• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Games [PC] Awesomenauts MULTi8-PLAZA [ISO | ACTION |2014]

gianlan123

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
13/10/12
Bài viết
1,812
Thích
646
#1


Mã:
     ¦¦¦¦¦¦¦       ¦¦
   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦    ¦¦¦¦¦
  ¦¦¦      ¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦
 ¦¦¦    ¦¦¦¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
 ¦¦    ¦¦¦¦   ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
¦¦    ¦¦¦    ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
 ¦¦   ¦¦¦¦    ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¦¦¦    ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦
  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦
   ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦   ¦¦¦¦ ¦¦¦  ¦¦   ¦¦¦¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦
    ¦¦¦¦       ¦¦¦   ¦¦¦  ¦¦¦   ¦  ¦¦¦¦  ¦¦¦  ¦¦¦
    ¦¦¦¦       ¦¦¦  ¦¦¦  ¦¦¦¦  ¦¦ ¦¦¦¦   ¦¦¦  ¦¦¦¦  ¦
 ¦¦  ¦¦¦¦       ¦¦¦  ¦¦¦  ¦¦¦¦  ¦¦ ¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦  ¦¦
 ¦¦  ¦¦¦        ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦        ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
  ¦¦¦          ¦¦¦¦  ¦¦¦  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦   ¦¦¦  ¦¦¦¦
                       ¦¦  ¦¦¦
                       ¦¦¦ ¦¦¦¦
                       ¦¦¦¦¦¦¦¦
                        ¦¦¦¦

               -P-R-E-S-E-N-T-S-

           Awesomenauts (c) Ronimo Games

Date .................................................. .. January.2015
Size .................................................. ........ 1xDVD5
Languages ................................. EN/DE/FR/IT/ES/NL/PT-BR/RU
Protection .................................................. ... Steam


_¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  _¯¯¯¦ ¦¯¯¯_ _¯¯¯¦ ¦  ¦ ¦    ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯_
¦          ¦¯¯¯¦ ¦¯¯¯¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦¯¯           ¦
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¦  ¦ ¦___¦ ¦___¯ ¦___¯ ¦___¯  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


The year is 3587. Conflict spans the stars as huge robot armies are
locked in an enduring stalemate. In their bid for galactic supremacy,
they call upon the most powerful group of mercenaries in the universe:
the Awesomenauts!


_¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¯ ¦¯¯¯_ _¯¯¯¯ ¦   _¯¯¯¦ ¦   ¦    ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯_
¦        ¦ ¦  ¦ ¯¯¯¯¦ ¦¯¯  ¦¯¯¯¦ ¦   ¦          ¦
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¦ ¦  ¦ ____¯ ¦___¯ ¦  ¦ ¦___¯ ¦___¯  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯


  1. Extract release
  2. Mount ISO
  3. Install the game
  4. Copy cr@ck from the folder /PLAZA
  5. Play

  Notes: Game is updated to the latest version (2.8).
     Included DLCs (34):

     > Awesomenauts - Abyssal Swiggins
     > Awesomenauts - Admiral Swiggins, PHD
     > Awesomenauts - Bionic Raelynn
     > Awesomenauts - Bumble Gnaw Skin
     > Awesomenauts - Cap'n Vinnie & Seadog Spike
     > Awesomenauts - Cheerleader Penny
     > Awesomenauts - Cluck
     > Awesomenauts - Coco Hawaii Skin
     > Awesomenauts - Coco McFly
     > Awesomenauts - Demon Skolldir skin
     > Awesomenauts - Desperado Penny
     > Awesomenauts - Digital G Skin
     > Awesomenauts - Disco Voltar Skin
     > Awesomenauts - Double-O Yuri Skin
     > Awesomenauts - Expendable Clunk Skin
     > Awesomenauts - Genji the Grey Skin
     > Awesomenauts - Gnabot
     > Awesomenauts - Grandmaster Splash Skin
     > Awesomenauts - Hot Rod Derpl Skin
     > Awesomenauts - Kage Genji
     > Awesomenauts - Kosmonaut Yuri Skin
     > Awesomenauts - Leon Pirate
     > Awesomenauts - Mousquetaire Leon Skin
     > Awesomenauts - Officer Lonestar Skin
     > Awesomenauts - Party Boy McPain
     > Awesomenauts - Pimpy G Skin
     > Awesomenauts - Pirate Derpl
     > Awesomenauts - Ravishing Raelynn
     > Awesomenauts - Sentry X-58 Skin 1
     > Awesomenauts - Shaolin Ayla
     > Awesomenauts - Skreeletor Skin
     > Awesomenauts - Starstorm Expansion
     > Awesomenauts - SUSI Announcer
     > Awesomenauts - Teddy Ayla
     > Awesomenauts - Titanium Ted


_¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  _¯¯¯¯ _¯¯¯¦ _¯¯¯¯ _¯¯¯¯ ¦   _¯¯¯¯  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯_
¦         ¦ ¯¯¦ ¦¯¯¯_ ¦¯¯¯¯ ¦¯¯¯¯ ¦¯¯  ¯¯¯¯¦         ¦
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¦___¦ ¦  ¦ ¦___¯ ¦___¯ ¦___¯ ____¯  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


          CODEX - ENiGMA - ADDONiA - @ctivated


_¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¦¯¯¯_ _¯¯¯¯ ¦ ¦ ¦ _¯¯¯_  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯_
¦           ¦  ¦ ¦¯¯¯¯ ¦ ¦ ¦ ¯¯¯¯¦            ¦
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯  ¦  ¦ ¦___¯ ¦_¦_¯ ____¯  ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


               Coming soon...
System Requirements

MINIMUM
- Processor : CPU Intel Pentium Dual Core 2.4
- Memory : 2 GB Of RAM
- Video card : 512 MB
- Sound Card : Compatible with DirectX 9.0c
- HDD : 10 GB Free Space Drive
- DirectX : DirectX@ 9.0c 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm