• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 10 19h1 [18298.1000.181205-1436] Extend Version En-us (x86x64) Aio [32in2]-=team Os=-

General Info:-
Program version:-10.0.18298.1000.181205-1436
Architect:- 32bit & 64bit

size:- 3.52gb & 2.67
Author builds: TEAM OS
Language: English
Treatment:In-completed

**************************************************************

System requirements:
* Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
* RAM: 1 gigabyte (GB).

* Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
* Additional requirements to use certain features.
* To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows store to download and run apps, you need an @ctive Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.

Description:
Assembling made on the basis of original images from MSDN. Included in the distribution Net Framework 3.5 is enabled. The system is completely on the original installer.
It is possible to install both from under the BIOS and under the system.


Composition of assembly:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro Single Language
Windows 10 Remote Server
Windows 10 Enterprise
Check Sums:-
Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x64_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 3.52 GB (3,787,266,048 bytes)
--------
SHA-1: df51e5c06aae4d2fa72f592d0a9a4ac73662115e
MD5: aebec8a8054acb1d2d686c872f23439b
CRC32: 7ea6448d

Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x86_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 2.67 GB (2,871,541,760 bytes)
--------
SHA-1: 535041a96383806a36ce71f5b8b43ca9c885325d
MD5: 21ffbb5502c3b370e5cf97cb3a2ad4d1
CRC32: d1095deb

 

Bình luận

#4
General Info:-
Program version:-10.0.18298.1000.181205-1436
Architect:- 32bit & 64bit
size:- 3.52gb & 2.67
Author builds: TEAM OS
Language: English
Treatment:In-completed


**************************************************************

System requirements:
* Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
* RAM: 1 gigabyte (GB).
* Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
* Additional requirements to use certain features.
* To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows store to download and run apps, you need an @ctive Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.


Description:
Assembling made on the basis of original images from MSDN. Included in the distribution Net Framework 3.5 is enabled. The system is completely on the original installer.
It is possible to install both from under the BIOS and under the system.


Composition of assembly:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro Single Language
Windows 10 Remote Server
Windows 10 Enterprise

Check Sums:-
Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x64_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 3.52 GB (3,787,266,048 bytes)
--------
SHA-1: df51e5c06aae4d2fa72f592d0a9a4ac73662115e
MD5: aebec8a8054acb1d2d686c872f23439b
CRC32: 7ea6448d

Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x86_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 2.67 GB (2,871,541,760 bytes)
--------
SHA-1: 535041a96383806a36ce71f5b8b43ca9c885325d
MD5: 21ffbb5502c3b370e5cf97cb3a2ad4d1
CRC32: d1095deb

thế khi nào mới có bản Windows 10 Build 18298 chính thức z ah?
 
#5
General Info:-
Program version:-10.0.18298.1000.181205-1436
Architect:- 32bit & 64bit
size:- 3.52gb & 2.67
Author builds: TEAM OS
Language: English
Treatment:In-completed


**************************************************************

System requirements:
* Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
* RAM: 1 gigabyte (GB).
* Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
* Additional requirements to use certain features.
* To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows store to download and run apps, you need an @ctive Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.


Description:
Assembling made on the basis of original images from MSDN. Included in the distribution Net Framework 3.5 is enabled. The system is completely on the original installer.
It is possible to install both from under the BIOS and under the system.


Composition of assembly:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro Single Language
Windows 10 Remote Server
Windows 10 Enterprise

Check Sums:-
Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x64_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 3.52 GB (3,787,266,048 bytes)
--------
SHA-1: df51e5c06aae4d2fa72f592d0a9a4ac73662115e
MD5: aebec8a8054acb1d2d686c872f23439b
CRC32: 7ea6448d

Name: en_windows_10_19h1_18298.1000.181205-1436_aio_16in1_x86_dvd.iso
Date: 11-12-2018
Size: 2.67 GB (2,871,541,760 bytes)
--------
SHA-1: 535041a96383806a36ce71f5b8b43ca9c885325d
MD5: 21ffbb5502c3b370e5cf97cb3a2ad4d1
CRC32: d1095deb

Cho e xin hỏi: bản
Windows 10 19h1 Final
chừng nào mới có z các ah?
 

Bài xem nhiều