• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Stardock Start8 1.03a / 1.09 Beta - Mang Start Menu trở lại cho Windows 8

Vũ Lý

Death Moderator
#1


Mang lại menu Start của Windows với Start8. Start8 trả về cùng một trình đơn Start của Windows 7-phong cách bạn đã khi phụ thuộc, trong khi thêm phụ kiện chỉ dành cho Windows 8. Nhanh chóng truy cập các ứng dụng, các thiết bị của bạn, âm nhạc, video và các văn bản theo cách bạn luôn luôn có với Bắt đầu 8. Các tính năng bao gồm một trình đơn Start của Windows 7-phong cách với Windows 8 cải tiến, tìm kiếm cho Windows 8-phong cách (Giao diện hiện đại) ứng dụng, Pin máy tính để bàn và các ứng dụng Metro, Khởi động trực tiếp máy tính để bàn Windows 8, màn hình bắt đầu Windows 8 có thể truy cập từ Start menu; Bước Danh sách hỗ trợ, tìm kiếm thống nhất cho các ứng dụng, cài đặt và các tập tin; Một cú nhấp chuột truy cập để tắt, thiết bị, âm nhạc, tài liệu, và video. Bên cạnh đó, nó cung cấp tùy Bắt đầu kích thước trình đơn, sạch, sắp xếp hợp lý giao diện người dùng; Lựa chọn để vô hiệu hóa các máy tính để bàn Windows 8 "điểm nóng", đang thay đổi của nút "Start", và nhiều hơn nữa!

Changes in 1.09 Beta:

NEW! Folders pinned to the Start Menu allow you to view the first X items as a jumplist
NEW! Custom places locations.(Add a dropbox location for example).
NEW! Improved "Go straight to desktop" on login feature
NEW! UI supports translation via lng files. See \lang\en.lng file for info.
Added rename support in the tree
Added drag & drop including rearranging items in the all programs tree
Search box now allows %appdata%
Tweaks to "Search" to reduce memory usage slightly
Performance enhancements in the all programs tree to work around a flaw in Windows Defender
Resolved a problem with the Start Menu position when the taskbar was on the right and there is a docked app
"Send to sub menu" now allowed on the tree right click menu
Tree now includes hidden items
When using the search box to view folders, the performance is now improved
"Places" menus no longer select the first entry
Option to make "Places" list entries and take less room, thus allowing more to show in less space
Rearranging pinned shortcuts is now faster
"Recent Items" list no longer includes folders
Deleting an item from the "All Programs" list will delete it instantly from the tree vs waiting until the next refresh
Fixed issue with Putty and jumplist not showing blank entries which did not launch the right things
Fixed issue with Live Photo Gallery not opening images up in preview mode
Added registry Mã option to hide tooltips in the Start Menu. This is HKEY_CURRENT_USER\Software\Stardock\Start8\Start8.ini\Start8\HideTips = 1 

Bài xem nhiều