• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Tất cả Microsoft Product Mã (Mã xịn của tất cả các hệ điều hành của MS)

Tham gia
3/2/12
Bài viết
1,320
Thích
928
Nơi ở
Thanh Hóa
#1
Microsoft Product K.@.y's (Original K.@.y's)


Windows Server :

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition -----KX9YP-83MH3-GTFVG-JKCWC-629HG

Windows Server 2003 R2 Standard Edition -----FQFYX-JXQRT-3MJGD-2B8HP-KHC8B

Windows Server Longhorn February 2007 CTP (IA64) -----9JB9R-HV9F2-9TQRG-372M3-DWH6H

Windows Server Longhorn February 2007 CTP (x86 and x64) ----- RGVDW-V3J3C-6CD3P-2CQJV-GF4PG


WINDOWS VISTA :

Windows Vista Business ----------- J9QVT-JJMB9-RVJ38-M8KT6-DMT9M

Windows Vista Home Basic --------- KJTCW-YQGRK-XPQMR-YTQG8-DKVG6

Windows Vista Home Basic N ------- YQWWH-2YD6Y-V3K2X-H4H8V-WJ8WT

Windows Vista Home Premium ------ PYYBC-K9XT9-V92KD-6CT89-4VB82

Windows Vista Ultimate ------------ PVVFY-2F78Q-8T7M8-HDQB2-BR3YT

Windows Vista Enterprise ---------- CYD8T-QHBMC-6RCMK-4GHRD-CRRB7WINDOWS XP :

Microsoft Windows XP Professional
B86BD-TKWHV-PB39Y-7RY3V-QG4JD

Microsoft Windows XP Professional
MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ

Microsoft Windows XP Professional
KYKVX-86GQG-2MDY9-F6J9M-K42BQ

Microsoft Windows XP Professional
XRWVJ-DHKTT-XM7FX-94W6V-7PWDM

Microsoft Windows XP Professional
GKRJK-Y778F-22VFF-847V2-7TYP3

Microsoft Windows XP Professional
B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD

Microsoft Windows XP Professional
XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M

Microsoft Windows XP Professional
D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM

Microsoft Windows XP Professional
P8HY6-D3G46-RVF66-GP7VM-8CFT3

Microsoft Windows XP Professional
KT44P-78H7G-PYMMG-3XMWH-92TBG

Microsoft Windows XP Professional
CB9YB-Q73J8-RKPMH-M2WFT-P4WQJ

Microsoft Windows XP Home Edition
RCBF6-6KDMK-GD6GR-K6DP3-4C8MT

Microsoft Windows XP Home Edition
F9KWY-FFGX7-73QMF-BBJTH-XFPQW

Windows XP Home Edition K ---------- W8F6Q-HM3JB-2XRHD-7Q92J-XKY6W

Windows XP Home Edition KN --------- M9D9J-2TQV2-FBJQP-2M8G8-DGQ26

Windows XP Media Center Edition ----- H23CJ-2WXM9-M9D2K-42226-DJWRD

Windows XP Professional Edition K ---- FRH2X-6VD7F-YH2TV-2V8B7-J46F6

Windows XP Professional Edition KN --- QKBGY-T8JFG-F448Q-24KR9-48XPJ

Windows XP Home Edition ------------ GHGCP-3KFC6-Y4J4D-MVG7V-67TV6

Windows XP Professional ------------- F9QV9-HDYR3-6QDR4-PGVW9-GTBBJ

Windows XP Professional IA64 Edition - BGVXG-CM3VK-FX848-B9JPY-YJJXD

Windows XP Professional x64 Edition -- PFFY7-Y9RRY-MT6C7-XMQPK-RWFCW

Windows XP Tablet PC Edition -------- WFMYK-68Y2T-JD473-W8DMW-8PFHQWINDOWS 2000 :

Windows 2000 Professional ------------ DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM

Windows 2000 Server (All Versions) ---- KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VMMICROSOFT OFFICE + FRONT PAGE :

Office XP Professional with FrontPage - GBJ7J-7MYPV-RJ46R-RQJXJ-WQ2CM

Office Professional 2007 -------------- VMRGQ-G3YMP-RWYH2-4TQ97-CT2HD

Office Ultimate 2007 ----------------- VJPW8-MB6MR-8D8YM-TW37V-WYVX3

Office Professional Plus 2007 --------- VBQJ8-CBP7J-CP4BH-Q9GFW-B8X

Office System Beta 2 2007 ----------- RQCRJ-FCTYM-V3PDF-GRD46-9YHXQ

Outlook 2007 ------------------------ DB4QP-GTFT3-FT3T6-VHHJ9-98XQQ

Office System Groove Server 2007 Beta 2 ----- WCMWF-H7DD9-3R2Q6-QM863-G7XD6

Office System Project Server 2007 Beta 2 ----- CYGH3-KVXBH-JDQV3-FFYPP-XGKD3

Office System SharePoint Server 2007 Beta 2 ----- C39KH-VHBKR-KT62D-Q4FVG-4PB76

FrontPage Professional 2003 ---------- RV3CJ-VCB3D-9PY99-YDKX8-9MG2TEXCHANGE :

Exchange Server 2007 Enterprise Edition ------ PYYMB-HQQMQ-3TBM2-XJ99F-83XVM

Exchange Server 2007 Standard Edition ------ W3MX6-2WXMD-QB887-4WGPK-VPVDY

Forms Server 2007 -------------------- K76FH-Y2JHK-9BGCR-37KPR-4Y6JQ

Project Portfolio Server 2007 ---------- QRPKT-683CC-MJ9VJ-FHBCC-HYKGD

Project Server 2007 ------------------- GM27X-X6X37-T69MH-98J3Q-44TKGSHARE POINT :

SharePoint Server 2007 Enterprise Edition --- F6YVR-4XY7K-RCVY4-37FBK-G44PY

SharePoint Server 2007 for Search Enterprise Edition ------ P87VV-Q34RV-GW2HT-JVXWV-3VFPM

SharePoint Server 2007 for Search Standard Edition ------ MYBJH-6YGQQ-6WW3C-FGM3V-YY6JW

SharePoint Server 2007 Standard Edition ------ WFF2P-M8XYH-3B33C-6KPP9-XVQTG

SharePoint Designer 2007 ------------ T9CJK-W68FW-D9FX6-37HG3-XHF7DACCESS + GROOVE + INFOPATH E.T.C :

Access 2007 ------------------------- HP44H-VWH8K-J7T22-QD3KC-37F7D

Groove 2007 ------------------------- MCW9C-WTKM4-KRHBQ-CPYJQ-YYD93

Groove Server 2007 ------------------ R4X9H-MP2C6-CV2FX-QGPKY-93RPG

InfoPath 2007 ----------------------- C3R8F-TMMYD-TBGDP-2RDXT-88393

InterConnect 2007 ------------------- P2BJF-HGV87-RRFB7-8DVQR-F23DQ

OneNote 2007 ----------------------- GJ2V8-K8CHV-7QP4V-K23TM-CMQDQ

Project Professional 2007 ------------ T7CBB-KW6DD-VTHB9-6V4D4-K3393

Project Standard 2007 --------------- G2XT7-K47QK-BFVXC-83T9M-8Y63Q

Publisher 2007 ----------------------- VC3PJ-TBV6V-XWG4P-2GRBH-RVWVD

Visio Professional 2007 --------------- JVBKC-PVJRX-MCT9J-JV7FK-JXYK3

Visio Standard 2007 ----------------- VYK2W-K2Q3Y-MRCTC-WRWMY-8JCHDUpdate:

Windows 7:


+ Windows 7 Enterprise (64bit)
+ Windows 7 Enterprise (32bit)

+ Windows 7 Professional (64bit)
+ Windows 7 Professional (32bit)


