• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[iso]Download Windows 7 MSDN NEWLY Updated Refresh ISOs - cập nhật ISO Windows 7 SP 1 mới (12/5/2011

FanMade

Member Mới
Tham gia
26/8/12
Bài viết
1
Thích
4
#1
Hiện nay MSDN đã cập nhật phiên bản ISO mới với ngày Date Published (UTC): 5/12/2011, không biết có gì thay đổi không nhưng windows 7 SP 1 được người dùng nâng cao đánh giá còn nhiều lỗi, có lẽ với build update này nó sẽ tích hợp các hotfix vá lỗi

Windows 7 Enterprise N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x64_dvd_u_67770 4.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:32:01 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:32:01 PM
SHA1: 3A35801881CB04D537D13479AC4E51510C9771CA ISO/CRC: 83DFBBEC

Windows 7 Enterprise N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x86_dvd_u_67770 3.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 247 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 247 PM
SHA1: F19B3F9ADB2D4EC08842FA2D3D147E237F9B1D40 ISO/CRC: 23DDC255

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1 ISO/CRC: CE09FA98

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C ISO/CRC: E3586659

Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:32:46 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:32:46 PM
SHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719 ISO/CRC: FF5299DA

Windows 7 Home Premium N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x64_dvd_u_676 825.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:35:43 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:35:43 PM
SHA1: 6496C1221B4D2090EA599ACAFBEE33AA6855AADC ISO/CRC: 37A796B6

Windows 7 Home Premium N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x86_dvd_u_676 913.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:35:47 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:35:47 PM
SHA1: F17FB1397797C5E83A3F18E76F19DCEE2B0736D4 ISO/CRC: EAEE2B7D

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:34:16 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:34:16 PM
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9 ISO/CRC: 4A182640

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58 ISO/CRC: AD44DB36

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928 ISO/CRC: E8C2AD67

Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C ISO/CRC: AAFC72AE

Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dv d_u_677896.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:37 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:37 PM
SHA1: D5BD65E1B326D728F4FD146878EE0D9A3DA85075 ISO/CRC: DB028749

Windows 7 Starter N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_starter_n_with_sp1_x86_dvd_u_678339.i so
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:07 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:07 PM
SHA1: 6DC7A5C6D1A83ECA0ACFF0B0623C9C6831209D44 ISO/CRC: 06A59500

Windows 7 Starter with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:43:48 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:43:48 PM
SHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209 ISO/CRC: C810B42C

Windows 7 Ultimate N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x64_dvd_u_677543. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:47:54 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:47:54 PM
SHA1: E01A55499FE9EBA718B59492E55B567F3D6F4E1B ISO/CRC: 9138781A

Windows 7 Ultimate N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x86_dvd_u_677597. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:47:40 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:47:40 PM
SHA1: BBF301280FAA00B02F5475CDAA06558F569569E8 ISO/CRC: 4E75B7F1

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 ISO/CRC: 992B8FCD

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 ISO/CRC: 35511F11
================================================== ===========
Link Down:​

Link direct từ Microsoft:

Windows 7 Ultimate SP1-U ISO
English x86: X17-59463.iso
English x64: X17-59465.iso
French x86: X17-59477.iso
French x64: X17-59479.iso
Spanish x86: X17-58877.iso
Spanish x64: X17-58879.iso
Windows 7 Professional SP1-U ISO
English x86: X17-59183.iso
English x64: X17-59186.iso
Windows 7 Professional N SP1-U ISO (Note: N editions come without media components)
English x86: X17-59335.iso
English x64: X17-59337.iso
Windows 7 Home Premium SP1-U ISO
English x86: X17-58996.iso
English x64: X17-58997.iso
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm