• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Tổng hợp các phiên bản Windows 7 mới nhất

_○◦¦∞ £ïñ!¬i ∞¦◦○_

Thành Viên Cống Hiến
Tham gia
25/2/12
Bài viết
179
Thích
120
Nơi ở
Hà Nội
#1
[Microsoft Fix] Tổng hợp các phiên bản Windows 7 mới nhất ( Update 12/05/2011)Windows 7 Enterprise N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x64_dvd_u_67770 4.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:32:01 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:32:01 PM
SHA1: 3A35801881CB04D537D13479AC4E51510C9771CA
MD5: 90831256c1f7207e7cbdfee49ac60d53
ISO/CRC: 83DFBBEC

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comWindows 7 Enterprise N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x86_dvd_u_67770 3.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:31:47 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:31:47 PM
SHA1: F19B3F9ADB2D4EC08842FA2D3D147E237F9B1D40
MD5: eecb85e15380b08235288eda1aa0b790
ISO/CRC: 23DDC255

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.

Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comWindows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)


File Name:
en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
MD5: 6467c3875955df4514395f0afcaaa62a
ISO/CRC: CE09FA98
Code:

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comWindows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
MD5: d6044be7093fb2737db63d340a1b2a03
ISO/CRC: E3586659

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com


Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_u_676470. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:32:46 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:32:46 PM
SHA1: 080EC1DE94B88B0F7E8D000690A4AAAA031E2719
MD5: 706c0eb93af2fb3df98e22422c72182c
ISO/CRC: FF5299DA
Code:

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Home Premium N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x64_dvd_u_676 825.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:35:43 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:35:43 PM
SHA1: 6496C1221B4D2090EA599ACAFBEE33AA6855AADC
MD5: 9d8ca8fec19272ce96f3728ccbd1db6b
ISO/CRC: 37A796B6

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Home Premium N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x86_dvd_u_676 913.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:35:47 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:35:47 PM
SHA1: F17FB1397797C5E83A3F18E76F19DCEE2B0736D4
MD5: b5edcee4c7c851c13c064ecd7c7176e6
ISO/CRC: EAEE2B7D


Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:34:16 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:34:16 PM
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
MD5: da319b5826162829c436306bebea7f0f
ISO/CRC: 4A182640
Code:

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com


Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:33:58 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:33:58 PM
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
MD5: 0afa9359c62dc7b320205d3863c60385
ISO/CRC: 85B5EF4A
Code:

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comWindows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 207.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:41:51 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:41:51 PM
SHA1: 59F942BC69CA6D8AB25A3B63A018D86D8ACEE78B
MD5: 57de0ef0d8aec8f57648c41ca6dc855d
ISO/CRC: E60BE61D

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com


Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 328.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:41:46 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:41:46 PM
SHA1: FDA90230E29052B7B20CA408E961C5D2743041F1
MD5: a553f87c6d4102ea317c8ede93891662
ISO/CRC: A2A69BC9

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
MD5: ed15956fe33c13642a6d2cb2c7aa9749
ISO/CRC: AD44DB36
Code:

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
MD5: 0bff99c8310ba12a9136e3d23606f3d4
ISO/CRC: E8C2AD67Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.

Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C
ISO/CRC: AAFC72AE

Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Standard (VL);
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dv d_u_677896.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:37 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:37 PM
SHA1: D5BD65E1B326D728F4FD146878EE0D9A3DA85075
ISO/CRC: DB028749

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Standard (VL);
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.

Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comWindows 7 Starter N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_starter_n_with_sp1_x86_dvd_u_678339.i so
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:07 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:07 PM
SHA1: 6DC7A5C6D1A83ECA0ACFF0B0623C9C6831209D44
MD5: ad527f618e07c7f3b682b672b53fd1ea
ISO/CRC: 06A59500

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com


Windows 7 Starter with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_u_678562.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:43:48 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:43:48 PM
SHA1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209
MD5: c23c9cecee7e3093acfe00faab7091b5
ISO/CRC: C810B42C

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.

Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com


Windows 7 Ultimate N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x64_dvd_u_677543. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:47:54 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:47:54 PM
SHA1: E01A55499FE9EBA718B59492E55B567F3D6F4E1B
MD5: 125a15247bceb880d6ae6a30e481eeb2
ISO/CRC: 9138781A

Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.
Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Ultimate N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x86_dvd_u_677597. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:47:40 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:47:40 PM
SHA1: BBF301280FAA00B02F5475CDAA06558F569569E8
MD5: 8d9c55270d91a25663517dbef9968c80
ISO/CRC: 4E75B7F1​
Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.

Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
ISO/CRC: 992B8FCD​
Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.
Download here

Pass Mediafire : 4fvn.com

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db
ISO/CRC: 35511F11
Code:
Available to Levels: TechNet Professional (SA); TechNet Professional with Media (Retail); TechNet Professional (Retail); TechNet Professional with Media (VL); TechNet Professional (VL); TechNet Professional (Certified Partner); TechNet for Microsoft Competency Partners; TechNet Plus Consumer Service Professional Pilot; TechNet Standard (VL); TechNet Standard (Retail); TechNet for Action Pack; TechNet Professional (NFR); TechNet Professional (NFR MCT); TechNet Professional (NFR MVP); TechNet Professional (NFR FTE); TechNet Professional (NFR Bundle); TechNet for Microsoft Competency Partners;
Instructions and Resources
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.


Download here

Pass Mediafire : 4fvn.comLink 4share Full

Nguồn : http://4fvn.com/forum/forum.php
 

qqwwee123

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
5/2/12
Bài viết
1,521
Thích
1,448
#2
bố trí lại tí đi bác :th_68:
font chữ nên giảm bớt lại 1 tí, bỏ bớt vào thẻ hide cho đỡ rối :th_68:
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm