• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Tuyển Tập Mr. Bean !!

quyttht

Quý Ròm
#1
Mr. Bean - Mr. Bombastic
[video=youtube;2J5xs2ukksE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2J5xs2ukksE[/video]


The Best Of Mr. Bean
[video=youtube;sMTtPhQUSgM]http://www.youtube.com/watch?v=sMTtPhQUSgM&feature=player_embedded[/video]


Mr Bean - Spirder - Plant man - Người cây
[video=youtube;Jx2hQFFuUxM]http://www.youtube.com/watch?v=Jx2hQFFuUxM&feature=player_embedded[/video]


Mr Bean in Wedding
[video=youtube;_KZdnlAQykk]http://www.youtube.com/watch?v=_KZdnlAQykk&feature=player_embedded[/video]


Mr Bean - Blind Date
[video=youtube;VPkh8lxnxmQ]http://www.youtube.com/watch?v=VPkh8lxnxmQ&feature=related[/video]


Mr Bean and the Christmas Turkey
[video=youtube;UdQwJLl5LFE]http://www.youtube.com/watch?v=UdQwJLl5LFE&feature=plcp&context=C46fe9f4VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEYsektR-PorAnL_hAfWCqdQ%3D[/video]


Christmas Eve -- Heiligabend
[video=youtube;XhaSA4uSuMw]http://www.youtube.com/watch?v=XhaSA4uSuMw&feature=plcp&context=C4abaf2aVDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEXQVf7TfSDxZ iEufKj5V3HU%3D[/video]


Christmas Tree -- Weihnachtsbaum
[video=youtube;QQiO3odYWeA]http://www.youtube.com/watch?v=QQiO3odYWeA&feature=plcp&context=C408c32aVDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEf9brEcTJYJH kayzH93p2vg%3D[/video]


Salvation Army Carols
[video=youtube;VSWpVId72Jo]http://www.youtube.com/watch?v=VSWpVId72Jo&feature=plcp&context=C4ccdb74VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEWVWW8ao32fs _Dyo2ToiM5Q%3D[/video]


Nativity Scene -- Krippenspiel
[video=youtube;q8tSq-fNNyk]http://www.youtube.com/watch?v=q8tSq-fNNyk&feature=plcp&context=C4aab102VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEcrMFz6MHKi1 Z6hseU1ivm8%3D[/video]


Power for TV
[video=youtube;vZOJMZEITzg]http://www.youtube.com/watch?v=vZOJMZEITzg&feature=plcp&context=C43e1a11VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEWKfdQLvjnpQ 0q2hmeTMSDs%3D[/video]


Christmas Tree
[video=youtube;cMzAkDOW9Sc]http://www.youtube.com/watch?v=cMzAkDOW9Sc&feature=plcp&context=C47fd744VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEUv3kdQEIRsa O1YruKV33FQ%3D[/video]


Những kỷ niệm của Mr.Bean
[video=youtube;iC4cBB6cv2A]http://www.youtube.com/watch?v=iC4cBB6cv2A&feature[/video]


Bus Stop and Blind Man
[video=youtube;rj0-Q4rtVfI]http://www.youtube.com/watch?v=rj0-Q4rtVfI&feature=plcp&context=C45c4ec9VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkERl3bxKTD17X KgvJrtn__eY%3D[/video]Phantom criminals - The Thin Blue Line
[video=youtube;k-lQWmeGL-Y]http://www.youtube.com/watch?v=k-lQWmeGL-Y&feature=plcp&context=C45c3845VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEdex8KI7PvK0 *IfYS1_Pg2sU%3D[/video]


Practical biology - The Thin Blue Line
[video=youtube;6FeYnaWlLCo]http://www.youtube.com/watch?v=6FeYnaWlLCo&feature=plcp&context=C45d9050VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEf083gMwJCII *HHD5Ty85bUE%3D[/video]


Rowan Atkinson Live - Elementary dating
[video=youtube;nWMQbsnBwO8]http://www.youtube.com/watch?v=nWMQbsnBwO8&feature=plcp&context=C476c5c4VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEf20RD5sWiyn *iUMEcLep6Uo%3D[/video]


Rowan Atkinson Live - No one called Jones - Dirty words
[video=youtube;43AxOe3bhsw]http://www.youtube.com/watch?v=43AxOe3bhsw&feature=plcp&context=C4521de0VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkESEYPwXjEHT1 *tcwg2lqrG0s%3D[/video]


Rowan Atkinson Live - Star of Mr.Bean - Funny invisible drum kit sketch
[video=youtube;w5iZOpqbbQY]http://www.youtube.com/watch?v=w5iZOpqbbQY&feature=plcp&context=C4ba513bVDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEbETTRrHv9cp *d4nEUXHNzKw%3D[/video]


Rowan Atkinson Live - Pink tights and plenty of props - Jeremy Irons couldn't make it
[video=youtube;YlylKKS55V4]http://www.youtube.com/watch?v=YlylKKS55V4&feature=plcp&context=C42c34b1VDvjVQa1PpcFNVFOzrLGGkEX5i3BuVOzW8 *yDRPeBq92Ro%3D[/video]


Đang cập nhật..............


 

quyttht

Quý Ròm
#3

quyttht

Quý Ròm
#5

Bài xem nhiều