• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Sound Normalizer v3.93 Portable

#1

The batch Mp3 Normalizer, FLAC Normalizer, Wav normalizer - Sound Normalizer improves, regains and reduce a quality and a file size of Mp3, FLAC and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bits, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) files.

This quality is reached by the test and normalization of the volume level of Mp3, FLAC and Wav files.

The batch Mp3 Normalizer, FLAC normalizer and Wav Normalizer allows to fulfill the test and normalization separately for each channel. The batch Mp3 normalization is fulfilled under standard Replay Gain.


The Sound Normalizer contains batch processor and it allows to fulfill the batch test, batch normalization and batch converting Mp3, FLAC and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bits, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) files.

Volume normalization is fulfilled with help of the Mp3 Normalizer, FLAC normalizer and Wav Normalizer.

The volume level is represented graphically and in percentage.

The Wav normalization, FLAC normalization and test is fulfilled on a peak level (Peak Normalization) and on an average level (RMS normalization). The Mp3 normalization and test is fulfilled on an average level (RMS normalization).

The Mp3 normalization is fulfilled under standard Replay Gain.

The Mp3 Normalizer allows to modify a volume of a scanned file directly without usage APEv2 tags.

The Sound Normalizer also allows editing ID3 tags (build-in Mp3, FLAC ID3 Tag Editor) with support for ID3v1 and ID3v2 tags, converting Wav to Mp3, Mp3 to Mp3 and Mp3 to Wav files (build-in Wav Converter, Mp3 Converter) using Lame MP3 Encoder 3.98, converting FLAC to Mp3, converting FLAC to Wav, converting Wav to FLAC, listening Mp3, FLAC and Wav files using the build-in audio player.


13/03/12 Version 3.93 - Stable release update
----------------------------------------
+ Added FLAC tags Editor;

Download
 

Bài xem nhiều