• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Những câu chửi bằng tiếng anh [Tổng hợp]

Công Hậu JB

Thành Viên Cống Hiến
Tham gia
16/1/13
Bài viết
2,839
Thích
1,513
#1
0- mother *beep* u : DMM
1-Đồ dở hơi!
Up yours!
3-Tức quá đi!
How irritating!
4-Vô lý!
Nonsence!
5-Đừng có ngu quá chứ !
Don't be such an ass.
6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!
7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?
8-Biến đi! Cút đi!
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!
10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)
11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!
12-Mẹ kiếp!
Damn it!
13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!
14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !
15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!
16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!
17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?
19-You're such a dog !
Thằng chó này.
20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.
21: god - damned
khốn kiếp
22: what a life! ^^ oh,hell! >>>>>.
mẹ kiếp
23 uppy! >>>>>
chó con
24: the dirty pig! >>>>>>
đồ con lợn
25: *beep* you =
đis mẹ mày á
26. What do you want?
Mày muốn gì ?
27.You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !
28. Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !
29. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi
30. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy
31. Shut up!
Câm miệng
32. Get lost.
Cút đi
33. You’re crazy!
Mày điên rồi !
34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?
35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao
37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi
39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật
40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày
41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rồi không?
42. Who says?
Ai nói thế ?
43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế
44. Drop dead.
Chết đi
45. You bastard!
Đồ tạp chũng
46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.
47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe
48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa
49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc
51. That’s terrible.
Gay go thật
52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi
53. I detest you!
Tao câm hận mày
54. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?
55. You bitch!:
đồ chó đẻ
56. *beep* off!:
mẹ kiếp hoặc j đó tương tự=.=
57. Knucklehead
đồ đần độn
58. Damn it! ~ *beep*!
Chết tiệt
59. Who the hell are you?
Mày là thằng nào vậy?
60. Son of a bitch
Đồ ( tên) chó má
61. Asshole!
Đồ khốn!..................................................................
62 You’re nothing to me. Đối với tao, mày không là gì cả
63 What do you want? Mày muốn gì ?
64 You’ve gone too far! Mày thật quá quắt/ đáng !
65 Get away from me! Hãy tránh xa tao ra !
66 I can’t take you any more! Tao chịu hết nỗi mày rồi
You asked for it . Do tự mày chuốc lấy
67 Shut up! ! Câm miệng
Get lost.! Cút đi
You’re crazy!! Mày điên rồi !
Who do you think you are? ? Mày tưởng mày là ai ?
I don’t want to see your face! ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Get out of my face. ! Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. 。Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
You piss me off. 。Mày làm tao tức chết rồi
You have a lot of nerve. 。Mặt mày cũng dày thật
It’s none of your business. ! Liên quan gì đến mày
Do you know what time it is?? Mày có biết mày giờ rối không?
Who says? Ai nói thế ?
Don’t look at me like that.。Đừng nhìn tao như thế
Drop dead. ! Chết đi
You bastard!! Đồ tạp chũng
That’s your problem. 。 Đó là chuyện của mày.
I don’t want to hear it.! Tao không muốn nghe
Get off my back.。 Đừng lôi thôi nữa
Who do you think you’re talking to??Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot!个! Đúng là đồ ngốc
That’s terrible. ! Gay go thật
Mind your own business! ! Lo chuyện của mày trước đi
I detest you! ! Tao câm hận mày
Can’t you do anything right?。 Mày không làm được ra trò gì sao ?
What the *** are u going to say? Mày định nói cái *** gì?
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm