• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Microsoft office 2013 [Đã Actived] - Bộ ứng dụng văn phòng pro nhất

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

thebest4iu

Số Nguyên Tố
Thành viên BQT
HoaHong
0
#1
Mình thấy trên nhiều diễn đàn hiện nay chưa có người chia sẻ office 2013 đã @ctive sẵn. Hum nọ trên bài của bác hylns blog có cái @ctive win 8 verson 2.0 có cái torent down về cái Office 2013 Volume All Edition đã được @ctive sẵn. Bản này là bản full iso gồm nhiều phiên bản cho mọi người có thể chọn. Hiện hoạt động tốt trên win 7,còn win 8 thì bác nào updates là nó block. Chia sẻ cho những người chưa có, cò có ruj thì coi như thêm link cho mọi người.Một số hình ảnh:


[TABLE="width: 500, align: center"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Link : gồm 92 file nén 50 MB, giải nén ra file .iso 4.47 GB. Dowload maxspeed zingme.

1. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyODkrNTE4NDAxNTM=
2. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTcrNTE4NDAxNTM=
3. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyODgrNTE4NDAxNTM=
4. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTQrNTE4NDAxNTM=
5. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTYrNTE4NDAxNTM=
6. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTMrNTE4NDAxNTM=
7. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTUrNTE4NDAxNTM=
8. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTErNTE4NDAxNTM=
9. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTIrNTE4NDAxNTM=
10. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTArNTE4NDAxNTM=
11. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDIrNTE4NDAxNTM=
12. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDErNTE4NDAxNTM=
13. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDArNTE4NDAxNTM=
14. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTkrNTE4NDAxNTM=
15. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEyOTgrNTE4NDAxNTM=
16. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTUrNTE4NDAxNTM=
17. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTQrNTE4NDAxNTM=
18. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDUrNTE4NDAxNTM=
19. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTMrNTE4NDAxNTM=
20. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDQrNTE4NDAxNTM=
21. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTIrNTE4NDAxNTM=
22. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTErNTE4NDAxNTM=
23. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTArNTE4NDAxNTM=
24. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDkrNTE4NDAxNTM=
25. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDgrNTE4NDAxNTM=
26. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDcrNTE4NDAxNTM=
27. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMDYrNTE4NDAxNTM=
28. Wait
29. Wait
30. Wait
31. Wait
32. Wait
33. Wait
34. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjArNTE4NDAxNTM=
35. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTkrNTE4NDAxNTM=
36. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTgrNTE4NDAxNTM=
37. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMTcrNTE4NDAxNTM=
38. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzUrNTE4NDAxNTM=
39. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzMrNTE4NDAxNTM=
40. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzArNTE4NDAxNTM=
41. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzIrNTE4NDAxNTM=
42. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjgrNTE4NDAxNTM=
43. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzYrNTE4NDAxNTM=
44. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzQrNTE4NDAxNTM=
45. Wait
46. Wait
47. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzErNTE4NDAxNTM=
48. K
49. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjkrNTE4NDAxNTM=
50. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjYrNTE4NDAxNTM=
51. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjQrNTE4NDAxNTM=
52. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjUrNTE4NDAxNTM=
53. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjMrNTE4NDAxNTM=
54. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjIrNTE4NDAxNTM=
55. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjArNTE4NDAxNTM=
56. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNjErNTE4NDAxNTM=
57. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTkrNTE4NDAxNTM=
58. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTgrNTE4NDAxNTM=
59. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTcrNTE4NDAxNTM=
60. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTUrNTE4NDAxNTM=
61. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTYrNTE4NDAxNTM=
62. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTMrNTE4NDAxNTM=
63. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTErNTE4NDAxNTM=
64. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTIrNTE4NDAxNTM=
65. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzcrNTE4NDAxNTM=
66. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNTArNTE4NDAxNTM=
67. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDYrNTE4NDAxNTM=
68. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDcrNTE4NDAxNTM=
69. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDUrNTE4NDAxNTM=
70. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDMrNTE4NDAxNTM=
71. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDQrNTE4NDAxNTM=
72. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDIrNTE4NDAxNTM=
73. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDErNTE4NDAxNTM=
74. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNDArNTE4NDAxNTM=
75. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzgrNTE4NDAxNTM=
76. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzkrNTE4NDAxNTM=
77. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzcrNTE4NDAxNTM=
78. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzYrNTE4NDAxNTM=
79. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzUrNTE4NDAxNTM=
80. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzkrNTE4NDAxNTM=
81. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzIrNTE4NDAxNTM=
82. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzErNTE4NDAxNTM=
83. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMzArNTE4NDAxNTM=
84. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjkrNTE4NDAxNTM=
85. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjcrNTE4NDAxNTM=
86. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjgrNTE4NDAxNTM=
87. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjYrNTE4NDAxNTM=
88. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjUrNTE4NDAxNTM=
89. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzNzgrNTE4NDAxNTM=
90. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjQrNTE4NDAxNTM=
91. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjMrNTE4NDAxNTM=
92. http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTEzMjIrNTE4NDAxNTM=

Nguồn:VNZ​
 

hoangviet123

Member Vip
HoaHong
0
#3
Vãi link.Up 1 link 4share đi bác ợ. :D
 

yesterday210

Member Mới
HoaHong
0
#4
đặt gạch hóng ,mong có bác nào hảo tâm up lên host khác,chứ mà 95 parts thì hơi chóng mặt nhỉ.Dù sao cũng xin cảm ơn bác chủ thớt
 

mjss_love

Member Vip
HoaHong
0
#9
thấy mà ớn quá bác ơi ! 1 link mấy e còn down chứ 95link thế này down mỏi tay chứ đừng nói mỏi mắt
 

thanhluongks

Member Tích Cực
HoaHong
0
#12
Tôi cũng đến lạy bác nào đi up đến 90 part, chắc chẳng ai đủ công lực để down về, hix, down được 89 part mà die một part thì toi cơm
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bài xem nhiều