• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

UEStudio 12.00.0.1002 - Trình biên tập mạnh mẽ

dangquang9a

Mr. Right
Thành viên BQT
#1

UEStudio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng UltraEdit, trình biên tập văn bản nổi tiếng thế giới là một môi trường phát triển tích hợp hoàn chỉnh, UEStudio bao gồm mọi tính năng của trình biên tập UltraEdit mạnh mẽ cộng thêm hỗ trợ thuần hơn 39 trình biên dịch phổ biến (bao gồm cả Microsoft Visual C++, Java, GNU C/C++, PHP, Perl và hơn 30 trình khác). UEStudio bao gồm trình dò lỗi tích hợp, điều khiển phiên bản VCS tích hợp, duyệt các lớp tích hợp, Language Intelligence (tương tự Intellisense), Trình chuyển đổi dự án Project Converter, cùng một trình tạo Batch Builder, cùng nhiều tính năng cao cấp khác. Tải bản dùng thử ngay hôm nay và bắt đầu viết mã, dò lỗi, cũng như xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình yêu thích.

UEStudio bao gồm mọi tính năng của UltraEdit cộng thêm hỗ trợ thuần hơn 30 bộ biên dịch phổ biến, điều khiển phiên bản VCS tích hợp, duyệt các lớp tích hợp, Language Intelligence (tương tự Intellisense), Trình chuyển đổi dự án Project Converter, cùng một trình tạo Batch Builder là một số tính năng tiên tiến của chương trình.


Trang chủ

http://www.ultraedit.com


Tải về

UEStudio 12.00.0.1002
HotfixRegister

Name: www.namln.com
Mã: MGFEE-MGMJN-KNBED-VRCVU-JJFHB-QJIOB-QQGEC-TIENRChanges in UEStudio v12.00

* Smart Templates
o Ability to add multiple user-defined variables to templates
o New “Languages” template group to store templates based on syntax highlighting languages
o Template “Auto-suggestion” (provides smart suggestion of matching template based on what you type)
o Optionally disable template auto-suggestion for comments and/or strings
o Ability to insert templates via auto-complete (Ctrl + Spacebar)
o Inserted template respect:
+ Indent level
+ Line terminators
+ Spaces/tabs settings
o Drag-and-drop templates from template list into @ctive file to insert them
o New template configuration options in Advanced -> Configuration -> Templates
o Access Global, Environment, and Language templates at the same time
o Redesigned, modeless “Modify Templates” dialog
o Default language templates provided for most major programming/scripting languages
o Ability to reorder templates in template list
o Create an unlimited number of templates
o Template files stored in XML format in centralized location
* Automatic auto-completion of closing HTML and/or XML tags
o Configurable in Advanced -> Configuration -> Editor -> XML/HTML
o Configure whether to close on same line or on new line
* Dockable “Lines containing find string” window
o “Find String List” can now be docked, floating, or auto-hidden
o Window options are now available in right-click context menu
o Enable/disable in View -> Views/Lists
* Full support for proportional fonts
o Corrected caret positioning issues with fonts that are not fixed-width
o Improved syntax highlighting for fonts that are not fixed-width
* Improved FTP performance
o Faster modification and saving accounts, especially when many accounts are configured
o Better handling of connections closed by server
o Added support for automatically connecting to FTP account when opening FTP Open or Browse dialog*
* Other changes
o Removed “Open Files” splash screen on startup
o Both 32-bit and 64-bit shell integration DLLs are installed on 64-bit systems
o Increased “Recent Files” list from 16 to 32
o Addressed PHP debugging (Xdebug) issues​ 

Bài xem nhiều