• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Supremeos ( Free Build ) [ Win10 Rs4 Pro X64 ] :axeswy & Tomecar:We present today for you a New and FREE Build. It is an updated Windows 10 RS4 with a elegant theme a set of icons and wallpapers that will go nicely with it .

This is Not Updatable Build!!..

Build: Windows 10 PRO Redstone 4 v.1803.17134.228 En-Us x64

Integrated
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft Win32 Calculator
 • Microsoft Win32Calc Metro Skin
 • Microsoft DirectX 9.0c
 • Windows Photo Viewer Metro Skin
 • Windows Sidebar
 • Updates (August 2018)
 • Icons
 • Theme
 • 45 Wallpapers

Not Removed
 • Store
 • Store Purchase App
 • Microsoft Internet Explorer UI
 • Windows Manual Setup Feature
 • Adobe Flash For Windows
 • Windows Media Player
 • Windows Photo Viewer
 • Windows Search
 • Windows Store Client
 • Windows System Restore

Removed
 • Alarms & Clock
 • Calculator
 • Calendar & M_ail
 • Camera
 • Print 3D
 • Photos
 • Skype
 • Solitaire Collection
 • Sticky Notes
 • Feedback Hub
 • Films & TV
 • Tips
 • Voice Recorder
 • Get Help
 • Groove Music
 • Wallet
 • Weather
 • Maps
 • Messaging
 • Web Media Extensions
 • Xbox
 • Mixed Reality Viewer
 • Mobile Plans
 • My Office
 • OneNote
 • Paint 3D
 • People
 • Microsoft Connect App
 • Microsoft OneDrive Desktop Client
 • Microsoft Skype ORTC
 • Windows Content Delivery Manager
 • Windows Desktop File Explorer App
 • Windows Embedded Features
 • Windows Home Group
 • Windows Quick Assist App
 • Windows Take Test App
 • Microsoft Edge Browser App
 • Microsoft Hyper-V
 • Windows Cortana & StartMenu Search App
 • Microsoft Telemetry
 • Windows Defender
 • Windows People Experience Host
 • Windows SmartScreen
 • Windows Update Centar

Tweaks
 • Disable Cortana App
 • Hide Taskbar TaskView Icon
 • Disable Automatic Driver Updates through Windows Update
 • Disable Automatic Downloading and Installing 3rd Party Apps
 • Force .NET Programs to Use Newest .NET Framework
 • Enable and Set Windows Photo Viewer As Default Viewer
 • Enable Fraunhofer MP3 Professional Codec
 • Enable DISM Image Cleanup with Full ResetBase

Service Tweaks
 • You can Chek them ---->> HERE

Language: English
Architecture: 64bit
Compression: No
File Size: 4.26GB

 

Bình luận

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm