• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Tác phẩn mới ae xem cho ý kiến nhé :D

Mr.Thunder

Moderator
Thành viên BQT
#2
Không thấy j cả pác thớt ơi

tác phẩm baby rm mới làm xong ace cho em xin ý kiến nhé :)
thak all
<a href="http://www.upanh.com/1dsc_9767_copy_copy_upanh/v/cre59q3aboi.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b1.s29.d1/51ab4105fca4c4c486f9eb2895fcd94c_45178752.1dsc9767copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9767_copy_copy_upanh/v/0re68q8aebj.htm"><img src="http://nm9.upanh.com/b2.s27.d1/93fcab3342df0cceaeaa78e2e331d149_45178759.dsc9767copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9768_copy_copy_upanh/v/cree9qaafok.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b6.s1.d4/8a5422717e0f027c941224014b80b6a1_45178770.dsc9768copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9770_copy_copy_upanh/v/1re1eq9a4ow.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b1.s27.d2/144bf47e2f85fdaeea4f73b5d06f6862_45178776.dsc9770copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9772_copy_copy_upanh/v/9re6cq8a0xd.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b3.s1.d4/48a0e88a4c96b551ed45f2d02a627b3f_45178787.dsc9772copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9774_copy_copy_upanh/v/0re4cq1a7xo.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b5.s26.d1/efe744f622ff83c90c970b3c914b9832_45178794.dsc9774copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9775_copy_copy_upanh/v/5rec1q2a9kn.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b2.s26.d2/7be6b437b7d496935fddf1f010ce462a_45178808.dsc9775copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9776_copy_copy_upanh/v/ere55qbafex.htm"><img src="http://nm9.upanh.com/b3.s27.d1/5c440b356a5e7d1a4e2a5e96dc5dfb3e_45178819.dsc9776copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9777_copy_copy_upanh/v/are30q5a7ej.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b2.s26.d1/474443e3a423e45a45a33fd6af0c40a3_45178827.dsc9777copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9780_copy_copy_upanh/v/5reb5qdaczd.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b5.s1.d4/da219922be4eab3adfa612c7d6f33489_45178833.dsc9780copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9783_copy_copy_upanh/v/9rebfq2abzq.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b4.s1.d4/28f1d50c669631998e1fb8346ba90ddc_45178846.dsc9783copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9784_copy_copy_upanh/v/ared3qfacbv.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b5.s28.d2/d341228b37cd55713054259d884fe378_45178856.dsc9784copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9786_copy_copy_upanh/v/crefbqca7bb.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b6.s1.d4/0b34d321106f9d9e642bc8ed8e60ccee_45178865.dsc9786copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9787_copy_copy_upanh/v/9re77qeabbm.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b3.s28.d3/b517bf5a971dcaeb8b577db9ab584ca4_45178875.dsc9787copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9790_copy_copy_upanh/v/9re78h0k2jb.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b2.s26.d2/155318c3961bcc0425100faf21553990_45178885.dsc9790copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9792_copy_copy_upanh/v/5re19hek1jl.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b3.s26.d1/8017399722dbd7e45052b959917e0e96_45178894.dsc9792copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9794_copy_copy_upanh/v/4re5dhak1ao.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b3.s29.d4/b14ab0badb3421c9830861dc1e6a074b_45178904.dsc9794copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9797_copy_copy_upanh/v/freb2h7k9aq.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b4.s29.d2/b223c0a5b7068ae3c8bd98dab106bcf9_45178910.dsc9797copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9800_copy_copy_upanh/v/bre9ahek4pc.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b2.s29.d4/62e298ccf0fe08844a624bba3015afe4_45178925.dsc9800copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9803_copy_copy_upanh/v/cre7dh3kcpq.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b4.s29.d1/3fdf151586a43ef56599a5326e8e2e2a_45178932.dsc9803copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9805_copy_copy_upanh/v/5re80hek3yz.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b4.s26.d1/8dd08aa538f94427bccfc3a11b7e8607_45178952.dsc9805copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9809_copy_copy_upanh/v/areddhek7yj.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b3.s28.d2/46aca20410158b6a499dd0e1d0413d78_45178975.dsc9809copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9811_copy_copy_upanh/v/6readh7kffr.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b6.s27.d1/5e2ac5d35d582e3ba478f78a7506a88b_45178983.dsc9811copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9812_copy_copy_upanh/v/3re01h0kbfx.htm"><img src="http://nm9.upanh.com/b1.s29.d3/38ec12557eb03ca1bfcc377979ed4adf_45178989.dsc9812copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9813_copy_copy_upanh/v/4reb5h1kejv.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b5.s29.d2/076d7489801273782b57da41ea2ddf66_45179004.dsc9813copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9814_copy_copy_upanh/v/0re69hfs0ij.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b3.s27.d2/557d07a383747ce64b2f0b96ab5d223e_45179017.dsc9814copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9815_copy_copy_upanh/v/8re1eh2s1tk.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b6.s29.d3/5621b5cb4ea3d7b4e4159cb660fc1e3f_45179044.dsc9815copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9816_copy_copy_upanh/v/ere78h7s7vl.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b5.s27.d1/91f62c74f1e8615af312c00f560b672b_45179064.dsc9816copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9818_copy_copy_upanh/v/fre1ch2k1wl.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b3.s26.d2/1a5aedf33ac7218dabbfc3e758d95580_45179088.dsc9818copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9819_copy_copy_upanh/v/6re99hck4wg.