• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload TeraCopy Pro 2.3 Final-Sao chép dữ liệu tốt nhất

skamylove

https://skamylove.blogspot.com/
Thành viên BQT
#1
TeraCopy is a utility designed to copy/move files faster and more secure. Can resume broken file transfers. TeraCopy skips bad files during copy and even shows the skipped files at the end of files transfer. TeraCopy will calculate files CRC checksum on the fly to speed up source and target files comparsion. Seamless integration with Windows Explorer allows you to keep working with files as usual.
TeraCopy is a compact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, providing the user a lot of features:
- Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
- Pause and resume file transfers. Pause copy process at any time to free up system resources and continue with a single click.
- Error recovery. In case of copy error, TeraCopy will try several times and in the worse case just skips the file, not terminating the entire transfer.
- Interactive file list. TeraCopy shows failed file transfers and lets you fix the problem and recopy only problem files.
- Shell integration. TeraCopy can completely replace Explorer copy and move functions, allowing you work with files as usual.
- Full Unicode support.
- Windows 7 x64 support.

TeraCopy Pro:
- You can also buy a Pro version of the program that lets you do the following:
- Copy/move to favorite folders.
- Select files with the same extension/same folder.
- Remove selected files from the copy queue.
- Get free updates and priority support.
- More features coming soon!
:dl:
 

Công Hậu JB

Thành Viên Cống Hiến
#2
Một trong những khiếu nại phổ biến nhất về các phiên bản mới hơn của Windows là tốc độ sao chép chậm, đặc biệt là khi chuyển giao rất nhiều tập tin qua mạng. Nếu bạn muốn tăng tốc độ sao chép của bạn hoặc nếu bạn thường xuyên chuyển một lượng lớn dữ liệu và phải dừng lại quá trình thực hiện một số nhiệm vụ đĩa chuyên sâu khác, chương trình này có thể chỉ là những gì bạn cần.

TeraCopy được thiết kế để sao chép và di chuyển file ở tốc độ tối đa có thể. Nó bỏ qua các tập tin xấu trong quá trình sao chép, và sau đó hiển thị chúng ở phần cuối của việc chuyển giao để bạn có thể xem mà những người cần chú ý. TeraCopy có thể tự động kiểm tra các tập tin sao chép cho các lỗi bằng cách tính toán giá trị tổng kiểm tra CRC của họ. Nó cũng cung cấp rất nhiều thông tin về các tập tin được sao chép so với đối tác Windows của mình. TeraCopy tích hợp với menu chuột phải của Windows Explorer và có thể được thiết lập như là xử lý sao chép mặc định.

Sao chép tập tin nhanh hơn
TeraCopy sử dụng bộ đệm tự động điều chỉnh để giảm thời gian tìm kiếm . Sao chép không đồng bộ tăng tốc độ chuyển tập tin giữa hai ổ đĩa cứng vật lý.

Tạm dừng và tiếp tục hoạt động chuyển giao tập tin
Tạm dừng quá trình sao chép bất cứ lúc nào để giải phóng tài nguyên hệ thống và tiếp tục với một nhấp chuột duy nhất .

khôi phục lỗi
Trong trường hợp của một lỗi sao chép, TeraCopy sẽ cố gắng nhiều lần để phục hồi và , trong trường hợp kịch bản tồi tệ hơn, chỉ đơn giản là sẽ bỏ qua các tập tin, không phải chấm dứt chuyển giao toàn bộ .

Danh sách tập tin tương tác
TeraCopy cho thấy chuyển tập tin thất bại và cho phép bạn sửa chữa vấn đề và recopy chỉ các tập tin vấn đề.

Shell hội nhập
TeraCopy có thể thay thế hoàn toàn Explorer sao chép và di chuyển chức năng, lần lượt cho phép bạn làm việc với các tập tin như bình thường.
Hỗ trợ Unicode đầy đủ .
Windows 8 x64 hỗ trợ .

TeraCopy Pro
Phiên bản trả tiền của chương trình bao gồm các tính năng sau :
Sao chép / di chuyển đến thư mục yêu thích của bạn .
Lưu báo cáo như HTML và các tập tin CSV .
Chọn các tập tin với phần mở rộng / thư mục .
Loại bỏ các tập tin được lựa chọn từ hàng đợi bản sao .
Thêm nhiều tính năng đến sớm!

:D ghi vào nào
 

skamylove

https://skamylove.blogspot.com/
Thành viên BQT
#3
Một trong những khiếu nại phổ biến nhất về các phiên bản mới hơn của Windows là tốc độ sao chép chậm, đặc biệt là khi chuyển giao rất nhiều tập tin qua mạng. Nếu bạn muốn tăng tốc độ sao chép của bạn hoặc nếu bạn thường xuyên chuyển một lượng lớn dữ liệu và phải dừng lại quá trình thực hiện một số nhiệm vụ đĩa chuyên sâu khác, chương trình này có thể chỉ là những gì bạn cần.

TeraCopy được thiết kế để sao chép và di chuyển file ở tốc độ tối đa có thể. Nó bỏ qua các tập tin xấu trong quá trình sao chép, và sau đó hiển thị chúng ở phần cuối của việc chuyển giao để bạn có thể xem mà những người cần chú ý. TeraCopy có thể tự động kiểm tra các tập tin sao chép cho các lỗi bằng cách tính toán giá trị tổng kiểm tra CRC của họ. Nó cũng cung cấp rất nhiều thông tin về các tập tin được sao chép so với đối tác Windows của mình. TeraCopy tích hợp với menu chuột phải của Windows Explorer và có thể được thiết lập như là xử lý sao chép mặc định.

Sao chép tập tin nhanh hơn
TeraCopy sử dụng bộ đệm tự động điều chỉnh để giảm thời gian tìm kiếm . Sao chép không đồng bộ tăng tốc độ chuyển tập tin giữa hai ổ đĩa cứng vật lý.

Tạm dừng và tiếp tục hoạt động chuyển giao tập tin
Tạm dừng quá trình sao chép bất cứ lúc nào để giải phóng tài nguyên hệ thống và tiếp tục với một nhấp chuột duy nhất .

khôi phục lỗi
Trong trường hợp của một lỗi sao chép, TeraCopy sẽ cố gắng nhiều lần để phục hồi và , trong trường hợp kịch bản tồi tệ hơn, chỉ đơn giản là sẽ bỏ qua các tập tin, không phải chấm dứt chuyển giao toàn bộ .

Danh sách tập tin tương tác
TeraCopy cho thấy chuyển tập tin thất bại và cho phép bạn sửa chữa vấn đề và recopy chỉ các tập tin vấn đề.

Shell hội nhập
TeraCopy có thể thay thế hoàn toàn Explorer sao chép và di chuyển chức năng, lần lượt cho phép bạn làm việc với các tập tin như bình thường.
Hỗ trợ Unicode đầy đủ .
Windows 8 x64 hỗ trợ .

TeraCopy Pro
Phiên bản trả tiền của chương trình bao gồm các tính năng sau :
Sao chép / di chuyển đến thư mục yêu thích của bạn .
Lưu báo cáo như HTML và các tập tin CSV .
Chọn các tập tin với phần mở rộng / thư mục .
Loại bỏ các tập tin được lựa chọn từ hàng đợi bản sao .
Thêm nhiều tính năng đến sớm!

:D ghi vào nào
thời đại tiếng anh.. ai xài tiếng việt nữa :brick:
 

Bài xem nhiều