• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Download phần mềm Nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử

HaTT_TT

Member Mới
Tham gia
19/3/20
Bài viết
1

Download-Button
Tải xuống ngay
Nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử

Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành xu thế của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã chú trọng và quan tâm đến việc phát triên nền kinh tế số. Trong đó, có thể thấy rõ nhất là việc ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 01/NQ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Theo đó, kể từ ngày 1/11/2020 thì 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, dịch vụ. Việc áp dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều thay đổi lớn trong công tác quản lý, vận hành và giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán về tiết kiệm chi phí và thời gian. Tuy nhiên, để có thể áp dụng một cách tốt nhất và đúng quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản trong việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

- Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa
đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
- Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn
bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
- Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên
gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.
- Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử

- Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và cần phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền của doanh nghiệp có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

- Việc doanh nghiệp đăng ký, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử trong các giao dịch thương mại đều phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này.

- Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ là cơ sở dữ liêu về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế, cung cấp thông tin hóa đơn điện điển tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin ghi trên hóa đơn

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
  • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
  • Không bắt buộc có chữ ký số;
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.


Thời điểm lập hóa đơn điện tử
Theo Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn điện tử được quy định:
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với việc bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với việc cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
  • Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.
Mỗi tổ chức, cá nhân khi sử dụng hóa đơn điện tử cần đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc khi lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo các hoạt động giao dịch của doanh nghiệp được diễn ra tốt nhất, thuận tiện nhất!

Tìm hiểu thêm về Cách tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng
 

Download-Button
Tải xuống ngay