• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 10 AIO 20h1 V.18936.1000.190705-1333 Extend Version en-us July2019 (x86x64) [32in2]-=TEAM OS=-

General Info:-
Program version:-10.0.18936.1000.190705-1333
Architect:- 32bit & 64bit
size:- 2.53gb & 3.35gb
Author builds: TEAM OS
Language: English
Treatment: In-completed

**************************************************************


System requirements:
* Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
* RAM: 1 gigabyte (GB).
* Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
* Additional requirements to use certain features.
* To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows store to download and run apps, you need an @ctive Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.


Description:
Assembling made on the basis of original images from MSDN. Included in the distribution Net Framework 3.5 is enabled. The system is completely on the original installer.
It is possible to install both from under the BIOS and under the system.


Composition of assembly:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro Single Language
Windows 10 Enterprise for Remote Sessions
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Enterprise

Check Sums:-
Name: en_windows_10_aio_20h1_version_18936.1000.190705-1333_16in1_x64_dvd.iso
Date: 7/12/2019
Size: 3.35 GB (3,599,116,288 bytes)
--------
SHA-1: 222ae1ee54c8532559d8e380c0883cec34610430
MD5: accf340c926ae023ddb1a327e42a5758
CRC32: 52f134ed

Name: en_windows_10_aio_20h1_version_18936.1000.190705-1333_16in1_x86_dvd.iso
Date: 7/12/2019
Size: 2.53 GB (2,724,370,432 bytes)
--------
SHA-1: 708133dde286048d8dd00424177df9c444d7b41e
MD5: a574c15468a378b258d19bb17f0044d3
CRC32: de678fd0


 

Bình luận

#2
Tiêu đề ghi "Windows 10 AIO 20h1 V.18936.1000.190705" nhưng sao link tải lại là "en_windows_10_aio_20h1_version_18932.1000.190628-1650" vậy ad ?
 
#3
Admin 'dvson185' thân mến: Tôi tải 2 lần file '.iso' (x64) về khi sd SW 'FFSJ Portable' để kiểm tra MD5 đều cho thông số như nhau: [6413C8E0 - 46572A63 - 0505DD8D - 5AD57028]. Không đúng với Mx MD5 của Admin.
Tôi sd cả sw 'Hash Calc' để kt cũng ra cùng 1 dãy số. Và kể cả Mã 'SHA-1' & 'CRC32' cũng đều sai với tác giả. Vì sao? Ad KT lại dùm. cảm ơn.
 
#4
Admin 'dvson185' thân mến: Tôi tải 2 lần file '.iso' (x64) về khi sd SW 'FFSJ Portable' để kiểm tra MD5 đều cho thông số như nhau: [6413C8E0 - 46572A63 - 0505DD8D - 5AD57028]. Không đúng với Mx MD5 của Admin.
Tôi sd cả sw 'Hash Calc' để kt cũng ra cùng 1 dãy số. Và kể cả Mã 'SHA-1' & 'CRC32' cũng đều sai với tác giả. Vì sao? Ad KT lại dùm. cảm ơn.
Check Sums:-
Name: en_windows_10_aio_20h1_version_18932.1000.190628-1650_16in1_x64_dvd.iso
Date: 7/4/2019
Size: 3.35 GB (3,605,917,696 bytes)
--------
SHA-1: 26c978c91fe08972cdc03aad63c3af7350d8ab65
MD5: 6413c8e046572a630505dd8d5ad57028
CRC32: c6d17ccb
 

Bài xem nhiều