• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Lỗi phần mềm 5DFly Photo Design

hoangthien92ksb

Member Tích Cực
Tham gia
11/8/13
Bài viết
168
Thích
78
#1
Mình cài phần mềm 5DFly Photo Design nhưng khi cài xong, mở chạy chương trình mình toàn gặp lỗi
"Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately. Selected collating sequence not supported by the operating system."
Sau đó thì không mở được!
Bạn nào biết nguyên nhân, chỉ mình cách khắc phục với...:adore:
 

hoangthien92ksb

Member Tích Cực
Tham gia
11/8/13
Bài viết
168
Thích
78
#3
Nếu click vào Details:

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Exception: Selected collating sequence not supported by the operating system.
at _5DFlyDB.DBUtility.DbHelperOleDb.Query(String SQLString)
at _5DFlyDB.DAL.TBLSPECIAL.GetTBLSPECIAL(String where)
at _5DFlyKernel.Project.SpecialManager..ctor()
at _5DFly_Photo_Collage.FormIndex.FormIndex_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Control.Show()
at _5DFly_Photo_Collage.ControlFlow.AddingTempForm(Form TempForm)
at _5DFly_Photo_Collage.ControlFlow.AddIndexForm()
at _5DFly_Photo_Collage.FormStart.IBtn_FromTemplate_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
5DFly Photo Design
Assembly Version: 4.1.56.36486
Win32 Version: 4.1.56.36486
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFly%20Photo%20Design.exe
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
5DFlyKernel
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFlyKernel.DLL
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
5DFlySkin
Assembly Version: 1.1.0.0
Win32 Version: 1.1.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFlySkin.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
5DFlyDB
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFlyDB.DLL
----------------------------------------
5DFly Resouse
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFly%20Resouse.DLL
----------------------------------------
5DFlyImgLib
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFlyImgLib.DLL
----------------------------------------
5DFlyTools
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/5DFlyTools.DLL
----------------------------------------
System.Web
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
System.Transactions
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
ePhotoMaker
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 5.1.2100.2600
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/ePhotoMaker.DLL
----------------------------------------
rp3eydxt
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
ImageKit
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/ImageKit.DLL
----------------------------------------
ImgTone
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/ImgTone.DLL
----------------------------------------
ImgBase
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/ImgBase.DLL
----------------------------------------
CDownload
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/temp/bglrgkgfgx/CDownload.DLL
----------------------------------------
System.Management
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
 

hoangthien92ksb

Member Tích Cực
Tham gia
11/8/13
Bài viết
168
Thích
78
#8
Hình như bạn ấy sài XP, nhìn hình Add or Remove Programs, mình đoán vậy
Mình đã cài trên XP SP3 và kích hoạt bản quyền, chạy hoàn toàn bình thường, không lỗi
Chắc chắn do bản Net Framework bạn cài đó, gỡ sạch, xong cài lại đi, nên update vài hotfix của Net Framework (hoặc bạn dùng XP, XP SP1, XP SP2 chắc không được hỗ trợ nữa)

5DFly Photo Design
Setup: http://download.5dfly.com/5dfly-setup.exe
Templates: http://download.5dfly.com/install-all/5dfly-templates-batch-install.zip

Register
Name: Richard Swain
Serial: 25LULQLTMNMMPT09435681054992E917
hi chuẩn rùi!mình xài SP2 bạn ak!:big_smile: ấy đi ấy lại mà không được nản quá mất thui!
 

hoangthien92ksb

Member Tích Cực
Tham gia
11/8/13
Bài viết
168
Thích
78
#9
Hình như bạn ấy sài XP, nhìn hình Add or Remove Programs, mình đoán vậy
Mình đã cài trên XP SP3 và kích hoạt bản quyền, chạy hoàn toàn bình thường, không lỗi
Chắc chắn do bản Net Framework bạn cài đó, gỡ sạch, xong cài lại đi, nên update vài hotfix của Net Framework (hoặc bạn dùng XP, XP SP1, XP SP2 chắc không được hỗ trợ nữa)

5DFly Photo Design
Setup: http://download.5dfly.com/5dfly-setup.exe
Templates: http://download.5dfly.com/install-all/5dfly-templates-batch-install.zip

Register
Name: Richard Swain
Serial: 25LULQLTMNMMPT09435681054992E917
mấy nay máy bị lỗi nên ghost lại miết, mình cũng ghost qua bản xps3
http://phienbanmoi.com/threads/ghos...nhhonhuynhde-huyen-thoai-xp-02-09-2013.19555/
nhưng nó vẫn báo lỗi nhứ thế này!
Nhưng do bản SP3 này lỗi không cài được phần mềm Nova mình lại xài lại bane sp2,bạn có cách nào khắc phục được thì cho mình ý kiến vs nhé!
:haha:
 

hoangthien92ksb

Member Tích Cực
Tham gia
11/8/13
Bài viết
168
Thích
78
#13
ca này khó đẻ không ai đỡ được rùi!thui thì quên lun không dùng 5D..,bay nữa vậy :still_dreaming:
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm