• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Share] Huge List of PhotoShop Tutorials

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,209
Nơi ở
[PBM]
#1
Tổng hợp 100 Photoshop Tutorial Links And Also For Plugins​

1. http://www.newtutorials.com/photoshop-textures.htm
2. http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/Text-Effects/1
3. http://www.myjanee.com/tuts/tutlist.htm
4. http://www.photoshop-pack.com/details/Background_texture/256
5. http://www.photoshop.0tutor.com/rss.aspx
6. http://www.tutorialsgarden.com/articles/2-Making-Cool-Interface-Orb/
7. http://www.cgtutorials.com/t1880/Adobe_Photoshop/Make_cool_background_for_picture
8. http://www.rnel.net/tutorials/Photoshop/Text_Effects
9. http://www.pslover.com/tutorials/TextFX/1
10. http://www.adobenerds.com/tutorials.php
11. http://www.infinitee-designs.com/Tutorials-Photoshop-1.htm
12. http://www.photoshopessentials.com/photoshop-text/text-effects/
13. http://psworkshop.net/psworkshop/Category.asp?CatID=1
14. http://www.tutorial-center.com/search/Ulead+Cool+3D+guide+trick/1/
15. http://www.photoshoptutorials.dk/how-to-make-text-overlap-in-glowing-background
16. http://www.dwphotoshop.com/photoshop/blending.php
17. http://www.picturecorrect.com/photoshoptips/blending_photos.htm
18. http://www.trap17.com/index.php/blending-images-photoshop_t23407.html
19. http://www.photoshopcafe.com/tutorials/blend/blend.html
20. http://www.newtutorials.com/matrix-effect-tutorial.htm
21. http://www.comics2film.com/index.php?a=story&b=3387&c=11
22. http://www.photoshopsupport.com/tutorials/or/selective-coloring.html
23. http://www.axialis.com/tutorials/tutorial-misc001.html
24. http://www.tutorio.com/tutorial/coloring-images-in-photoshop
25. http://www.phototakers.com/articles/articles/33.html
26. http://www.elfwood.com/farp/coloring/photoshop.html
27. http://tricks.onigo.net/2006/01/19/2-minute-tricks-24-hand-coloring/
28. http://www.fur.com/~almackey/tutorial/
29. Http://www.trap17.com/index.php/cool-sig-backgrounds-photoshop_t30572.html
30. http://forums.qj.net/showpost.php?p=655886&postcount=1
31. http://pslover.com/similar/Make_a_cool_sig
32. http://forums.livingwithstyle.com/showthread.php?t=157199
33. http://www.picgames.com/forum/viewtopic.php?t=19362
34. http://pslover.com/similar/How_to_make_an_iPod_in_photoshop
35. http://puddles.9.forumer.com/index.php?showtopic=319&st=0&#entry3976
36. http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=132138
37. http://www.polykarbonbbs.com/showthread.php?t=19373
38. http://www.good-tutorials.com/
39. http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-tutorials/Textures-and-backgrounds/Most-popular/1/
40. http://www.adobeevangelists.com/photoshop/index.html
41. http://studio.adobe.com/
42. http://www.duke.edu/~ac10/photoshop/index.html
43. http://www.fur.com/~almackey/tutorial/
44. http://www.aqa-d.se/ny/pstips/fwf_all.htm
45. http://www.b-man.dk/tutorials.asp
46. http://www.cyberinkdesign.com/tutor.htm
47. http://www.elated.com/tutorials/graphics/photoshop/
48. http://www.effectlab.com/index2.html
49. http://www.dreaminfinity.com/tutorials/photoshop.php
50. http://www.go.to/designstudios
51. http://www.eyeball-design.com/page09.htm
52. http://www.gifart.com/graphictips5.shtml
53. http://www.dp.ghostbone.com/resources.html
54. http://user.fundy.net/morris/photoshop.shtml
55. http://www.webgraphicscenter.com/tutorials/index.cfm/photoshop/
56. http://www.visi.com/~drozone/handson/
57. http://www.gurusnetwork.com/tutorials/two_d/photoshop/
58. http://www.lombergar.com/go/?i=deezin
59. http://forums.neverside.com/graphics/photoshop/
60. http://www.magicpixel.com.au/tutorials/index.cfm
61. http://www.photoshop101.com/
62. http://www.spiritpower.org/photoshop/index.htm
63. http://www.photocillin.com/
64. http://www.photoshopjunkie.com/tutorials/
65. http://www.hotwired.com/webmonkey/98/20/index0a.html?tw=graphics_fonts
66. http://www.photoshopstuff.com/
67. http://www.photoshoptopsecret.com/
68. http://www.rtideas.com/ticks/
69. http://www.the-photoshop-tutorials.com/
70. http://www.tutorialselect.com/
71. http://www.photoshoptutorial.net/
72. http://www.photoshopace.co.uk/home.htm
73. http://www.pixel2life.com/tutorials/Adobe_Photoshop/All/
74. http://www.planetphotoshop.com/
75. http://www.photoshoptutorials.us/
76. http://digicollage.com/asap/index.htm
77. http://www.polykarbon.com/
78. http://www.powerpix.net/resources.html
79. http://www.ps6.com/
80. http://www.rasterized.org/
81. http://retouchpro.com/tutorials/
82. http://www.teamphotoshop.com/index.php
83. http://photoshop.weblogsinc.com/
84. http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/
85. http://www.screaming-art.com/tutorials.php
86. http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/1
87. http://www.tutorialselect.com/
88. http://www.thewebmachine.com/
89. http://www.worth1000.com/tutorial.asp
90. http://www.xanthic.net/tutorials.php
91. http://www.13dots.com/forum/lofiversion/index.php/f102.html
92. http://www.80four.co.uk/photoshop/index.asp?page=Photoshop Tutorials
93. http://www.vecpix.com/tutorials/photoshop/
94. http://tutorialblog.org/how-to-create-a-***y-modern-logo
95. http://www.freephotoshop.com/html/free_shapes.html
96. http://www.scriptocean.com/
97. http://www.graphicxtras.com/
98. http://www.biorust.com/downloads/browse/4/added/desc/1/
99. http://graphicssoft.about.com/od/photoshopdownloads/Free_Downloads_for_Adobe_Photoshop.htm
100. http://www.photoshoproadmap.com/Pho...ellaneous/Photoshop-free-downloads-collection

Một kho nữa cho a e nào mún tìm hiểu

[AN]
http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/
http://www.stab.se/aq/ny/pstips/fwf_all.htm
http://www.mynx-home.tk/
http://wwwebmasters.net/tutorials/Photoshop/
http://www.wastedyouth.org/tutorials.php
http://www.hyperpark.com/tutorials.htm
http://www.pragt.net/tutorials/photoshop/
http://gliebster.com/tutorials/
http://www.bobsphotoshopsource.co.uk/pstuts.htm
http://philoader.net/v/tutorials5.html
http://www.wetzelandcompany.com/MonthlyTipB.html
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.2ginc.com/tutorials/ps.html
http://www.espressographics.com/text/menuph5.html
http://www.orionnetlinks.com/Photoshop/photoshop.asp
http://www.sketchpad.net/photoshp.htm
http://www.zeroplace.com/tipsntricks.html
http://www.dsigning.com/ ( many tutorials )
http://nebulus.org/index.html?pg=tutorial_ps.asp ( large collection of tutorials )
http://www.thunderlizard.com/handouts/ps_table.html ( shortcuts for Photoshop 4 & 5 )
http://www.sitebuilder.ws/photoshop/pstutorials.htm ( 65 tutorials )
http://epaperpress.com/pscolor/ ( color correction )
http://www.planetphotoshop.com/peteback.html ( Pete Bauer's tutorials - good quality )
http://www.trainingtools.com
http://www.arraich.com/ref/aatoolbar6.htm
http://www.carlvolk.com/photoshoptips.asp
http://www.tutorialized.com/
http://g3fusion.com/
http://www.photoshop101.com/
http://www.psdmag.org/

Tips and Tricks:

http://user.fundy.net/morris/downlo...toshop6Tips.pdf ( 304 Photoshop tips & tricks )
http://www.absolutecross.com/tutori...es/round-edges/
http://www.actionfx.com/
http://www.adobeevangelists.com/
http://www.adobe.com/webstudio/phot...blend/main.html
http://www.adobe.com/products/tips/photoshop.html
http://www.geo.utexas.edu/output/photoshop.html
http://development.alpha-project.net/tutorials.html
http://www.aqa-d.se/
http://ard.virtualave.net/frame.htm
http://www.veraldar.net/ari/
http://webreference.com/graphics/column36/
http://www.bizark.com/
http://www.bluesfear.com/
http://www.webdevelopersjournal.com..._ad_banner.html
http://www.candeekis.com/alltutorials.html
http://www.cbtcafe.com/photoshop/
http://builder.cnet.com/webbuilding/0-7370.html
http://builder.cnet.com/webbuilding...-4279263-1.html
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.cyberinkdesign.com/tutor.htm
http://www.dacort.com/tutorials.php
http://www.dalinise.com/
http://2achievesuccess.com/david/
http://misery.subnet.at/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.designsbymark.com/pstips/
http://www.dsigning.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digital-creativity.co.uk/
http://www.digitalthread.com/
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.dreaminfinity.com/tutorials/ps.shtml
http://www.edevcafe.com/docs.php?ty...al&catid=24
http://www.elated.com/
http://www.zdjournals.com/ips/
http://www.geocities.com/nessele/
http://erk.free.fr/
http://www.espressographics.com/
http://www.evening.demon.co.uk/articles.html
http://www.exquisitedesign.com/
http://www.extremeflash.com/
http://www.extropia.com/
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.firelily.com/
http://www.freegraphics.com/10_Tutorials/Photoshop/
http://www.codewarrioru.com/CodeWarriorU/
http://www.webspace.com.br/opus/web3.htm
http://geda-online.com/
http://www.gifart.com/graphictips5.shtml
http://gliebster.com/
http://www.2ginc.com/
http://www2.gograph.com/fusion/EN/E...op.cfm?jmpfos=1
http://www.goranation.com/
http://books.je-ideadesign.com/view...psresources.htm
http://graphicssoft.about.com/libra...shop+6+Tutorial
http://wwwebmasters.net/tutorials/Photoshop/
http://user.fundy.net/morris/redire...photoshop.shtml
http://www.grafx-design.com/tutorials.html
http://www.gurusnetwork.com/
http://homepages.ihug.com.au/~mr_jr/tutorials.htm
http://www.hyperpark.com/
http://www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
http://the-internet-eye.com/HOWTO/default.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.arraich.com/ps_intro.htm
http://jereme.gfxsites.net/
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://pionet.net/~jzeman/tips/contents.html
http://www.multimania.com/harvestr/logos/
http://www.iboost.com/build/software/pshop/index.html
http://www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
http://hotwired.lycos.com/webmonkey....html?tw=design
http://www.iservice.at/isset.html
http://www.itgraphics.com.au/tutorial/index.htm
http://www.visual-redemption.com/
http://mccannas.com/pshop/photosh0.htm
http://showcase.netins.net/web/wolf359/linkotip.htm
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://homepage.mac.com/markstrange...hoto~index.html
http://www.sketchpad.net/
http://www.photoshopuser.com/
http://www.neofrog.com/
http://www.netpedia.com/graphics/tips/
http://www.opticnurve.com/
http://orgcon.jlswebsource.com/tips.html
http://www.orionnetlinks.com/Photoshop/photoshop.asp
http://www.ozones.com/handson/
http://www.pageresource.com/
http://www.pagetutor.com/
http://www.pankpages.com/
http://www.piscespub.com/pcpp50.html
http://www.pixelpunk.8m.com/
http://showcase.netins.net/web/wolf359/adobepc.htm
http://www.perfectpixels.com/home.cfm
http://www.phong.com/
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.poidesign.com/
http://www.pragt.net/
http://www.webreference.com/graphics/
http://www.psionic.pwp.blueyonder.co.uk/
http://www.webreference.com/graphics/
http://www.rainworld.com/oe_99/forg...ndex.frame.html
http://www.raestudios.com/
http://www.rainworld.com/
http://www.renderosity.com/tutorial...s_key=990025582
http://books.je-ideadesign.com/view...psresources.htm
http://robouk.gdesign.nl/index.php3
http://www.russellbrown.com/
http://www.afn.org/~afn07395/Seamle...seamlesstut.htm
http://www.creativepro.com/story/fe...ml?ArtToday=1-1
http://www.shortcutcentral.com/
http://www.sketchpad.net/photoshp.htm
http://learn.smartplanet.com/educat...asp?Course=SPBW
http://webdeveloper.com/html/html_table_splicing.html
http://www.spoono.com/
http://www.webslave.dircon.co.uk/photoshop/
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://strider-web.virtualave.net/
http://www.netcolony.com/arts/d5uga/Pshop/tuts.html
http://www.wetzelandcompany.com/MonthlyTipB.html
http://thetechnozone.com/macbuyersg...Photoshop6.html
http://www.thinkdan.com/
http://www.sev.com.au/dtpzone/phtips.asp
http://members.tripod.com/~rddesign/prof.html
http://www.teamphotoshop.com/
http://graphicssoft.about.com/cs/ph...?once=true&
http://www.intelinfo.com/newly_rese..._Tutorials.html
http://twh.telefragged.com/
http://builder.com.com/
http://users.iafrica.com/c/cu/cubic/vers/
http://www.wastedyouth.org/
http://www.webclass-101.com/photoshop6.shtml
http://wdvl.com/Authoring/Graphics/...toshop/toc.html
http://www.webgraphicscenter.com/
http://webreference.com/graphics/column36/

http://www.pixel2life.com
http://www.thewebmachine.com/
http://www.good-tutorials.com/
http://www.computerarts.co.uk/
http://www.phong.com/tutorials/
http://www.spoono.com/
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.spyroteknik.com/
http://www.dubtastic.com/
http://www.designsbymark.com
http://www.effectlab.com/
http://www.designsbymark.com/
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm
http://www.photoshopcafe.com
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.aqa-d.se/
http://graphicssoft.about.com/od/photoshoptutorials/
http://www.rtideas.com/ticks/
http://www.screaming-art.com/tutorials.php
http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm
http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.icancu.com/
http://orgcon.jlswebsource.com/
http://www.metamorephosis.com/
http://www.opticnurve.com
http://www.wastedyouth.org/
http://www.tutorials911.com/
http://www.eyeball-design.com/fxzone/
http://www.digitaldoodler.com/
http://www.stridingstudios.com/
http://user.fundy.net/morris/
http://www.teamphotoshop.com
http://www.tutorialforums.com/
http://www.b-man.dk/tutorials.asp
http://photoshopgurus.info/
http://www.photoshoppluggedin.com/
http://www.photoshoproadmap.com/
http://www.photoshop-stuff.com/
http://www.photoshopwebmagic.com/
http://www.photoshopx.net/
http://www.planetphotoshop.com/
http://www.photoshop-graphics.com/

All Photoshop Tuturials Links. (HUGE)!

http://www.axxessdenied.com
http://www.carbonfour.com
http://www.deaddreamer.com/v10/index2.html
http://www.digitexturia.com
http://www.eyeball-design.com
http://www.eyesondesign.net
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://wwwebmasters.net/
http://www.handson.nu
http://www.metaeffect.com
http://www.phong.com
http://www.photoshopcafe.com
http://www.photoshoproadmap.com
http://www.pixeljunction.com
http://www.psworkshop.net
http://www.reality9.com
http://www.sevenflow.com
http://www.shadowness.com
http://www.spoono.com
http://www.stridingstudio.com
http://gurus.onlinedesignschool.com/
http://www.designsbymark.com
http://www.cosmicarts.f2s.com/
http://www.geda-online.com
http://www.thewebmachine.com/
http://www.opticnurve.com
http://www.robouk.mchost.com/
http://www.thinkdan.com
http://xen-fx.com/
http://www.spyroteknik.com/
http://www.pixelvoid.com
http://www.wastedyouth.org
http://www.vivaciousweb.com
http://www.deviantart.com
http://www.planetphotoshop.com
http://www.ps6.com
http://www.teamphotoshop.com
http://www.somethingleet.com/tuts
http://www.reactionzero.com
http://www.neofrog.com/
http://jereme.gfxsites.net/
http://www.voidix.com/
http://www.absolutecross.com/
http://student.powerhouse.net/andreas.Oberg/
http://www.screaming-art.com/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.jlswebsource.com/
http://rockerboo.com/v7/tentut
http://www.maddogs-asp.com/photoshop.asp
http://www.teamphotoshop.com/
http://www.computerarts.co.uk/photoshop/tips.asp
http://misery.subnet.at/v9/tuto/index.html
http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml
http://www.eyeball-design.com/fxzone/frames02.htm
http://www.handson.nu/
http://janeecake.home.att.net/tutorials.htm
http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm
http://www.phong.com/tutorials/
http://www.grafx-design.com/phototut.html
http://www.planetphotoshop.com/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/9252/frame.html
http://www.screamdesign.com/entry.html
http://www.thinkdan.com/tutorials/photoshop.html
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://ard.virtualave.net/tips/index.html
http://boblawson0.tripod.com/tutorials.htm
http://builder.cnet.com/webbuilding/0-7370.html
http://development.alpha-project.net/tutorials.html
http://erk.free.fr/tips/index.htm
http://gliebster.com/tutorials/
http://home.subnet.at/gun/photoshop.htm
http://janeecake.home.att.net/tutorials.htm
http://membres.lycos.fr/harvestr/logos/davtut.htm
http://rainworld.com/psworkshop
http://robouk.mchost.com/tuts/ps.php
http://tutorials.yo.lv/
http://user.fundy.net/morris/photoshop.shtml
http://webreference.com/graphics/column36/
http://www.2ginc.com/tutorials/ps.html
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop
http://www.actionfx.com/tipstuts.shtml
http://www.adobe.com/products/tips/photoshop.html
http://www.adobe.com/webstudio/phot...blend/main.html
http://www.adobeevangelists.com/photoshop/index.html
http://www.axxessdenied.com/index.p...otoshop&action=
http://www.balzasteel.com/tutorials.htm
http://www.bluesfear.com/ps_tutorials.htm
http://www.cbtcafe.com/photoshop/
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.continuum2.com/tutorial/index.php
http://www.deaddreamer.com/v10/tuto/index.html
http://www.deepspaceweb.com/sections.php
http://www.deviantart.com/thumbnails.php?section=ps
http://www.deviantart.com/thumbnails.php?section=ps6
http://www.digital-creativity.co.uk/tutorials.html
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.dreaminfinity.com/tutorials/ps.shtml
http://www.dsigning.com
http://www.edevcafe.com/docs.php?type=tutorial&catid=24
http://www.espressographics.com/text/menuph5.html
http://www.evening.demon.co.uk/articles.html
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.firelily.com/photoshop/index.html
http://www.fli7e.de/cgi-bin/n-gine.pl?target=tuts
http://www.fusionwi.com/tutorials/
http://www.geda-online.com/tutorials.htm
http://www.geo.utexas.edu/output/photoshop.html
http://www.grafx-design.com/phototut.html
http://www.guistuff.com/tutorials.shtml
http://www.handson.nu
http://www.hatch-industries.com/tutorials.htm
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://www.melonn.com/tutorials.php?do=2&sec=ps
http://www.metaeffect.com/main.m4?go=tutorials
http://www.neofrog.com/tutorials.html
http://www.niklasindustries.com/tutorials/index.php
http://www.phong.com/tutorials
http://www.photoshopcafe.com/tutorials.htm
http://www.pixelfied.com/pstype.htm
http://www.pixeljunction.com/tutorials_photoshop.php
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.polykarbon.com/tutorials/index.htm
http://www.screaming-art.com/tutorials.php
http://www.shadowness.com/tutorials.html
http://www.silaas.com/photoshop/tutorials.html
http://www.somethingleet.com/tuts
http://www.spoono.com/tutorials/photoshop
http://www.stab.se/aq/ny/pstips/fwf_all.htm
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.stridingstudio.com/tutorials/
http://www.teamphotoshop.com/photos...ials/ps_tut.php
http://www.thinkdan.com/tutorials/photoshop.html
http://www.tutorialfind.com/tutorials/
http://www.vegar.net/info/photoshoptut.html
http://www.wastedyouth.org/tutorial...adobe+photoshop
http://wwwebmasters.net/tutorials/photoshop
http://www.teamphotoshop.com/
http://www.computerarts.co.uk/photoshop/tips.asp
http://misery.subnet.at/v9/tuto/index.html
http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml
http://www.eyeball-design.com/fxzone/frames02.htm
http://www.handson.nu/
http://janeecake.home.att.net/tutorials.htm
http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm
http://www.phong.com/tutorials/
http://www.grafx-design.com/phototut.html
http://www.planetphotoshop.com/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/9252/frame.html
http://www.screamdesign.com/entry.html
http://www.thinkdan.com/tutorials/photoshop.html
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://www.stab.se/aq/ny/pstips/fwf_all.htm
http://www.tutorials911.com/tutorials/display.php?cid=5
http://www.mynx-home.tk/
http://wwwebmasters.net/tutorials/Photoshop/ ( 624 tutorials )
http://www.wastedyouth.org/tutorials.php
http://www.hyperpark.com/tutorials.htm
http://www.pragt.net/tutorials/photoshop/
http://gliebster.com/tutorials/
http://www.bobsphotoshopsource.co.uk/pstuts.htm
http://philoader.net/v/tutorials5.html
http://www.wetzelandcompany.com/MonthlyTipB.html
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.2ginc.com/tutorials/ps.html
http://www.espressographics.com/text/menuph5.html
http://www.orionnetlinks.com/Photoshop/photoshop.asp
http://www.sketchpad.net/photoshp.htm
http://www.zeroplace.com/tipsntricks.html
http://www.dsigning.com/ ( many tutorials )
http://nebulus.org/index.html?pg=tutorial_ps.asp ( large collection
of tutorials )
http://www.btinternet.com/~ian.lyon...hop_6/ps6_1.htm ( Photoshop 6
Color Management )
http://www.thunderlizard.com/handouts/ps_table.html ( shortcuts for
Photoshop 4 & 5 )
http://www.sitebuilder.ws/photoshop/pstutorials.htm ( 65 tutorials )
http://epaperpress.com/pscolor/ ( color correction )
http://www.planetphotoshop.com/peteback.html ( Pete Bauer's
tutorials - good quality )
http://www.trainingtools.com
http://www.arraich.com/ref/aatoolbar6.htm
http://www.carlvolk.com/photoshoptips.asp
http://user.fundy.net/morris/downlo...toshop6Tips.pdf ( 304 Photoshop
tips & tricks )
http://www.absolutecross.com/tutori...es/round-edges/
http://www.actionfx.com/
http://www.adobeevangelists.com/
http://www.adobe.com/webstudio/phot...blend/main.html
http://www.adobe.com/products/tips/photoshop.html
http://www.geo.utexas.edu/output/photoshop.html
http://development.alpha-project.net/tutorials.html
http://www.aqa-d.se/ http://ard.virtualave.net/frame.htm
http://www.veraldar.net/ari/
http://webreference.com/graphics/column36/
http://www.bizark.com/
http://www.bluesfear.com/
http://www.webdevelopersjournal.com..._ad_banner.html
http://www.candeekis.com/alltutorials.html
http://www.cbtcafe.com/photoshop/
http://builder.cnet.com/webbuilding/0-7370.html
http://builder.cnet.com/webbuilding...-4279263-1.html
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.cyberinkdesign.com/tutor.htm
http://www.dacort.com/tutorials.php
http://www.dalinise.com/
http://2achievesuccess.com/david/
http://misery.subnet.at/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.designsbymark.com/pstips/
http://www.dsigning.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digital-creativity.co.uk/
http://www.digitalthread.com/
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.dreaminfinity.com/tutorials/ps.shtml
http://www.edevcafe.com/docs.php?type=tutorial&catid=24
http://www.elated.com/
http://www.zdjournals.com/ips/
http://www.geocities.com/nessele/
http://erk.free.fr/
http://www.espressographics.com/
http://www.evening.demon.co.uk/articles.html
http://www.exquisitedesign.com/
http://www.extremeflash.com/
http://www.extropia.com/
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.firelily.com/
http://www.freegraphics.com/10_Tutorials/Photoshop/
http://www.codewarrioru.com/CodeWarriorU/
http://www.webspace.com.br/opus/web3.htm
http://geda-online.com/
http://www.gifart.com/graphictips5.shtml
http://gliebster.com/
http://www.2ginc.com/
http://www2.gograph.com/fusion/EN/E...op.cfm?jmpfos=1
http://www.goranation.com/
http://books.je-ideadesign.com/viewlets/psresources.htm
http://graphicssoft.about.com/libra...shop+6+Tutorial
http://wwwebmasters.net/tutorials/Photoshop/
http://user.fundy.net/morris/redire...photoshop.shtml
http://www.grafx-design.com/tutorials.html
http://www.gurusnetwork.com/
http://homepages.ihug.com.au/~mr_jr/tutorials.htm
http://www.hyperpark.com/
http://www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
http://the-internet-eye.com/HOWTO/default.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.arraich.com/ps_intro.htm
http://jereme.gfxsites.net/
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://pionet.net/~jzeman/tips/contents.html
http://www.multimania.com/harvestr/logos/
http://www.iboost.com/build/software/pshop/index.html
http://www.icehousedesigns.com/tutorials/photoshop/
http://hotwired.lycos.com/webmonkey....html?tw=design
http://www.iservice.at/isset.html
http://www.itgraphics.com.au/tutorial/index.htm
http://www.visual-redemption.com/
http://mccannas.com/pshop/photosh0.htm
http://showcase.netins.net/web/wolf359/linkotip.htm
http://www.magicpixel.com.au/html/workwel.html
http://homepage.mac.com/markstrange...hoto~index.html
http://www.sketchpad.net/
http://www.photoshopuser.com/
http://www.neofrog.com/
http://www.netpedia.com/graphics/tips/
http://www.opticnurve.com/
http://orgcon.jlswebsource.com/tips.html
http://www.orionnetlinks.com/Photoshop/photoshop.asp
http://www.ozones.com/handson/
http://www.pageresource.com/
http://www.pagetutor.com/
http://www.pankpages.com/
http://www.piscespub.com/pcpp50.html
http://www.pixelpunk.8m.com/
http://showcase.netins.net/web/wolf359/adobepc.htm
http://www.perfectpixels.com/home.cfm
http://www.phong.com/
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.poidesign.com/
http://www.pragt.net/
http://www.webreference.com/graphics/
http://www.psionic.pwp.blueyonder.co.uk/
http://www.webreference.com/graphics/
http://www.rainworld.com/oe_99/forg...ndex.frame.html
http://www.raestudios.com/
http://www.rainworld.com/
http://www.renderosity.com/tutorial...s_key=990025582
http://books.je-ideadesign.com/viewlets/psresources.htm
http://robouk.gdesign.nl/index.php3
http://www.russellbrown.com/
http://www.afn.org/~afn07395/Seamle...seamlesstut.htm
http://www.creativepro.com/story/fe...ml?ArtToday=1-1
http://www.shortcutcentral.com/
http://www.sketchpad.net/photoshp.htm
http://learn.smartplanet.com/educat...asp?Course=SPBW
http://webdeveloper.com/html/html_table_splicing.html
http://www.spoono.com/
http://www.webslave.dircon.co.uk/photoshop/
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://strider-web.virtualave.net/
http://www.netcolony.com/arts/d5uga/Pshop/tuts.html
http://www.wetzelandcompany.com/MonthlyTipB.html
http://thetechnozone.com/macbuyersg...Photoshop6.html
http://www.thinkdan.com/
http://www.sev.com.au/dtpzone/phtips.asp
http://members.tripod.com/~rddesign/prof.html
http://www.teamphotoshop.com/
http://graphicssoft.about.com/cs/ph...ls6/...tered=true&
http://www.intelinfo.com/newly_rese..._Tutorials.html
http://twh.telefragged.com/
http://builder.com.com/
http://users.iafrica.com/c/cu/cubic/vers/
http://www.wastedyouth.org/
http://www.webclass-101.com/photoshop6.shtml
http://wdvl.com/Authoring/Graphics/...toshop/toc.html
http://www.webgraphicscenter.com/
http://webreference.com/graphics/column36/
http://www.webmasterbase.com/
http://www.webslave.dircon.co.uk/photoshop/index.html
http://www.wetzelandcompany.com/
http://www.geocities.com/vitseeus/photoshop_recipes.htm

Free downloads

http://www.photoshoproadmap.com/pho...-downloads.html
http://www.actionfx.com/downloads.shtml
http://www.eyesondesign.net/fonts/fonts1.htm (nice looking (!) fonts)
http://www.macs.unisa.edu.au/Mr-T/c..&.../go?ID=freebies
http://www.deepspaceweb.com/download.php

Tips & tricks

http://user.fundy.net/morris/downlo...toshop6Tips.pdf ( 304 Photoshop
tips & tricks )
http://www.absolutecross.com/tutori...es/round-edges/
http://www.actionfx.com/
http://www.adobeevangelists.com/
http://www.adobe.com/webstudio/phot...blend/main.html
http://www.adobe.com/products/tips/photoshop.html
http://www.geo.utexas.edu/output/photoshop.html
http://development.alpha-project.net/tutorials.html
http://www.aqa-d.se/
http://ard.virtualave.net/frame.htm
http://www.veraldar.net/ari/
http://webreference.com/graphics/column36/
http://www.bizark.com/
http://www.bluesfear.com/
http://www.webdevelopersjournal.com..._ad_banner.html
http://www.candeekis.com/alltutorials.html
http://www.cbtcafe.com/photoshop/
http://builder.cnet.com/webbuilding/0-7370.html
http://builder.cnet.com/webbuilding...-4279263-1.html
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.cyberinkdesign.com/tutor.htm
http://www.dacort.com/tutorials.php
http://www.dalinise.com/
http://2achievesuccess.com/david/
http://misery.subnet.at/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.designsbymark.com/pstips/
[/AN]
 

mjss_love

Member Vip
Tham gia
5/2/12
Bài viết
1,160
Thích
309
#2
sao k có phần chú giải anh !! nhìu tkớ bik cái nào là cái nào ! hài...
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm