• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Sử dụng SF Diagnostic Tool v5 cho việc khắc phụ các sự cố của Windows

Tham gia
29/2/12
Bài viết
1,867
Thích
643
#1
SF Diagnostic Tool được sử dụng để thu thập thông tin chẩn đoán từ máy tính của bạn cần thiết để phân tích Blue Screen of Death và các vấn đề của Vista, Windows 7 và Windows 8.
Chú ý:
Những thay đổi cho bản 5.0.0.6
+ Sửa lỗi đánh máy
+ Thêm log dxdiag
+ ThêmSystem Info Log - Log cũng sẽ có product ID, với ID sản phẩm chúng ta có thể tìm thấy nếu Windows là chính hãng hay không.
+ Sửa lỗi nhỏ

Một số chương trình chống vvirus hoặc tường lửa có thể phát hiện SF Diagnostic Tool như là một Trojan. Nó chỉ là một đối tượng giả do hệ thống là không rõ.
Không có gì phải lo lắng vì SF Diagnostic Tool là 100% an toàn và không gây hại cho máy tính của bạn.
Hướng dẫn
Bước 1: Click vào đường dẫn bên dưới để download SF Diagnostic Tool..
download SF Diagnostic Tool
Bước 2: Lưu tập tin .ZIP vào desktop của bạn, mở nó, và giải nén (kéo và thả) tập tin SF_Diagnostic_Tool.exe vào desktop của bạn.
Bước 3: Nhấp chuột phải vào hoặc bấm và giữ tập tin SF_Diagnostic_Tool.exe , và nhấp vào Run as administrator. Nếu bị nhắc nhở bởi UAC thì bấm chọn Yes.
Bước 4: Bấm vào nút Grab All button. và nhấn vào OK cho mỗi hộp thoại thông báo cho đến khi nó kết thúc.

Bây giờ bạn sẽ có một thư mục lưu trên máy tính của bạn với tên của SF_DD_MM_YYYY (SF_day_month_year) bao gồm các thông tin từ mỗi nút trong công cụ.
Bước 5: ZIP thư mục SF_DD_MM_YYYY, sau đó đổi tên thư mục ZIP để tên người dùng của bạn tại đây.
Sau khi hoàn thành bạn có thể close SF Diagnostic Tool.
Một số câu hỏi với log file.
+ Nếu bạn đang nhận được lỗi này.
************* Exception Text **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path ‘\\Desktop\SF_19-04-2013′.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, DirectorySecurity dirSecurity)
at System.IO.Directory.CreateDirectory(String path, DirectorySecurity directorySecurity)
at System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
at SF_Diagnostic_Tool.Form1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
—————————————-
SF Diagnostic Tool
Assembly Version: 5.0.0.6
Win32 Version: 5.0.0.6
CodeBase: file:///C:/Users/dagbel/Desktop/SF_Diagnostic_Tool.exe
—————————————-
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
—————————————-
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
—————————————-
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
—————————————-
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
—————————————-
System.Runtime.Remoting
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
—————————————-

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

Thay vì để lấy tất cả bạn có thể nhấn vào từng nút một để xem cái nào là đem lại cho bạn những lỗi.
Tôi đã đưa ra vị trí mặc định là % userprofile% \ Desktop . Nếu nó không thể truy cập sau đó công cụ sẽ không làm việc. Nếu nó không được tạo ra có nghĩa là vị trí mặc định trong registry là sai.
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm