• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Mọi người giúp em khắc phục lỗi free pascal

Nguyen Anh Tuan

Member Chính Thức
#1
Em mới học về kiểu con trỏ trong pascal, khi gõ chương trình sau:
Mã:
Program Contro1;
Uses crt;
Type m=array[1..5] of byte;
Var i:byte;
mct:array[1..10] of ^string;
ctm:^m;
s1,s2:string;
Begin
Clrscr;
Writeln('Cac con tro mang tu 1-->5');
For i:=1 to 5 do
Begin
ctm^:=i;
write(ctm^,' ');
End;
Writeln;
Writeln('Con tro mang 3 la:',ctm^[3]);
s1:='Ha Noi Viet Nam';
s2:='Happy new year';
mct[1]^:='aaaaaa';
mct[2]^:='bbbbbb';
mct[3]:=@s1;
mct[4]:=@s2;
mct[5]^:='bbbbbb';
Writeln('Cac mang con tro tu 1-->10');
For i:=1 to 10 do writeln(mct^);
Readln;
End.
Khi em nhấn alt+F9 thì free pascal báo:

(Chương trình đúng)
Nhưng khi em nhấn Ctrl+F9 thì nó lại báo:
Program E:\BL\Contro1.exe exited with exitcode = 216


Em chạy thử bằng turbo pascal thì chương trình vẫn chạy bình thường.Mọi người ai biết cách khắc phục chỉ giúp em, vài ngày nữa là em đi thi rồi.
 

minh_ng2000

Death Moderator
Thành viên BQT
#2
Đã Edit bài lại cho dễ nhìn rùi nhé bạn

Lỗi 216. General Protection fault: Lỗi bảo vệ chung.
Ứng dụng đã truy cập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ. Lỗi xãy ra khi:
1. Truy cập vào 1 con trỏ Nil.
2. Truy cập vào vùng nhớ nằm ngoài giới hạn.
 

basi008

Member Chính Thức
#4
Ai
Đã Edit bài lại cho dễ nhìn rùi nhé bạn

Lỗi 216. General Protection fault: Lỗi bảo vệ chung.
Ứng dụng đã truy cập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ. Lỗi xãy ra khi:
1. Truy cập vào 1 con trỏ Nil.
2. Truy cập vào vùng nhớ nằm ngoài giới hạn.
Pro ơi giúp minh giải mấy bài này với
Bài 1: Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau:
F(1)=F(2)=1;
F(n)=F(n-1)+F(n-2) với n>2.
a) Hãy nhập một số n và in ra các số Fibonacci đầu tiên
b) Hãy nhập một số n và in ra các cố Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng n.
c) Nhập một số n, kiểm tra xem m có phải là số Fibonacci không?

( Câu c) nhập 1 số n hay m e hok rõ nữa ,thấy trong tài liệu là m mà trên mạng lại là n )

Câu 2: Nhập số thực a,số nguyên n và tính tổng :
1/a + 1/(a(a+1)) + ... + 1/(a(a+1)...(a+n))

Câu 3: Nhập tọa độ 3 đỉnh A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3)
a) Tính diện tích tam giác. Xét xem A,B,C có thẳng hàng không ?
b) Nếu A,B,C không thẳng hàng, nhập tọa độ của 1 điêm M(x,y) và xét xem M nằm trong, trên chu vi hay là nằm ngoài tam giác ABC

Câu 4:
Nhập ma trận A, sắp xếp lại mỗi hàng để được các phần tử của mỗi hàng tăng dần.

Câu 5:
Lập một tệp danh sách thí sinh gồm Tên, Ưu tiên, điểm Toán, điểm Lý, điểm Hóa. Nhập điểm chuẩn, đọc lại tệp và in ra những thí sinh đỗ:

nếu có : tổng điểm (Toán, Lý, Hóa) + Điểm Ưu tiên >= điểm chuẩn

Giúp minh gấp nha ,tuần sau là phải thi rồi ,có j minh thanks trước ,thứ 5 là thi rồi ,ak wen nhớ là ngôn ngữ pascal nha
 

Bài xem nhiều