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b5.s26.d2/1e31a23829c50cc48ce74583bd83d7bf_45179102.dsc9819copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9824_copy_copy_upanh/v/cref8h1sbco.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b2.s1.d4/2de02ae99a9a1a77b261f261a0532069_45179114.dsc9824copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9826_copy_copy_upanh/v/1re78hfseii.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b6.s26.d1/bda371842cd091498d13ad16271870d9_45179132.dsc9826copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9827_copy_copy_upanh/v/6re19h6s4ql.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b4.s29.d1/b14484ae3e6bc07576c28bbadffb4ffb_45179168.dsc9827copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9828_copy_copy_upanh/v/4re79h8sfht.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b3.s28.d2/1b7d65a68f4a8b7402e3c8bdc4dc2ed5_45179191.dsc9828copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9829_copy_copy_upanh/v/2re13hfs0rb.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b2.s29.d3/e0f22011978b69af3b00d935eaf09152_45179221.dsc9829copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9832_copy_copy_upanh/v/4re2ahcs4rw.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b4.s28.d1/b6cc1e038510c2ae7703ea5a0a62e6a5_45179238.dsc9832copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9834_copy_copy_upanh/v/5re0dh7senh.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b4.s26.d1/4066660ecc9edf1283c55d5102343d79_45179247.dsc9834copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9835_copy_copy_upanh/v/8re27has8nw.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b6.s28.d2/e3c2855cffa56ca558a8e2618cd12543_45179260.dsc9835copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9838_copy_copy_upanh/v/3reabh4s1zl.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b4.s27.d1/60d4e1f17c0da4a35a70c7a0791e00c6_45179272.dsc9838copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9839_copy_copy_upanh/v/2re10hcs3zj.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b2.s28.d3/97144ba5c23eaedafb5fa3ffc60c513e_45179285.dsc9839copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9845_copy_copy_upanh/v/3re8bhas1br.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b1.s26.d2/d0cf9142b7c594175db92f2a9cc077ff_45179293.dsc9845copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9849_copy_copy_upanh/v/9redehbs8oo.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b4.s27.d2/d023a6221a24fa119195507d7de7c753_45179320.dsc9849copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9851_copy_copy_upanh/v/bre8eh3s8hw.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b2.s28.d1/2e84470f7e1df387deef89b077b51fea_45179342.dsc9851copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9852_copy_copy_upanh/v/ere16h4sauk.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b5.s28.d2/c707bbdd0c2d06a67b4a521110e705fb_45179358.dsc9852copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9856_copy_copy_upanh/v/bree0h7s8eu.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b4.s28.d2/142a42d9a8ac72c37dfe94b60b8bb5ab_45179370.dsc9856copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9857_copy_copy_upanh/v/crec6h5sazc.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b4.s28.d2/45e6ef0de5da048a1c106657eb6aeb44_45179387.dsc9857copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9860_copy_copy_upanh/v/8re59h0sdsu.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s29.d1/8bd58b909aff3eaa055e2296f00f922b_45179406.dsc9860copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9861_copy_copy_upanh/v/3ref3h3s1lu.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b6.s26.d2/daf847a87c5f927e47f673d0e1c191ba_45179428.dsc9861copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9862_copy_copy_upanh/v/fre5dh2sdll.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b4.s26.d2/2ddc35b93665520d28b28242469a7759_45179436.dsc9862copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9865_copy_copy_upanh/v/8re54hcs9mt.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b2.s29.d3/f173990795604765854ba517faf60b9c_45179443.dsc9865copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9866_copy_copy_upanh/v/5rebfhdsaom.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b3.s28.d2/7643a0363692944a3d43e0e4ec423736_45179461.dsc9866copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9868_copy_copy_upanh/v/4re9ehasexn.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b2.s26.d1/f9049f3631c4a1e39ac8594f5899d70b_45179478.dsc9868copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9875_copy_copy_upanh/v/1rec2hfs0ke.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b6.s1.d4/ab1c1731d93a8d2db0f92c15a119de24_45179497.dsc9875copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9876_copy_copy_upanh/v/dre50hds0ks.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b6.s28.d1/eddd7d20692d80e96695c0fe010ea5b7_45179507.dsc9876copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9879_copy_copy_upanh/v/9re41hes0kb.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b5.s26.d2/6b236b7dd136371601599fc9cab864ff_45179511.dsc9879copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9880_copy_copy_upanh/v/9ref9hbs2kg.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b5.s26.d1/0b59fd4caa332d8fc77518b9221e6fd3_45179518.dsc9880copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9884_copy_copy_upanh/v/0recchbseyw.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b6.s27.d2/a6aa37043faedcf31addead4a681f9ad_45179526.dsc9884copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9888_copy_copy_upanh/v/ereb5h6s1ff.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s29.d3/2c5a421fb36914fac5ef2fb044b2af69_45179536.dsc9888copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9891_copy_copy_upanh/v/4re6dhas0fl.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b1.s29.d3/b895b090071a7dd71c8b9a323cf5423f_45179540.dsc9891copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9895_copy_copy_upanh/v/2re0fhds1jr.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b6.s26.d2/ac67fcb074270c6ee4e4f42922458a8b_45179545.dsc9895copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9897_copy_copy_upanh/v/2re9fh2s5je.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b3.s29.d3/1de2e76f6dfa44886e16e32512dea8db_45179555.dsc9897copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9899_copy_copy_upanh/v/4re84hds6jg.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b2.s28.d1/58eade811f26df063cfc8de5022cec54_45179560.dsc9899copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9900_copy_copy_upanh/v/are72h4s3ar.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b2.s28.d3/da193c50ac918b538ed363dec3edd995_45179583.dsc9900copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9901_copy_copy_upanh/v/2re28h6s6gi.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b5.s27.d2/61d4fbe3d9e8dd2f53bebd55da749adf_45179592.dsc9901copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9902_copy_copy_upanh/v/8rebeh9s3mj.htm"><img src="http://nm9.upanh.com/b5.s29.d2/1e9c566334fb61a5ee282a203fae1bb1_45179599.dsc9902copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9903_copy_copy_upanh/v/2re61h8s5gv.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s28.d2/144189b0e82d2d0fbddd6e22c1d8520b_45179606.dsc9903copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9904_copy_copy_upanh/v/ere67hbs6gj.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b6.s27.d2/42c95e54c0c050cc9add58e1a62f835a_45179621.dsc9904copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9905_copy_copy_upanh/v/7re13h6s2yv.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b3.s26.d2/09f033323883f1295f7b8c790f947288_45179628.dsc9905copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9906_copy_copy_upanh/v/1reb4h1s2yz.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b6.s1.d4/198fbb5ce1dfd390c7292dcd2ba97344_45179636.dsc9906copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9907_copy_copy_upanh/v/erebah1seyl.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s27.d2/7b06e0dfc92a3609906a50d81d0fb536_45179646.dsc9907copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9910_copy_copy_upanh/v/cre85h6lacy.htm"><img src="http://nm5.upanh.com/b5.s29.d1/a002565f633711f81a9bc962ebba1689_45179665.dsc9910copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9911_copy_copy_upanh/v/erec1h9laii.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b6.s29.d4/399e34dd2e4e38a26861a6e0b9933923_45179672.dsc9911copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9912_copy_copy_upanh/v/eree0h4l3is.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b1.s1.d4/002e91aec59cbf151a52cf0f91a750c9_45179691.dsc9912copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9913_copy_copy_upanh/v/erefehdl4ip.htm"><img src="http://nm9.upanh.com/b2.s26.d1/55485f28869ff97b23805ef953fa52f9_45179699.dsc9913copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9916_copy_copy_upanh/v/areeah0l2tt.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b3.s26.d1/4897d1af5e2e1a7d811031ef6fafa61f_45179711.dsc9916copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9918_copy_copy_upanh/v/fre0eh8s6aa.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b3.s29.d3/bfb6920938853a131fda83b7be4eb256_45179722.dsc9918copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9921_copy_copy_upanh/v/6re90h3s2pi.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b4.s28.d3/5bcf893929d09140b645bfff13f24e73_45179734.dsc9921copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9923_copy_copy_upanh/v/ared0hes9pe.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b4.s29.d3/f3a6085b40f9d2b794452e04f4dd5946_45179743.dsc9923copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9924_copy_copy_upanh/v/ere49h2s8wn.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b4.s1.d4/d968669021692a20aa42b995c811cbb7_45179752.dsc9924copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9927_copy_copy_upanh/v/dre59h0s5wt.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b3.s1.d4/8daf5bf86899d13d695981273edd6a8a_45179757.dsc9927copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9930_copy_copy_upanh/v/0re45hds6wx.htm"><img src="http://nm1.upanh.com/b1.s26.d1/fbc9394bbe535aac23961f10cac92fb9_45179761.dsc9930copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9931_copy_copy_upanh/v/1rea0h4scwf.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b4.s29.d1/15a502d4cf15da06e3412933a90cec91_45179768.dsc9931copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9933_copy_copy_upanh/v/fre3eh0scwk.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b6.s29.d2/4a116890f9c24b4052195b070d1705d6_45179774.dsc9933copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9937_copy_copy_upanh/v/6recah7leni.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b3.s29.d1/fe9deed2f2bd6e294afc0772d1db3b8c_45179776.dsc9937copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9943_copy_copy_upanh/v/2re34h9lfrf.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b2.s1.d4/8c688dd87471d0247bf8fba84e94ddf8_45179782.dsc9943copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9944_copy_copy_upanh/v/3re12hal3nh.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b4.s28.d1/fa3fa255cb0cb7c15f62ec5099eb675c_45179787.dsc9944copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9945_copy_copy_upanh/v/are08h3lano.htm"><img src="http://nm6.upanh.com/b3.s27.d2/80c2b142525ceff0d5aecfff29c7ccac_45179796.dsc9945copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9946_copy_copy_upanh/v/fre9ehal9na.htm"><img src="http://nm2.upanh.com/b2.s27.d1/9d5229c14adfdffb1e2d7d43a49e37e9_45179802.dsc9946copycopy.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/dsc_9948_copy_copy_upanh/v/5rebahdlcdq.htm"><img src="http://nm8.upanh.com/b6.s26.d2/b1669f24fa8e6a9be773843a0655b884_45179808.dsc9948copycopy.jpg" /></a>
 
#14
ko đẹp, ko để lại ấn tượng, nền và người ko ăn khớp nhau cảm giác giả tạo và ko cuốn hút...
Cảm nhận mấy pic do pac chủ thớt lập ra cảm giác như để đánh bóng và khoe hàng chính.
Kết luận:nhàm
 

kimlongstudio

Member Tích Cực
#16
ko đẹp, ko để lại ấn tượng, nền và người ko ăn khớp nhau cảm giác giả tạo và ko cuốn hút...
Cảm nhận mấy pic do pac chủ thớt lập ra cảm giác như để đánh bóng và khoe hàng chính.
Kết luận:nhàm
vâng . em cảm ơn .. em chỉ cần có những người xem và bình luộn như bác là em đã thành công rồi :D
PS : tiện đây nếu bác bít làm shop thì mong bác cho em chiêm ngưỡng vài pic để hoc hỏi :)
 
#17
Cậu làm những bức này chắc mất khá nhiều thời gian.
Cố lên nữa đi. Tôi không chuyên sâu về photoshop như cậu nên ko có gì để show .
Tôi chỉ nhận xét với 1 khách hàng xem ảnh .
Cách bổ trí người và cảnh cũng tạm đc nhưng nhìn nó cứ như cắt dán vậy.
 

bethantoc

Member Tích Cực
#18
Ảnh ghép như vậy là tương đối rồi có điều độ sáng hơi cao.
ko đẹp, ko để lại ấn tượng, nền và người ko ăn khớp nhau cảm giác giả tạo và ko cuốn hút...
Cảm nhận mấy pic do pac chủ thớt lập ra cảm giác như để đánh bóng và khoe hàng chính.
Kết luận:nhàm
CÒn vấn đề ảo hay thật thì đây là ảnh nghệ thuật thì nền ghép toàn là ảnh ảo mà ảnh nền ảo thì nhìn làm sao mà có cảm giác thật được
Chủ topic cho bác này xin cái nền và cái ảnh đứa bé để bác ấy tách ghép và blend mà xem có thật được không
Ps: còn về đứa bé ( người mẫu nhí của bác) thì nếu mặt, tóc giống con trai tí nữa thì rất đẹp trai còn con gái như vậy thì xấu
 

kimlongstudio

Member Tích Cực
#19
Ảnh ghép như vậy là tương đối rồi có điều độ sáng hơi cao.

CÒn vấn đề ảo hay thật thì đây là ảnh nghệ thuật thì nền ghép toàn là ảnh ảo mà ảnh nền ảo thì nhìn làm sao mà có cảm giác thật được
Chủ topic cho bác này xin cái nền và cái ảnh đứa bé để bác ấy tách ghép và blend mà xem có thật được không
Ps: còn về đứa bé ( người mẫu nhí của bác) thì nếu mặt, tóc giống con trai tí nữa thì rất đẹp trai còn con gái như vậy thì xấu
hêhe . bé xinh gái giống bố thế mà lại bảo xấu :(

ps : mỗi người có 1 cách đánh giá cái đẹp mà :D
 

Bài xem nhiều