J8BCC-HR9KY-4WWX6-BYDYC-6Y89J
36RYP-RG3B2-497WD-WBQF9-B3YQ2
26FMV-TXQM6-6244R-4FVCM-YYD79
XCJHC-4RF88-V9MBW-DDQC8-F8B3R
49CGJ-4MTTF-WCM4W-K8WMG-3G2VT
4JKGW-QRJQ3-7JTC8-393YK-YXMWP
7QY2T-8P8RD-HDXP4-JR2JK-D4HTP
7KBJH-3FFG8-TJPP3-HHRXH-XMHG6
7WYWV-GTCX9-PGDVH-R9XB2-6WDC6
J8DDV-M8KQC-VP3V8-W26HV-RTC37
GJMXW-3X88M-Q33C9-DXVT9-QKY6C
GDCGH-3C3Q2-62RXJ-C9KPD-9MPKG
HX6TK-9C4G2-BW9PB-DQ9KT-YFC8K
8W33C-J76XQ-W94GX-WXJFP-KVBB3
26M6G-WVFT6-KKC48-HM3DG-74K36
XDHT2-GJTP7-7D34T-XJ3DW-JYYYD
KFVYC-C8YM2-3483F-P7FJV-FPTDY
7WBMX-FKYFX-9FJ3V-HJJBJ-J8YXH
6DHT8-MTM82-XMDG8-2RDKF-DQ8DK
QX9KK-XQJXM-QPCBR-QF8DV-VVPXF
RCWJ9-WGR9W-FTW44-37RKK-MQH8K
MTWW3-KRMP7-9J8JB-PHJDY-3T2HH
7MQFB-HT2YY-C2MXV-FMMTB-BH8CB
6FYTK-JFQQQ-XH86P-M73T4-RJ2FJ
CTYG2-TDK83-K4VWH-9T36D-267XF
P72WR-DC499-89FRG-P9MXH-6Y3H3
2MH7C-KYX9K-XBXB3-R3VQ2-CQXMQ
V37RY-7VXBQ-Q3VGB-34D8R-6B7W7
BWG7B-229FP-G72TX-4VK3Q-3JXQF
H6GJ6-T34GM-VF4VT-XX4W2-VK4CW
Q7KDJ-HRP9T-2VRY2-K4KMH-9JR82
PTDBH-B3DPX-YR7MM-KVXTQ-WHFK6
YJRGR-8TX87-J6VM7-JJ7R6-X4KTC

+ Office ProPlus VL 2010 (64bit) :

Download

+ Office ProPlus VL 2010 (32 bit) :

Download

Mã:
828CH-G4FPY-HMH4R-32GCK-6D9BH
XCTBG-VK6G7-72B9R-D2MGC-4VWQC
CRGRB-CJ4FX-Y4WBX-DCXBQ-Q8RTY
V6TH8-HCFG3-GW3PX-CCDGW-GBBXX+ Office StandardVL 2010 ( 64bit) :

Download

+ Office StandardVL 2010 (32 bit) :

Download

Mã:
YF7DF-86YY3-W6W8H-DF8WR-FGHY3
7THGF-F37Y6-DXPKF-MFD6G-HGGVV
XBGXC-VJ3YW-D6G8R-HKYCW-2PJ9Y
YMGX9-VP8KW-4MRCP-3W6XP-PYMBM
V4YJ9-PXXGH-DVYKC-3KGFJ-PT68W
XJBYM-62WK4-RCT9Y-XG3HQ-M2CMK
9CX8C-CPX86-K6KB9-FM883-HJC33
TMBJY-D7W6M-KVVPR-3MFGY-FPDXB
6CCCX-Y93YP-3WQGT-YCKFW-QTTT7
GGGKW-PYVTM-8JF28-FY8WX-W67F4
MHG2T-7YM3G-XBD94-CK42H-3HVBT
HM7R6-FP6QB-XTDC3-MT442-FVPKMDownload Nối file
 

Bài xem nhiều