• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Tool]. EximiousSoft Logo Designer 3 00 FULL: Thiết kế Logo

Mr.Thunder

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
15/3/12
Bài viết
1,597
Thích
855
Nơi ở
Hải Phòng
#1

Giới Thiệu:
EximiousSoft Logo Designer là một tiện ích nhỏ nhưng mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn làm cho các biểu tượng hoàn hảo. Với đó, bạn có thể tạo ra bất kỳ loại hình đồ họa cho các trang web của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh đồ họa cao chất lượng kinh doanh chuyên nghiệp như như thẻ kinh doanh, đầu thư, áp phích và văn phòng phẩm kinh doanh khác, vv ...

EximiousSoft Logo Designer cung cấp 50 + được thiết kế sẵn các mẫu. Chỉ cần chọn một bố cục mong muốn từ việc thu tiền xây dựng mẫu, chỉnh sửa các yếu tố của logo, sau đó thêm tên doanh nghiệp và khẩu hiệu. Và cuối cùng, áp dụng một số phong cách. Đó là các biểu tượng ấn tượng của bạn.
Thông tin :
• High quality Logo templates: Provide 50+ pre- designed templates. Just choose a logo layout you like from the collection of pre-build templates, edit the elements of the logo, add your business name and slogan. And finally, apply some styling. That is your own impressive logo.
• Powerful vector-based drawing tools: You can create any shape graphics as you desired with these tools. Move, delete or add even convert anchors for a shape with simple clicks or drag.That's really simple.
• Output in more popular image formats : Supports your logos export to JPG, GIF, PNG, BMP, PCX, TGA, TIFF files (For JPG or GIF file, the background of images can be set to be transparent). Also supports to print logo from your own printer with high resolution.
• Layer Editing: Works like a great image editor program that supports strongly layer-editing. With the Layers feature you can control the position of various objects in your logo, you can place a more important object over the other and create different effects.
• Drawing Shapes With High Quality: Shapes or texts can be filled or stroken with solid color, gradient style or images high smoothly.anyone, regardless of creative ability, can blend shapes and text into an impressive logo in a few clicks.
• Stroke With Dash Style: Any shape objects even texts can be stroken with more pre-designed dash style.
• Bulit in 2000+ Symbols and Gradient Styles: Includes lots of high-quality shapes, signs, symbols, graphics etc. .You can apply a range of special gradients and other effects for which.
• Edit Visually: To create, move, resize or rotate shapes or texts only with drag or click. Making a great logo becomes really easy with Logo Deisnger.
• Supports alpha blend completely. Each shape or text object is allowed to include an alpha channel. Any object can be filled or storken with different transparency degree.
• Drop Shadow Enabled. Gives you the option to add shadows with customized settings to shapes or texts on your logo.
• Easy To Use: The program is intuitive enough to figure out what it does without the need to read user manual. Just start choosing logo templates, do some click or drag for modification. After half an hour you may find yourself with a logo that makes you look like a logo design star!
• Customize Any Shape: Just to create any shape with Custom Shape Tool. Supports to insert your own photograph to your logo.
• Good Interface: The Logo Designer program interface is extremely user-friendly and allows you to use various features to create a great logo in minutes.
• Undo & Redo: Undo or redo anytime anywhere.


Google Translate:

• cao chất lượng các mẫu Logo: Cung cấp 50 + mẫu thiết kế trước. Chỉ cần chọn một bố cục mong muốn từ bộ sưu tập các mẫu trước khi xây dựng, chỉnh sửa các yếu tố của logo, thêm tên doanh nghiệp và khẩu hiệu của bạn. Và cuối cùng, áp dụng một số phong cách. Đó là logo ấn tượng của riêng bạn.
• mạnh mẽ dựa trên các công cụ vẽ vector: Bạn có thể tạo ra bất kỳ đồ họa hình dạng như bạn mong muốn với những công cụ này. Di chuyển, xóa hoặc thêm thậm chí chuyển đổi neo cho một hình dạng với nhấp chuột đơn giản hoặc drag.That thực sự đơn giản.
• Đầu ra trong các định dạng hình ảnh phổ biến hơn: Hỗ trợ biểu tượng của bạn xuất khẩu sang JPG, GIF, PNG, BMP, PCX, TGA, TIFF file (tập tin JPG, GIF, nền của hình ảnh có thể được thiết lập để minh bạch). Cũng hỗ trợ in logo từ máy in của riêng bạn với độ phân giải cao.
• Lớp Biên tập: Hoạt động như một chương trình biên tập hình ảnh tuyệt vời hỗ trợ mạnh mẽ lớp chỉnh sửa. Với các Layers tính năng bạn có thể kiểm soát vị trí của các đối tượng khác nhau trong logo của bạn, bạn có thể đặt một đối tượng quan trọng hơn trong khác và tạo các hiệu ứng khác nhau.
• Vẽ hình dạng với chất lượng cao: hình dạng hoặc văn bản có thể được lấp đầy hoặc stroken với màu, phong cách tuyến tính (gradient) hay hình ảnh cao smoothly.anyone, bất kể khả năng sáng tạo, có thể pha trộn hình dạng và văn bản thành một logo ấn tượng trong một vài cú nhấp chuột.
• Tai biến mạch máu não Với Phong cách Dash: Bất kỳ đối tượng hình dạng văn bản có thể được stroken với phong cách thêm dấu gạch ngang được thiết kế sẵn.
• Bulit vào năm 2000 biểu tượng + và Styles Gradient: Bao gồm rất nhiều hình dạng chất lượng cao, dấu hiệu, biểu tượng, đồ họa ... Bạn có thể áp dụng một loạt các gradient và các hiệu ứng đặc biệt khác mà.
• Chỉnh sửa trực quan: Để tạo, di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xoay hình hoặc văn bản chỉ bằng cách kéo hoặc nhấp chuột. Thực hiện một logo tuyệt vời trở nên thực sự dễ dàng với Deisnger Logo.
• Hỗ trợ alpha sự pha trộn hoàn toàn. Mỗi đối tượng hình dạng hoặc văn bản được cho phép để bao gồm một kênh alpha. Bất kỳ đối tượng có thể được lấp đầy hoặc storken với mức độ minh bạch khác nhau.
• Drop Shadow Enabled. Cung cấp cho bạn tùy chọn để thêm vào bóng tối với các thiết lập tùy chỉnh hình dạng hoặc văn bản trên logo của bạn.
• Dễ sử dụng: chương trình rất trực quan, đủ để tìm ra những gì nó làm mà không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng. Chỉ cần bắt đầu việc lựa chọn mẫu biểu tượng, làm một số nhấp chuột hoặc kéo để chỉnh sửa. Sau nửa giờ là bạn có thể tìm thấy chính mình với một biểu tượng làm cho bạn trông giống như một ngôi sao thiết kế logo!
• Tùy chỉnh Bất kỳ Hình dạng: Chỉ cần để tạo ra hình dạng bất kỳ với công cụ Custom Shape. Hỗ trợ chèn ảnh của riêng bạn để logo của bạn.
• Tốt Giao diện: Logo thiết kế giao diện chương trình là cực kỳ thân thiện với người sử dụng và cho phép bạn sử dụng các tính năng khác nhau để tạo ra một logo tuyệt vời trong vài phút.
• Undo và Redo: Undo hoặc làm lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào.


Pass Download
phienbanmoi.com
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#2
Mấy món đồ họa thiết kế k phải sở trường của mình
 

MrTuan

Member Tích Cực
Tham gia
13/4/12
Bài viết
194
Thích
154
#4
AE đồ họa vào thiết kế logo mới cho PBM nào
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm