th;Thai”
0431 = “ts;Tsonga”
0432 = “tn;Tswana”
041F = “tr;Turkish”
0422 = “uk;Ukrainian”
0420 = “your;Urdu”
042A = “vi;Vietnamese”
0434 = “xh;Xhosa”
043D = “ji;Yiddish”
0435 = “zu;Zulu”
cụ thể hơn đươc ko anh
 

tuananhpt

Research & Development System
Thành viên BQT
Tham gia
11/6/12
Bài viết
1,388
Thích
653
#6
cụ thể hơn đươc ko anh
Bạn replace tất cả các file MUI tiếng "khác" bằng file MUI tiếng Anh, sau đó vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language đổi Default thành tiếng Anh
 

leevo98

Member Tích Cực
Tham gia
20/7/13
Bài viết
482
Thích
167
#7
Bạn replace tất cả các file MUI tiếng "khác" bằng file MUI tiếng Anh, sau đó vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language đổi Default thành tiếng Anh
teamvie duoc ko anh
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm